ZAPRASZAMY NAUCZYCIELI NA NASTĘPUJĄCE SPOTKANIA W GRUDNIU 2023r.

 

SZKOLNI DORADCY  ZAWODOWI, ZAINTERESOWANI NAUCZYCIELE
szkoły podstawowe

 

4.12.2023r. godz. 17:00

„Z przedsiębiorczością na Ty czyli jak wykorzystać ją na co dzień” program Ekonomia
na co dzień
Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, edycja 2023/24
Zapisy 3.12.2023 r. na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 

warsztaty

Aleksandra
Bobrowska

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

NAUCZYCIELE W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH, WYCHOWAWCY

 
5.12.2023r. godz. 9:40 – 10:25

Czy można nauczyć się empatii? – lekcja wychowawcza
Zapisy do 4.12.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość.

lekcja
otwarta

Lidia
Mucha

Zespól Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,
ul. Mickiewicza 10
/sala 16/

 

JĘZYK POLSKI   
szkoła podstawowa

 5.12.2023 r. godz. 15:30

Cyfrowi tubylcy sposoby na powtórzenie, utrwalenie i sprawdzenie wiedzy i kompetencji
 Zapisy do 2.12.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 
seminarium

Barbara
Marchewa

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE,
ZAINTERESOWANI NAUCZYCIELE

 
5.12.2023 r. godz. 15:30

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych
Zapisy do 4.12.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 

seminarium

Halina
Maras-Pawliszyn

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

HISTORIA, WOS, ZAINTERESOWANI NAUCZYCIELE

 
7.12.2023 r. godz. 16:30

Krytyczne myślenie na lekcjach historii i wos
Zapisy do 5.12.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 seminarium

Joanna
Radziewicz

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

JĘZYK NIEMIECKI,
JĘZYKI OBCE

 7.12.2023 r. godz. 17:00

Kształtowanie autonomii na lekcjach języka obcego na III etapie edukacji
Zapisy do 6.12.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 
seminarium

Justyna
Gembara

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE

 8.12.2023 r. godz. 9:30

Spotkanie ze Świętym Mikołajem. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych dla realizacji celów edukacyjno – wychowawczych
Zapisy do 7.12.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość. Proszę o przyniesienie zmiennego  obuwia.

zajęcia
otwarte

Dorota
Błaszkiewicz

Przedszkole Integracyjne w Namysłowie,

ul. Parkowa 3

 

WYCHOWACY, ZAINTERESOWANI NAUCZYCIELE
szkoła ponadpodstawowa

 
8.12.2023 r. godz. 12:30 – 13:15 (6 lekcja)

Miejsce i rola neurodydaktyki w tworzeniu własnego stylu uczenia się (lekcja wychowawcza)
Zapisy do 7.11.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość.

lekcja
otwarta

Justyna
Gembara

Zespól Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,
ul. Mickiewicza 10
/sala 01/

 

BIBLIOTEKARZE,
ZAINTERESOWANI NAUCZYCIELE

 11.12.2023r. godz. 12:00

NPRC 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 3 dla placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych –  wspieranie beneficjentów programu w sporządzaniu sprawozdań z realizacji programu
Zapisy do 10.12.2023 r. do godz. 15:00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły  i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail

 
konferencja

Alicja  Wojtaszczyk,
Robert Gwóźdź Kuratorium Oświaty
w Opolu

 
on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA

 
11.12.2023r. godz. 16:30

Jak uczyć, aby każdy uczeń osiągnął cel czyli rzecz o nauczaniu wielopoziomowym
w edukacji wczesnoszkolnej

Zapisy do 10.12.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  podając imię i nazwisko, nazwę szkoły
i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 

seminarium

Zofia
Wietrzyk

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

JĘZYK  POLSKI
szkoła ponadpodstawowa

 

11.12.2023r. godz. 17:00

Kryterialne ocenianie wypracowań maturalnych na przykładzie wybranych prac z testu diagnostycznego CKE (grudzień 2023)

Zapisy do 10.12.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły  i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.   

