25 - 04 - 2018

Aktualne szkolenia 2017/2018

Aktualne szkolenia organizowane przez PODN w Kluczborku 

 

LP.

NUMER FORMY

 

TEMAT

PLANOWANY

TERMIN

ILOŚĆ

GODZIN

TERMIN ZGŁASZANIA

 

CENA

 

MIEJSCE

 

1

 

23/W

 

DRAMA jako sposób kształcenia

postaw społecznych dzieci

 

 

26.04.2018

godz.: 15:45

 

5

 

10.04.2018

 

40 zł

(60 zł*)

 

Publiczne Przedszkole nr 1

w Praszce

ul. Mickiewicza 28

 

2

127/W

Wystąpienia Publiczne

w aspekcie komunikacji kryzysowej

odwołane
zbyt mała ilość osób zgłoszonych.

 

19.04.2018

godz.: 9:30

 

8

 

10.04.2018

 

 

150 zł

 

 

 

 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Kluczborku

ul. Byczyńska 7

 

3

 

72/W

 

Jak motywować uczniów

do nauki?

Metody dyscyplinujące uczniów w klasie

 

 

23-24.04.2018

godz.: 16:00

 

8

 

10.04.2018

 

64 zł

(96 zł*)

 

4

 

84/W

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego

16.05.2018

- 23.05.2018

godz.: 15:30

20

(w tym 6 h w formie stacjonarnej

i 14 h– e-learning

 

10.05.2018

 

48 zł

(72 zł*)

 

5

 

85/W

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

 

17.05.2018

 i 24.05.2018

godz.: 15:30

 

20

(w tym 5 h

pracy własnej)

 

 

10.05.2018

 

120 zł

(180 zł*)

 


Kwota niższa dotyczy nauczycieli pracujących w  szkołach i placówkach  działających w porozumieniu z PODN w Kluczborku.  

Kwota wyższa -„z gwiazdką*” dotyczy opłat nauczycieli pozostałych szkół.

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o przesyłanie informacji
na Karcie zgłoszenia - Dokumenty do pobrania

lub wypełnienie Formularza on-line poniżej wpisując w polu Temat szkolenia wybrany temat.


...