21 - 11 - 2018

Szkolenia w ramach grantów

 

Harmonogram szkoleń w ramach grantów edukacyjnych

Opolskiego Kuratora Oświaty organizowanych przez

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku

 

 

 

GRANTY Opolskiego Kuratora Oświaty 2017 - MODN w Opolu