Halina Maras-Pawliszyn

konsultant ds. edukacji zawodowej
i systemu egzaminów

tel. kom.: 513-925-635 e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kontakt: tel. PODN: 77/418-72-49

Dyżury konsultacji w PODN Kluczbork
Wtorek 12:00- 14:00 Środa  9:00-12:00

cdn.2

Szanowni Państwo!

Zapraszam zainteresowanych nauczycieli

na szkolenie on-line w dniu 17.05.2022 o godzinie 15:30

Temat szkolenia:

'Edukacja prozdrowotna w szkole, wstępem do utrzymania

dobrego stanu zdrowia.

  (Realizowanie treści podstawy programowej kształcenia ogólnego

  od wieku przedszkolnego do szkoły ponadpodstawowej w zakresie

  edukacji zdrowotnej oraz jej wymierne efekty".

Zagadnienia:

1.Edukacja zdrowotna – cele i zadania.

2.Systemowe rozwiązania z zakresu edukacji zdrowotnej .

3.Podstawowe akty prawne  regulujące zakres edukacji zdrowotnej w

   szkole - podstawa programowa i zasady  kształcenia prozdrowotnego.

4.Wymierne efekty kształtowania nawyków prozdrowotnych w wieku

     szkolnym.

5.Czynniki wpływające na wybory żywieniowe

6.Podsumowanie.

Aktualności oświatowe w okresie kwiecień- maj 2022.

 

Serdecznie zapraszam.

Halina Maras-Pawliszyn

Zgłoszenia proszę kierować na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Szanowni Państwo !

Zapraszam na szkolenie on-line w dniu

26.04.2022 o godzinie 15:30

Temat szkolenia:

"Umiejętności/ kompetencje przyszłości

 

zgodne z nowymi technologiami oraz jako

 

drogowskaz do procesu uczenia się przez

 

całe życie".

Serdecznie zapraszam. Zgłoszenie proszę

kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Halina Maras-Pawliszyn

Szanowni Państwo!

Zapraszam na szkolenie on-line w dniu 29.03.2022 o godzinie 15:30.

Temat szkolenia:

"Realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły podczas

kształcenia zawodowego"

Serdecznie zapraszam. Zgłoszenia proszę kierować na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Halina Maras-Pawliszyn

Szanowni Państwo!

Zapraszam na seminarium w dniu 22.02.2022 r. o godzinie 15:30.

Temat seminarium:

"Rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej

- wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności".

Plan seminarium:

1.Główne zagadnienia dotyczące Zintegrowanej Strategii Umiejętności. Czym jest Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030?

2.Zasady realizacji Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

3.Priorytety działań w zakresie kształtowania i rozwoju umiejętności dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

4.Podsumowanie.

5.Aktualności oświatowe.

Serdecznie zapraszam. Zgłoszenia proszę kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Halina Maras-Pawliszyn

Szanowni Państwo !

Serdecznie zapraszam na seminarium on-line w dniu 25.01.2022 o godzinie 15:30.

Temat seminarium:" Indywidualizacja nauczania w szkole"

Zagadnienia:

1.Podstawowe przepisy prawa oświatowego dotyczące indywidualizacji nauczania. Istota rozporządzeń.

2.Narzędzia wspierające indywidualizację w szkole.

3.Orientacja na potrzeby ucznia.

4.Indywidualizacja w praktyce.

Zapraszam na seminarium. Zgłoszenia proszę kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Halina Maras-Pawliszyn

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszam w dniu 16.11.2021r. na seminarium on-line o godzinie 15:30.

Temat seminarium: " Obowiązkowe szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego"

Plan seminarium:

1.Regulacje prawne dotyczące  obowiązkowych szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

2.Istota Rozporządzeń.

3.Podsumowanie:

-Procedura organizowania obowiązkowych szkoleń branżowych dla nauczycieli.

-Zasady finansowania obowiązkowych szkoleń branżowych nauczycieli.

-Prawo do wynagrodzenia nauczyciela odbywającego branżowe szkolenia nauczycieli

Zapraszam na seminarium, zgłoszenia proszę kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konsultant ds edukacji zawodowej i systemu egzaminów

Halina Maras-Pawliszyn

Szanowni Państwo !

Zapraszam na seminarium online w dniu 26.10.2021 o godzinie 15:30. Tematyka seminarium: " Egzaminy zawodowe-  Nowa Formuła wg podstawy programowej 2019"

Plan seminarium:

1.Akty prawne regulujące procedury egzaminacyjne

2.Procedury przebiegu egzaminów –formuła 2019 w CKE

3.Procedury przebiegu egzaminów – w Izbach Rzemieślniczych

4.Analiza wyników egzaminów w roku 2020/21

5. Aktualności oświatowe

6. Podsumowanie

Serdecznie zapraszam, zgłoszenia proszę kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konsultant ds edukacji zawodowej i systemu egzaminów

Halina Maras-Pawliszyn

Szanowni Państwo!

Zapraszam  w dniu 28.09.2021r. o godzinie 15:30 na seminarium poświęcone tematyce: "Konstruowanie programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i kursów umiejętności zawodowych"

Plan seminarium:

1.Regulacje prawne dotyczące  kształcenia osób dorosłych.

2.Istota Rozporządzeń.

3.Zasady konstruowania programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) oraz wyodrębnionych z programu kursów umiejętności zawodowych (KUZ)

4.Podsumowanie

5. Aktualności oświatowe.

Orientacyjny czas 2,5 godziny

Serdecznie zapraszam

Halina Maras-Pawliszyn

Szanowni Państwo!

Witam serdecznie w nowym roku szkolnym 2021/2022 i zapraszam na szkolenia zgodnie z propozycją tematyczną zamieszczoną w arkuszu diagnozy.

Będzie mi bardzo miło, jeżeli moje propozycje tematyczne, które są zgodne z kierunkami polityki oświatowej państwa będą również odpowiadały Państwa potrzebom edukacyjnym.

Link do ankiety diagnozy umieszczam poniżej.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GdAV_V9JJU21wi8F40byOWvdNJ8HMH5MqqMv_jvUEcVUMllUOU1ZWVRZOUZBU1pKNU00MDVVSlVGOS4u

Halina Maras-Pawliszyn