ZAPRASZAMY NAUCZYCIELI NA NASTĘPUJĄCE SPOTKANIA WE WRZEŚNIU 2023 r.

aktualizacja 11.09.2023r.

 

 DYREKTORZY

  7.09.2023r. godz. 11:00

Nadzór pedagogiczny w kontekście realizacji kierunków polityki oświatowej
Zapisy do 5.09.2023 r. na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość.  Koszt 50,00 zł (tylko dla uczestników spoza porozumienia z PODN).

 seminarium

Małgorzata
Szeląg

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, ul. Mickiewicza 10 /sala 07/

 

KSZTAŁCENIE
SPECJALNE

 12.09.2023r. godz. 16:30

Jak dokonywać obserwacji ucznia posiadającego orzeczenie o kształceniu specjalnym, by uzyskać rzetelne i użyteczne informacje do planowania pracy i opracowywania dokumentacji (WOPFU i IPETu)?
Zapisy do 8.09.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 seminarium

Grażyna
Tetelmajer

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA

 12.09.2023r. godz. 16:30

Gry i zabawy logopedyczne dla edukacji wczesnoszkolnej
Zapisy do 8.09.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  podając imię i nazwisko, nazwę szkoły
i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 seminarium

Zofia
Wietrzyk

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

JĘZYK NIEMIECKI,
JĘZYKI OBCE

13.09.2023r. godz. 17:00

Specjalne potrzeby rozwojowe ucznia także potrzebne na lekcji języka obcego - proces identyfikacji potrzeb i sposoby ich zaspokajania? Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli
Zapisy do  12.09.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły
i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 seminarium

Bożena
Maliszewska-Kozan

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

 GEOGRAFIA

14.09.2023r. godz. 17:00

Planowanie i organizowanie pracy nauczyciela geografii, diagnoza potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży. Opracowanie i adaptacja programu nauczania. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024
Zapisy do  11.09.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły
i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 seminarium

Iwona Szczepanowska

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

 MATEMATYKA

 15.09.2023r. godz. 18:00

Dziecko w sytuacji kryzysowej na lekcjach matematyki. Wspierająca rola nauczyciela. Omówienie kierunków polityki oświatowej
Zapisy do 10.09.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły
i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia zostanie przesłany link na podany adres e-mail.

 seminarium

Agnieszka
Grabas

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

BIBLIOTEKARZE,
ZAINTERESOWANI NAUCZYCIELE

 18.09.2023r. godz. 12:00

NPRC 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 3 dla placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych - wspieranie beneficjentów programu ustanowionego przez MEiN. Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli
Zapisy do 15.09.2023 r. do godz. 15:00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły  i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail

 konferencja

Alicja  Wojtaszczyk,
Robert Gwóźdź (Kuratorium Oświaty w Opolu)

 on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA

 18.09.2023r. godz. 16:30

Współpraca z rodzicami jako forma wsparcia wychowawczej roli rodziny w edukacji wczesnoszkolnej
Zapisy do 15.09.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  podając imię i nazwisko, nazwę szkoły
 i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 seminarium

Zofia
Wietrzyk

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

JĘZYK  NIEMIECKI,
JĘZYKI OBCE

 18.09.2023r. godz. 17:00

Planowanie pracy nauczyciela języka obcego wokół kluczowych obszarów:
MOTYWACJA – AKTYWIZACJA – INDYWIDUALIZACJA

Zapisy do 15.09.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły
i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 seminarium

Justyna
Gembara

On-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

NAUCZYCIELE/WYCHOWAWCY/
OPIEKUNOWIE SZKOLNYCH KLUBÓW WOLONTARIATU

 19.09.2023r. godz. 14:00 - 16:00

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE W RAMACH DZIAŁAŃ WOLONTARIACKICH – „POKOLORUJ SWOJE EMOCJE” (kształcenie postaw społecznych uczniów)
Zapisy do 15.09.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły
 i miejscowość.

zajęcia otwarte – piknik wolontariacki

Lidia
Mucha

Centrum Kluczborska Bajka przy Świetlicy Terapeutyczno-Wychowawczej „Parasol”, ul. Paderewskiego w Kluczborku

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE,
ZAINTERESOWANI NAUCZYCIELE

 19.09.2023r. godz. 15:30

Co przed nami ? Rok szkolny 2023/2024, to nie tylko rozwój kształcenia zawodowego.
Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli
Zapisy do 18.09.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły
i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 konsultacje zbiorowe

