24 - 11 - 2020

XV Samorządowego Konkursu 8 Wspaniałych Powiatu Kluczborskiego - zaproszenie

Szanowni Dyrektorzy, Wychowawcy

Zapraszamy Uczniów Wolontariuszy do eliminacji w ramach XV Samorządowego Konkursu 8 Wspaniałych Powiatu Kluczborskiego.

Szanowni Nauczyciele Wychowawcy zapraszamy do zgłaszania Uczniów Wolontariuszy  szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy działają na rzecz potrzebujących, do uczestnictwa w konkursie „8 Wspaniałych Powiatu  Kluczborskiego”. Każda szkoła poprzez eliminacje konkursowe może pokazać swoje działania wolontariackie. Uczniów można zgłaszać indywidualnie lub grupowo.

Dokumentację konkursową należy przekazać do 18 lutego 2019 r. do Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,
a w dniu 12 marca 2019 r. o godz. 12:00 przeprowadzone zostaną eliminacje powiatowe polegające na rozmowie uczniów z komisją konkursową. W załączeniu regulamin oraz formularze zgłoszeniowe.

ZAPRASZAMY W razie pytań prosimy o kontakt 77 418 72 49

Anna Dzierżan, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku

  regulamin               karta zgłoszeniowa – indywidualna            karta zgłoszeniowa – grupa.