Zapraszamy do lektury publikacji metodycznych naszego ośrodka.

METODYK XX 2022/2023 Materiały dydaktyczne

Szanowni Państwo, to już XX. – jubileuszowy numer kwartalnika „Metodyk”, wydawanego od 2006 roku przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku.
Zgodnie z koncepcją pisma przedstawioną w XV-tym numerze, udaje nam się kontynuować stałe działy, w których podejmujemy ważne tematy edukacyjne, opisujemy różne działania oświatowe, prezentujemy sylwetki dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz twórców regionu.
Dziękujemy wszystkim Autorom, szczególnie stale obecnym na kartach każdego numeru, za wolontariacką postawę i dzielenie się tekstami, ważnymi nie tylko w kontekście doskonalenia lokalnej oświaty.


METODYK XVIII/XIX 2022/2023 Materiały dydaktyczne

Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce podwójny numer Metodyka, w którym zaprezentowane materiały oscylują wokół ucznia ukraińskiego w polskiej szkole. Temat wywołany sytuacją zewnętrzną, wojną rosyjsko-ukraińską, został pokazany z różnych perspektyw: od organów prowadzących szkoły i przedszkola, przez szkoły i przedszkola pracujące z dziećmi ukraińskimi, ośrodek doskonalenia nauczycieli, artystów (poetę, muzyka, tłumacza), ukraińską emigrantkę – nauczycielkę.


METODYK XVII 2022/2023 Materiały dydaktyczne

Szanowni Państwo, ważne miejsce na łamach kwartalnika Metodyk mają tematy związane z lokalną oświatą, w których jak w soczewce skupiają się najistotniejsze działania realizujące kierunki polityki oświatowej państwa. Wywiad z Krystyną Błażewską, dyrektorką Liceum Ogólnokształcącego w Kluczborku, ilustruje łączenie tradycji z nowoczesnością i budowanie modelu pracy szkoły, adekwatnego do wymagań otaczającej rzeczywistości. Piękną 75-letnią tradycję tej szkoły opisuje pracująca w niej polonistka Lidia Mucha.


METODYK XVI 2021/2022 Materiały dydaktyczne

Szanowni Czytelnicy, w XVI. numerze naszego kwartalnika znajdziecie Państwo teksty odnoszące się do aktualnych problemów, mających wpływ na kształt oświaty. W związku z pojawiającymi się propozycjami zmian w prawie oświatowym, przeprowadziliśmy rozmowę z Burmistrzem Kluczborka Panem Jarosławem Kielarem, który podkreślił rolę władz samorządowych w kreowaniu lokalnej polityki oświatowej oraz przedstawił działania na rzecz jej rozwoju.

 

METODYK XV 2020/2021 Materiały dydaktyczne

Szanowni Czytelnicy, oddajemy w Wasze ręce XV-jubileuszowy numer biuletynu edukacyjnego Metodyk, wydawanego od 2006 roku przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Utrzymanie adresowanego do nauczycieli przez tyle lat stałego tytułu, dokumentującego ważne działania oświatowe, podejmującego pedagogiczne i metodyczne zagadnienia oraz inspirującego poprzez przykłady dobrej praktyki do realizacji ciekawych pomysłów edukacyjnych, było możliwe dzięki zaangażowaniu i doświadczeniu zespołu nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych.

METODYK XIV 2019/2020 Materiały dydaktyczne

Szanowni Czytelnicy, W tym roku numer XIV biuletynu edukacyjnego METODYK publikowany przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, poświęcamy wszelkim zagadnieniom w aspekcie Odpowiedzialny NAUCZYCIEL, odpowiedzialny UCZEŃ

METODYK XIII 2018/2019 Materiały dydaktyczne

Szanowni Czytelnicy, numer XIII biuletynu edukacyjnego METODYK publikowany przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, poświęcamy przede wszystkim działaniom związanym z rozwijaniem postaw kreatywnych u uczniów.

METODYK XII 2018/2019 Materiały dydaktyczne

Szanowni Czytelnicy, bieżący numer biuletynu edukacyjnego METODYK publikowany przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, poświęcamy tzw. dobrym praktykom, którymi mogą szczycić się przedszkola i szkoły naszego rejonu

METODYK XI 2017/2018 Materiały dydaktyczne

Szanowni Czytelnicy, bieżący numer biuletynu edukacyjnego METODYK publikowany przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, poświęcamy tzw. dobrym praktykom, którymi mogą szczycić się przedszkola i szkoły naszego rejonu. 

ASYSTENT SZKOŁY - taką dodatkową funkcję przyjęło piętnastu doradców metodycznych, którzy uczestniczą w projekcie Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół.

>METODYK X 2016/2017 Materiały dydaktyczne

Szanowni Czytelnicy, bieżący numer biuletynu edukacyjnego METODYK publikowany przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, poświęcamy zagadnieniom innowacyjności w pracy nauczycieli i wychowawców.

METODYK IX 2015/2016 Materiały dydaktyczne

Szanowni Czytelnicy, to nasz dziewiąty numer biuletynu edukacyjnego METODYK, który wydajemy dla nauczycieli i wychowawców. Numer bieżący jest poświęcony umiejętnościom kluczowym, ich znaczeniu, umiejscowieniu w dokumentach oświatowych, a co istotne - zasadom ich rozwijania w codziennej edukacji.

METODYK VIII 2014/2015 Materiały dydaktyczne

Niniejsze opracowanie stanowi zestaw artykułów, które zostały opracowane przez konsultantów i doradców metodycznych Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku w roku szkolnym 2014/2015. Jest to już ósmy zbiór opracowań metodycznych, które powstały w celu wsparcia pracy nauczycieli. Z tej publikacji nauczyciele mogą czerpać informacje o nowościach w nauczaniu, poznać propozycje optymalizowania swoich działań, a także przykłady realizacji zadań dydaktycznych, które z powodzeniem mogą zastosować na swoich zajęciach.