Halina
Maras-Pawliszyn

On-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

BIOLOGIA

19.09.2023r. godz. 17:00

Planowanie i organizowanie pracy nauczyciela biologii. Diagnoza potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży. Opracowanie i adaptacja programu nauczania. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024
Zapisy do  15.09.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły
i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 seminarium

Iwona Szczepanowska

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

WYCHOWANIE
FIZYCZNE

 19.09.2023r. godz. 17:30

Kierunki polityki oświatowej państwa i ich korelacja z planem pracy nauczyciela wychowania fizycznego w roku szkolnym  2023/2024.
D
iagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli na rok szkolny 2023/2024

Zapisy do 15.09.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 seminarium

Dariusz
Jaśkiewicz

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

OPIEKUNOWIE STAŻU,
MENTORZY

 20.09.2023r. godz. 16:00

Wsparcie nauczyciela przez MENTORA lub OPIEKUNA STAŻU
Zapisy do 15.09.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły
 i miejscowość.
Koszt 30,00 zł (tylko dla uczestników spoza porozumienia z PODN).

 warsztaty

Anna
Dzierżan

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, ul. Mickiewicza 10 /sala 07/

 

KSZTAŁCENIE
SPECJALNE

 20.09.2023r. godz. 16:30

Konstruowanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU)
z wykorzystaniem wyników przeprowadzonej diagnozy

Zapisy do 15.09.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 seminarium

Grażyna
Tetelmajer

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

JĘZYK POLSKI
szkoła ponadpodstawowa

 20.09.2023r. godz. 17:00

Planowanie pracy polonisty w oparciu o podstawę programową, wymagania egzaminacyjne
i kierunki polityki oświatowej państwa. Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli

Zapisy do 19.09.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły
 i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.   

 seminarium

Lidia
Mucha

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

JĘZYK NIEMIECKI,
JĘZYKI OBCE

20.09.2023r. godz. 17:00

Kompetencje i zadania nauczyciela języka obcego nowożytnego - rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.
Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli
Zapisy do  19.09.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły
i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 seminarium

Bożena
Maliszewska-Kozan

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

 DORADCY  ZAWODOWI

 21.09.2023r. godz. 9:00

Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego zgodnie ze strategią  ZSU 2030 i ZSK.
Zapisy 18.09.2023 r. na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość.

warsztaty we współpracy
z Sektorową  Radą  ds. Kompetencji NUB

 Aleksandra
Bobrowska

 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, ul. Mickiewicza 10 /sala 07/

 

JĘZYK POLSKI
szkoła podstawowa

 25.09.2023r. godz. 16:00

„Wsparcie na starcie” - podstawa programowa języka polskiego, a realizacja kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024. Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli
Zapisy do 22.09.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły
 i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 
seminarium

Barbara
Marchewa

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE

 25.09.2023r. godz. 16:30

Funkcjonowanie, organizacja  pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola
i  dokumentacja obowiązkowa nauczyciela w świetle kierunków polityki oświatowej Państwa 
na rok szkolny 2023/2024. Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli

Zapisy do 23.09.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 seminarium

Dorota
Błaszkiewicz

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA

 25.09.2023r. godz. 16:30

Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej - najtrudniejsze zadanie nauczyciela
Zapisy do 22.09.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  podając imię i nazwisko, nazwę szkoły
i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 seminarium

Zofia
Wietrzyk

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

CHEMIA,  
ZAINTERESOWANI NAUCZYCIELE

 25.09.2023r. godz. 16:30

Planowanie i organizacja pracy nauczycieli chemii w roku szkolnym 2023/2024 zgodnie
z podstawą programową i w oparciu o kierunki polityki oświatowej państwa.
Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli

Zapisy do 24.09.2023 r. do godz. 15:00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły  i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 seminarium

Alicja 
Wojtaszczyk

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

HISTORIA, WOS,
ZAINTERESOWANI NAUCZYCIELE

 26.09.2023 r. godz. 16:30

Nowy rok szkolny 2023/2024 i nowe wyzwania
Zapisy do 24.09.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły
 i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 seminarium

Joanna
Radziewicz

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

DORADCY
ZAWODOWI

 27.09.2023 r. godz. 15:30

Innowacje w szkolnym doradztwie zawodowym - Design Thinking w szkole
Zapisy do 26.09.2023 r. na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.   

 warsztaty

Aleksandra
Bobrowska

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

KSZTAŁCENIE
SPECJALNE

27.09.2023r. godz. 16:30

Konstruowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPETu) ucznia na podstawie WOPFU
Zapisy do 22.09.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 seminarium

Grażyna
Tetelmajer

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

Oferta/Kalendarz konferencji i spotkań