W dniu 3.10.2022 r. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia nauczycieli w Kluczborku zorganizował XVIII forum edukacyjne pod nazwą Jak szkoła wychowuje? poświęcone roli wychowawczej szkół i placówek oświatowych. Tradycją jest, że w każdym roku forum poświęcone jest innemu tematowi, ale wszystkie dotyczą głównego hasła wyrażającego troskę o jakość i skuteczność edukacji. Forum patronatem honorowym objęli:

  • Opolski Kurator Oświaty,
  • Starosta Kluczborski,
  • Burmistrz Miasta Kluczborka.

Zaproszenie na forum przyjęli dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pedagodzy i psycholodzy szkolni, a także  przedstawiciele organów prowadzących województwa opolskiego oraz reprezentanci nauczycielskich związków zawodowych.

Na program forum składały się: krótka debata uczniów z kluczborskich szkół (I LO w Kluczborku oraz ZSL-T w Kluczborku) na temat Co mi pomaga, a co przeszkadza w nauce?; wykład nt. Neurobiologiczne uwarunkowania uczenia się wygłoszony przez wykładowczynię akademicką, panią Ewę Plurę oraz wykład pt. Klucze do motywacji przedstawiony przez psycholog, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, autorkę licznych publikacji, panią Bognę Białecką. Forum podsumowała pani Małgorzata Szeląg konsultant ds. zarządzania w oświacie.

Zaproponowane podczas forum spojrzenie na uwarunkowania i efektywność procesu uczenia się z perspektywy uczniów, naukowców oraz praktyków sprzyja powiązaniu doświadczeń różnych adresatów procesu nauczania – uczenia się i wydaje się stanowić dobry sposób zmierzania do optymalizacji tego procesu. Główny cel forum – poszerzenie wiedzy oraz inspirowanie do poszukiwania nowych rozwiązań został osiągnięty. Potwierdzili to uczestnicy w ankiecie ewaluacyjnej wskazując też na interesującą tematykę i profesjonalizm prowadzących. Kolejne forum odbędzie się w przyszły roku szkolnym.