ZAPRASZAMY NAUCZYCIELI NA NASTĘPUJĄCE SPOTKANIA WE WRZEŚNIU 2023 r.

aktualizacja 11.09.2023r.

 

 DORADCY  ZAWODOWI

 21.09.2023r. godz. 9:00

Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego zgodnie ze strategią  ZSU 2030 i ZSK.
Zapisy 18.09.2023 r. na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość.

warsztaty we współpracy
z Sektorową  Radą  ds. Kompetencji NUB

 Aleksandra
Bobrowska

 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, ul. Mickiewicza 10 /sala 07/

 

JĘZYK POLSKI
szkoła podstawowa

 25.09.2023r. godz. 16:00

„Wsparcie na starcie” - podstawa programowa języka polskiego, a realizacja kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024. Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli
Zapisy do 22.09.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły
 i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 
seminarium

Barbara
Marchewa

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE

 25.09.2023r. godz. 16:30

Funkcjonowanie, organizacja  pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola
i  dokumentacja obowiązkowa nauczyciela w świetle kierunków polityki oświatowej Państwa
na rok szkolny 2023/2024. Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli

Zapisy do 23.09.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 seminarium

Dorota
Błaszkiewicz

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA

 25.09.2023r. godz. 16:30

Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej - najtrudniejsze zadanie nauczyciela
Zapisy do 22.09.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  podając imię i nazwisko, nazwę szkoły
i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 seminarium

Zofia
Wietrzyk

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

CHEMIA,  
ZAINTERESOWANI NAUCZYCIELE

 25.09.2023r. godz. 16:30

Planowanie i organizacja pracy nauczycieli chemii w roku szkolnym 2023/2024 zgodnie
z podstawą programową i w oparciu o kierunki polityki oświatowej państwa.
Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli

Zapisy do 24.09.2023 r. do godz. 15:00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły  i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 seminarium

Alicja 
Wojtaszczyk

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

HISTORIA, WOS,
ZAINTERESOWANI NAUCZYCIELE

 28.09.2023 r. godz. 16:30

Nowy rok szkolny 2023/2024 i nowe wyzwania
Zapisy do 24.09.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły
 i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 seminarium

Joanna
Radziewicz

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

DORADCY
ZAWODOWI

 27.09.2023 r. godz. 15:30

Innowacje w szkolnym doradztwie zawodowym - Design Thinking w szkole
Zapisy do 26.09.2023 r. na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.   

 warsztaty

Aleksandra
Bobrowska

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

KSZTAŁCENIE
SPECJALNE

27.09.2023r. godz. 16:30

Konstruowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPETu) ucznia na podstawie WOPFU
Zapisy do 22.09.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 seminarium

Grażyna
Tetelmajer

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

ZAPRASZAMY NAUCZYCIELI NA NASTĘPUJĄCE SPOTKANIA W PAŹDZIERNIKU 2023r.

 

EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA

 

2.10.2023r. godz. 16:30

Prawda, dobro i piękno czyli jak kształtować wartości w edukacji wczesnoszkolnej?
Zapisy do 1.10.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

seminarium

Zofia
Wietrzyk

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

CHEMIA, BIBLIOTEKARZE,
ZAINTERESOWANI NAUCZYCIELE

 
2.10.2023r. godz. 17:00

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w tworzeniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, w tym w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym.
Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli

Zapisy do 29.09.2023 r. do godz. 15:00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły  i miejscowość. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 
seminarium

Alicja  Wojtaszczyk,
Michał Gluzek (GENESIS Kraków)

 on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

JĘZYK  NIEMIECKI,
JĘZYKI OBCE
szkoły podstawowe

 
3.10.2023 r. godz. 17:00

Kompetencja interkulturowa w nauczaniu języków obcych – jej rola, sposoby rozwijania
i możliwości oceny

Zapisy do 2.10.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 
seminarium

Justyna
Gembara

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

KSZTAŁCENIE
SPECJALNE

 
4.10.2023r. godz. 16:30

Planowanie pracy rewalidantów i innych specjalistów. Programy zajęć rewalidacyjnych
i zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zapisy do 30.09.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 
seminarium

