21 - 11 - 2018

Przykłady dobrych praktyk

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukowiu

Formularz zgłoszenia przykładu dobrej praktyki
Temat DP: Festyn Rodzinny 


 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukowiu

Formularz zgłoszenia przykładu dobrej praktyki
Temat DP: Gminny Konkurs Poezji Miłosnej „Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?” 


Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Kluczborku

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Namysłowie

Formularz zgłoszenia przykładu dobrej praktyki
Temat DP: Poradnia otwarta na rozwój każdego dziecka – nowatorskie metody w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi 


Publiczna Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich

Formularz zgłoszenia przykładu dobrej praktyki
Temat DP: Nauczyciele współpracują w organizacji procesów edukacyjnych w celu zapewnienia możliwości szerokiego rozwoju wszystkim uczniom i wysokiego poziomu kształcenia


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Oleśnie

Formularz zgłoszenia przykładu dobrej praktyki 
Temat DP: Świat jest do zdobycia

Formularz zgłoszenia przykładu dobrej praktyki 
Temat DP: Zimowisko w szkole pod hasłem "Z kulturą za pan brat"

Formularz zgłoszenia przykładu dobrej praktyki 
Temat DP: Przerwa międzyświąteczna sportowa i owocowa

Formularz zgłoszenia przykładu dobrej praktyki 
Temat DP: MatMistrz – całoroczny konkurs matematyczny

Formularz zgłoszenia przykładu dobrej praktyki 
Temat DP: Wielka Liga Czytelników

Formularz zgłoszenia przykładu dobrej praktyki 
Temat DP: Świąteczny łańcuch jedności

Formularz zgłoszenia przykładu dobrej praktyki 
Temat DP: A
ktywne przerwy

Formularz zgłoszenia przykładu dobrej praktyki 
Temat DP: 
Popularyzacja lekkoatletyki - "Królowej Sportu"


Publicznego Przedszkola nr 5 im. M. Konopnickiej w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Kraskowie i Ligocie Dolnej

Formularz zgłoszenia przykładu dobrej praktyki 
Temat DP: Systemowy program działań przedszkola ukierunkowany na wzmocnienie procesów edukacyjnych
i poprawę jakości pracy przedszkola.