 
seminarium

Lidia
Mucha

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

 KSZTAŁCENIE
SPECJALNE

 12.12.2023r. godz. 16:30

Kierowanie ścieżką edukacji (kariery) ucznia z niepełnosprawnościami – wydłużanie etapu, kształcenie w szkole ponadpodstawowej (zawody pomocnicze), praca
Zapisy do 10.12.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 seminarium

Grażyna
Tetelmajer

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

WYCHOWANIE
FIZYCZNE

 12.12.2023r. godz. 17:30

Wykorzystanie sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”
do promowania aktywności fizycznej wśród młodzieży
.
Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli na rok szkolny 2023/2024
Zapisy do 11.12.2023 r. na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 seminarium

Dariusz
Jaśkiewicz

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

SZKOLNI DORADCY  ZAWODOWI, ZAINTERESOWANI NAUCZYCIELE
szkoły podstawowe

 

13.12.2023r. godz. 17:00

„Z przedsiębiorczością na Ty czyli jak wykorzystać ją na co dzień” program Ekonomia
na co dzień
Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, edycja 2023/24
Zapisy 12.12.2023 r. na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 warsztaty

Aleksandra
Bobrowska

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

DYREKTORZY SZKÓŁ

Warsztaty odwołane 

14.12.2023r. godz. 11:00

Wyzwania współczesnej edukacji w kontekście wymagań państwa. Priorytet: doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego. NOWOCZESNE NAUCZANIE A OCENIANIE (na podstawie książki Jarosława Kordzińskiego, Nowoczesne nauczanie, Wolters Kluwer 2022)
Zapisy do 12.12.2023 r. na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość.  Koszt 50,00 zł (tylko dla uczestników spoza porozumienia z PODN).

 seminarium

Małgorzata
Szeląg

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,
ul. Mickiewicza 10
/sala 07/

 

CHEMIA,
ZAINTERESOWANI NAUCZYCIELE

 14.12.2023r. godz. 16:00

Odkryj chemię na nowo - przykład lekcji, która angażuje i wdraża uczniów do przejmowania odpowiedzialności za własny proces uczenia się. Omówienie zajęć lekcyjnych progresujących komunikację, relacje w klasie i motywację wewnętrzną uczniów
Zapisy do 13.12.2023 r. do godz. 15:00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły  i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 warsztaty

Alicja 
Wojtaszczyk

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

JĘZYK  NIEMIECKI szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

14.12.2023 r. godz. 17:00

Neurodydaktyka w nauczaniu – moda czy potrzeba ?
Zapisy do 13.12.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 
konsultacje zbiorowe

Justyna
Gembara

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

BIOLOGIA,
PRZYRODA

 14.12.2023 r. godz. 17:00

Bezpieczne poruszania się w sieci oraz krytyczna analiza informacji dostępnych w Internecie na lekcjach  biologii i przyrody
Zapisy do  11.12.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły
i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 
seminarium

Iwona Szczepanowska

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA

 

19.12.2023r. godz. 16:30

Wykorzystanie aplikacji quiziz, mentimeter, wardwall w edukacji wczesnoszkolnej

Zapisy do 17.12.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 
seminarium

Zofia
Wietrzyk

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

MATEMATYKA                              

19.12.2023r. godz. 18:00

Kształtowanie postaw prospołecznych wśród uczniów na lekcjach matematyki

 Zapisy do15.12.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły
 i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

 seminarium

Agnieszka
Grabas

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 

EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA

 20.12.2023r. godz. 8:00 - 10:35

Edukacja angażująca w klasie drugiej
Zapisy do 15.12.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość.

 zajęcia otwarte

Zofia
Wietrzyk

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z OI w Kluczborku,
ul. Konopnickiej 17 /sala 3/

 

JĘZYK
POLSKI

 20.12.2023r. godz. 11:00

„Kto wie…” – jasełka Dziadków, Rodziców i pokolenia Alfa
 Zapisy do 19.12.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły  i miejscowość.

lekcja otwarta
klasa VI

Barbara
Marchewa

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z OI w Kluczborku,
ul.  Konopnickiej 17 (sala gimnastyczna)