Grażyna
Tetelmajer

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

DYREKTORZY
SZKÓŁ

  5.10.2023r. godz. 11:00

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły – ocenianie wewnatrzszkolne
Zapisy do 3.10.2023 r. na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość.  Koszt 50,00 zł (tylko dla uczestników spoza porozumienia z PODN).

 seminarium

Małgorzata
Szeląg

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,
ul. Mickiewicza 10
 /sala 07/

 

 JĘZYK  NIEMIECKI,
JĘZYKI OBCE
szkoły ponadpodstawowe

 6.10.2023 r. godz. 13:20-14:05

Indywidualizacja pracy w grupie zróżnicowanej wewnętrznie na przykładzie materiału leksykalnego
Zapisy do 4.10.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

lekcja otwarta
w kl. 1 LO

Justyna
Gembara

Zespól Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,
ul. Mickiewicza 10
 /sala 21/

 

 
EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA

 9.10.2023r. godz. 16:30

Wycieczka edukacyjna po Opolszczyźnie jako sposób na poznanie dziedzictwa cywilizacyjnego Europy
Zapisy do 6.10.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 
seminarium

Zofia
Wietrzyk

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

 
JĘZYK POLSKI
szkoła ponadpodstawowa

 9.10.2023r. godz. 17:00

Planowanie pracy polonisty w szkole ponadpodstawowej – seminarium dla nauczycieli rozpoczynających pracę
Zapisy do 8.10.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły  i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.   

 
seminarium

Lidia
Mucha

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

 NAUCZYCIELE
POCZĄTKUJĄCY

 10.10.2023r. godz. 16:00

Nauczyciel początkujący (bez stopnia awansu) na drodze rozwoju zawodowego
Zapisy do 6.10.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły  i miejscowość.
Koszt 30,00 zł (tylko dla uczestników spoza porozumienia z PODN).

 warsztaty

Anna
Dzierżan

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,
ul. Mickiewicza 10
 /sala 07/

 

 MATEMATYKA

 10.10.2023r. godz. 18:00

Praca z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach matematyki
 Zapisy do 5.10.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły  i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 seminarium

Agnieszka
Grabas

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

NAUCZYCIELE, WYCHOWAWCY, OPIEKUNOWIE SZKOLNYCH KLUBÓW WOLONTARIATU

 
11.10.2023r. godz. 10:00 - 12:00

Zajęcia integracyjne w ramach działań wolontariackich – „Pokoloruj swoje emocje” (kształcenie postaw społecznych uczniów)
Zapisy do 9.10.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły  i miejscowość.

zajęcia otwarte – piknik wolontariacki

Lidia
Mucha

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku,

ul. Wołczyńska 25

 

JĘZYK  NIEMIECKI,
JĘZYKI OBCE
nauczyciele I etapu edukacyjnego

12.10.2023 r. godz. 17:00

Planowanie i organizacja zajęć języka obcego na I etapie edukacyjnym
Zapisy do 11.10.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 seminarium

Justyna
Gembara

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,
ul. Mickiewicza 10
 /sala 21/

 

 EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA

 16.10.2023r. godz. 8:55 – 10:35

Edukacja angażująca w klasie drugiej
Zapisy do 10.10.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość.

zajęcia
otwarte

Zofia
Wietrzyk

PSP nr 5 z OI w Kluczborku,
ul.  Konopnickiej 17 (sala nr 3)

 

 DORADCY  ZAWODOWI, ZAINTERESOWANI NAUCZYCIELE
szkoły podstawowe
i ponadpodstawowe

 

16.10.2023r. godz. 15:30

Metoda 5 kroków w doradztwie zawodowym
Zapisy 15.10.2023 r. na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 warsztaty

Aleksandra
Bobrowska

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

 JĘZYK POLSKI
szkoła podstawowa

nowy termin 30.10.2023r. godz. 16:00

Egzamin ósmoklasisty 2023 w świetle wymagań i podstawy programowej – refleksje egzaminatorki/polonistki. Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli.
 Zapisy do 13.10.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły  i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 seminarium

Barbara
Marchewa

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE,
ZAINTERESOWANI NAUCZYCIELE

 

