Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie

Temat DP: Obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości w ZSEiO w Oleśnie


Publiczna Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej

Temat DP: Organizacja Świątecznego Kiermaszu Bożonarodzeniowego.


Zespół Szkół w Wołczynie

Temat DP: Uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przez społeczność Zespołu Szkół w Wołczynie.


 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku

Temat DP: Zorganizowanie szkolnej wystawy pamiątek z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.


Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukowiu

Temat DP: Festyn Rodzinny 


Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukowiu

Temat DP: Gminny Konkurs Poezji Miłosnej „Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?” 


Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Kluczborku

Temat DP: Dorastanie dla piękna FILM YT.


Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Namysłowie

Formularz zgłoszenia przykładu dobrej praktyki
Temat DP: Poradnia otwarta na rozwój każdego dziecka – nowatorskie metody w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi 


Publiczna Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich

Formularz zgłoszenia przykładu dobrej praktyki
Temat DP: Nauczyciele współpracują w organizacji procesów edukacyjnych w celu zapewnienia możliwości szerokiego rozwoju wszystkim uczniom i wysokiego poziomu kształcenia


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Oleśnie

Formularz zgłoszenia przykładu dobrej praktyki 
Temat DP: Świat jest do zdobycia

Formularz zgłoszenia przykładu dobrej praktyki 
Temat DP: Zimowisko w szkole pod hasłem "Z kulturą za pan brat"

Formularz zgłoszenia przykładu dobrej praktyki 
Temat DP: Przerwa międzyświąteczna sportowa i owocowa

Formularz zgłoszenia przykładu dobrej praktyki 
Temat DP: MatMistrz – całoroczny konkurs matematyczny

Formularz zgłoszenia przykładu dobrej praktyki 
Temat DP: Wielka Liga Czytelników

Formularz zgłoszenia przykładu dobrej praktyki 
Temat DP: Świąteczny łańcuch jedności

Formularz zgłoszenia przykładu dobrej praktyki 
Temat DP: A
ktywne przerwy

Formularz zgłoszenia przykładu dobrej praktyki 
Temat DP: Popularyzacja lekkoatletyki - "Królowej Sportu"


Publicznego Przedszkola nr 5 im. M. Konopnickiej w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Kraskowie i Ligocie Dolnej

Formularz zgłoszenia przykładu dobrej praktyki 
Temat DP: Systemowy program działań przedszkola ukierunkowany na wzmocnienie procesów edukacyjnych
i poprawę jakości pracy przedszkola.