24 - 11 - 2020

Seminarium „Wprowadzenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Szanse i korzyści dla systemu oświaty oraz usług doradztwa zawodowego”

 

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  w Kluczborku podjęły współpracę i objęły funkcje partnera seminariów informacyjnych na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

 

W dniach 21-22 marca 2019r. w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku organizują dwudniowe seminarium pt „Wprowadzenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Szanse i korzyści dla systemu oświaty oraz usług doradztwa zawodowego”

Seminarium Patronatem Honorowym objął Starosta Powiatu Kluczborskiego.

Wydarzenie skierowane jest do pracowników oświaty, dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, doradców zawodowych i przedstawicieli organów prowadzących placówki oświatowe.

Podczas seminarium zapoznają się Państwo z zagadnieniami dotyczącymi Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji:

  • Czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji, dlaczego jest potrzebny, jak z niego korzystać?
  • Kto i jak na nim zyska?
  • Jak wykorzystać Zintegrowany System Kwalifikacji w swojej pracy?

Link do wydarzenia

http://kwalifikacje.edu.pl/events/seminarium-wprowadzenie-do-zintegrowanego-systemu-kwalifikacji-szanse-i-korzysci-dla-systemu-oswiaty-oraz-uslug-doradztwa-zawodowego-2/

Link do rejestracji

https://www.instytutsiag.pl/ibe/kluczbork-21-22-03-2019/ 

Wszystkie wydarzenia organizowane na Opolszczyźnie i w kraju oraz informacje o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji znajdą Państwo na stronie:

www.kwalifikacje.edu.pl                                                                                                               Serdecznie zapraszamy