17.10.2023r. godz. 15:30

Indywidualizacja nauczania nie tylko w kształceniu zawodowym

Zapisy do 16.10.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

konsultacje
zbiorowe

Halina
Maras-Pawliszyn

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

 WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE

 18.10.2023r. godz. 16:00

Aktywizacja ruchowa wspomagająca rozwój fizyczny dziecka w oparciu o metody:
R. Labana, K. Orffa, A.M Kniessów. Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli

Zapisy do 16.10.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub sms na tel. 509146543, podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość. Ograniczona liczba miejsc, proszę ubrać się w  wygodny strój i przynieść zmienne obuwie.

 warsztaty

Dorota
Błaszkiewicz

Przedszkole Integracyjne w Namysłowie,
ul. Parkowa 3

 

JĘZYK POLSKI
szkoła ponadpodstawowa

18.10.2023r. godz. 17:00

Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego od 2025 roku.
Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli

Zapisy do 17.10.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły  i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.   

 seminarium

Lidia
Mucha

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

 WYCHOWANIE
FIZYCZNE

 18.10.2023r. godz. 17:30

Ocenianie na lekcji w-f. Budowanie przedmiotowego  systemu oceniania.
Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli na rok szkolny 2023/2024
Zapisy do 17.10.2023 r. na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 seminarium

Dariusz
Jaśkiewicz

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

JĘZYK POLSKI
szkoła podstawowa

 19.10.2023r. godz. 14:30

Rok Szymborskiej i Fredry – niektórzy lubią poezję
Zapisy do 18.10.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły  i miejscowość.

lekcja otwarta
klasa VI

Barbara
Marchewa

PSP nr 5 z OI w Kluczborku,
ul.  Konopnickiej 17 (sala nr 7)

 

 BIOLOGIA

 19.10.2023r. godz. 17:00

Ocenianie uczniów na lekcjach biologii. Od przepisów prawa do praktyki szkolnej
Zapisy do  16.10.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 
seminarium

Iwona Szczepanowska

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

BIBLIOTEKARZE,
ZAINTERESOWANI NAUCZYCIELE

 23.10.2023r. godz. 12:00

NPRC 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 3 dla placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych - wspieranie beneficjentów programu w sporządzaniu wniosku
o udzielenie wsparcia finansowego. Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli

Zapisy do 21.10.2023 r. do godz. 15:00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły  i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail

 
konferencja

Alicja  Wojtaszczyk,
Robert Gwóźdź (Kuratorium Oświaty w Opolu)

 on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

 WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE

 23.10.2023r. godz. 16:00

Aktywizacja ruchowa wspomagająca rozwój fizyczny dziecka w oparciu o metody:
R. Labana, K. Orffa, A.M Kniessów. Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli

Zapisy do 20.10.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub sms na tel. 509146543, podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość. Ograniczona liczba miejsc, proszę ubrać się w  wygodny strój i  przynieść zmienne obuwie.

 warsztaty

Dorota
Błaszkiewicz

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, ul. Mickiewicza 10 /sala nr 07/

 

JĘZYK  NIEMIECKI,
JĘZYKI OBCE, JĘZYK POLSKI
szkoły podstawowe

 24.10.2023 r. godz. 17:00

Praca z uczniem z afazją rozwojową na lekcjach języka polskiego i języka obcego w szkole podstawowej
Zapisy do 23.10.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 seminarium

Justyna
Gembara

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

 GEORAFIA

 24.10.2023 r. godz. 17:00

Ocenianie uczniów na lekcjach geografii. Od przepisów prawa do praktyki szkolnej
Zapisy do  20.10.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 seminarium

Iwona Szczepanowska

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

HISTORIA, WOS,
ZAINTERESOWANI NAUCZYCIELE

 26.10.2023 r. godz. 16:30

Krytyczne myślenie na lekcjach historii i WOS
Zapisy do 24.10.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły  i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 
seminarium

Joanna
Radziewicz

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

DORADCY  ZAWODOWI
WYCHOWAWCY KLAS, ZAINTERESOWANI NAUCZYCIELE
szkoły podstawowe
i ponadpodstawowe

 

30.10.2023r. godz. 15:30

Konflikty w szkole – trudne sytuacje w kontaktach z rodzicami uczniów
Zapisy 29.10.2023 r. na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 
warsztaty

Aleksandra
Bobrowska

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

Oferta/Kalendarz konferencji i spotkań