Jak co roku Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku zorganizował forum edukacyjne dla współpracującego środowiska oświatowego, które odbyło się 4 października 2021r. W ramach wiodącego obszaru „Jak szkoła wychowuje?” uczestnicy mieli możliwość wysłuchać propozycji dotyczących  Odbudowywania relacji w szkole i przedszkolu po izolacji związanej z pandemią.

Forum jest cyklicznym działaniem Ośrodka wspierającym nauczycieli, a jego celem w głównej mierze jest inspirowanie do skutecznych działań wychowawczych.

Forum było opatrzone patronatami honorowymi Opolskiego Kuratora Oświaty, Starosty Kluczborskiego, Starosty Oleskiego, Starosty Namysłowskiego, Burmistrza Kluczborka.

W ramach forum odbyła się debata tematyczna prowadzona przez przedstawicieli środowisk oświatowych. W debacie udział wzięli:

  • Anita Kieslich - dyrektor PPP w Kluczborku na temat Problemy psychiczne dzieci i młodzieży,
  • Jolanta Górka - dyrektor PPP w Oleśnie – Rozpoznanie dziecka w kryzysie,
  • Dorota Surmańska - dyrektor PPP w Namysłowie na temat Formalna pomoc oferowana przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
  • Marek Leśniak - dyrektor ZS w Oleśnie – Praca z uczniami o zróżnicowanych potrzebach po pandemii,
  • Anna Dzierżan - dyrektor PODN w Kluczborku - Wspieranie nauczycieli w działaniach usprawniających powrót do szkoły.

W drugiej części odbył się wykład tematyczny z elementami pracy indywidualnej pt. „Jak pobudzić nauczycieli i uczniów do współpracy i działań po powrocie do uczenia (się) stacjonarnego? - w oparciu o teorię osobowości C.G. Younga”, zaprezentowany przez Radosława Świergosza i Annę Ryszkę z NPDN Lektikon.