23 - 02 - 2019

Aktualne szkolenia 2018/2019

Aktualne szkolenia organizowane przez PODN w Kluczborku 

LP.

NUMER FORMY

 TEMAT

PLANOWANY

TERMIN

ILOŚĆ

GODZIN

TERMIN ZGŁASZANIA

CENA

 MIEJSCE

 

1

 

106/W

 

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA

NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

MODUŁ I 14.02.2019 r. godz.15:30

MODUŁ II 28.02.2019 r. godz.15:30

MODUŁ III  będzie uzgodniony indywidualnie

 

20

 (w tym 5 godz. pracy własnej) 

 

7.02.2019

 

150 zł

(180 zł*)

 

 

 

 

 

 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Kluczborku

ul. Byczyńska 7

 

 

 

 

2

 

117/Z

 

OCENA PRACY NAUCZYCIELI WEDŁUG NOWYCH PRZEPISÓW

MODUŁ I 28.03.2019 r. godz.10:30

MODUŁ II

4.04.2019 r. godz.10:00

15

 (w tym 5 godz. pracy własnej)

 

22.03.2019

 

100 zł

(120 zł*)

 

3

 

124/W

METODY I TECHNIKI PODNOSZĄCE EFEKTYWNOŚĆ NAUCZANIA I MOTYWOWANIA UCZNIÓW

 

7.05.2019 r.

godz.: 15:30

 

5

 

26.04.2019

 

50 zł

(60 zł*)

 

 

4

 

54/W

KREATYWNOŚĆ POSTAWĄ PRZEDSIĘBIORCZYCH DZIAŁAŃ WŚRÓD MŁODZIEŻY

 

16.05.2019 r. godz.: 15:30

 

5

 

6.05.2019

 

50 zł

(60 zł*)

 

 

Kwota niższa dotyczy nauczycieli pracujących w  szkołach i placówkach  działających w porozumieniu z PODN w Kluczborku.  

Kwota wyższa -„z gwiazdką*” dotyczy opłat nauczycieli pozostałych szkół.

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o przesyłanie informacji
na Karcie zgłoszenia - Dokumenty do pobrania

lub wypełnienie Formularza on-line poniżej wpisując w polu Temat szkolenia wybrany temat.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Byczyńska 7,  46-200 Kluczbork
  2. w PODN powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który stoi na straży przestrzegania zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w jednostce. Kontakt do Inspektora ODO: tel.: 77 418 72 49, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. adres: 46-200 Kluczbork, ul. Byczyńska 7 (sekretariat) W razie wątpliwości lub pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – prosimy o kontakt z Inspektorem drogą komunikacji elektronicznej, telefonicznie lub osobiście (po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania).
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, gdyż PODN posiada podstawę prawną ich przetwarzania zgodnie z art. 6 RODO w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz.59 z póżn. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 zpóżn. zm. )
  4.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu organizacji szkolenia przez PODN.
  5. W związku z tym, iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, co do zasady przysługują Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

...