24 - 11 - 2020

Opolskie EDUKO

Głównym celem konkursu jest rozwój i promocja edukacji kulturowej rozumianej jako wszelkie działania, które przygotowują różne jednostki do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze połączone z uczczeniem wydarzeń, których rocznicę obchodzimy w sposób szczególny w naszym województwie w 2019 roku.

Efektem działań mają być przedsięwzięcia o wysokiej jakości merytorycznej, przyczyniające się do pobudzania lokalnej wspólnoty obywatelskiej, wykorzystujące połączenie edukacji i animacji kulturowej do twórczego udziału w kulturze dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów prawnych. Do rozdysponowania jest 80 tys. zł na mniejsze (do 5 tys.) i większe (do 15 tys.) granty.

Więcej informacji, pełny regulamin oraz inne dokumenty znajdą Państwo pod adresem internetowym:
www.edukoopolskie.pl/pl/aktualnosci-eduko/marszalkowski-konkurs-grantowy---2019-25.html

Zapraszamy również na nasz profil, gdzie publikujemy najważniejsze wiadomości na bieżąco:
https://www.facebook.com/eduko.2016.2018/?fref=ts 

Serdecznie zapraszamy do udziału!