24 - 11 - 2020

Konferencje/konsultacje grudzień 2019

Zapraszamy nauczycieli na następujące spotkania w GRUDNIU 2019 r.  

 

PRZEDMIOT

 

FORMA

 

TEMATYKA

 

MIEJSCE

 

DATA

 

PROWADZĄCY

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

konferencja metodyczna, warsztaty

 

Niestandardowe zadania  w standardowej klasie

 

Zgłoszenia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

zapisy

do 30.11.2019

PSP nr 3

w Oleśnie

ul. Krasickiego 25

 

2.12. 2019r.

godz.15:00

 

Zofia

Wietrzyk

zapisy

do 5.12.2019

ZS-P w Lasowicach Wielkich 83

9.12.2019r.

godz. 15:30

Wychowanie przedszkolne, wychowanie fizyczne

 

warsztaty metodyczne

Zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa fizycznego. Ćwiczenia gimnastyczne profilaktyką wad postawy u dzieci

Zapisy na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub tel.: 509 146 543

zapisy

do 27.11.2019

PI w Namysłowie

ul. Parkowa 3

2.12.2019r.

godz. 16:00

Dorota

Błaszkiewicz,

Dariusz

Jaśkiewicz

zapisy

do 2.12.2019

PP nr 7 w Kluczborku

ul. Waryńskiego 26

9.12.2019 r.

godz. 16:00

 

Biologia

przyroda

geografia

warsztaty metodyczne

Metoda badawcza w zapisach podstawy programowej.

Uczenie się przez aktywność badawczą.

Diagnoza potrzeb nauczycieli na rok szkolny 2019/2020

Zapisy do 1.12.2019 na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PSP nr 5

w Brzegu

ul. Oławska 2

3.12.2019 r.

godz. 16:00

 

Iwona Szczepanowska

 

Wychowanie fizyczne

 

konferencja metodyczna

Bezpieczne warunki realizacji  treści podstawy programowej z wychowania fizycznego  w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli na rok szkolny 2019/2020                                           

Zapisy do 1.12.2019 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PSP nr 5

w Brzegu

ul. Oławska 2

/Budynek B/

 

3.12.2019r.

godz. 16:00

 

Dariusz

Jaśkiewicz

 

Chemia

 

 

konferencja metodyczna

Wdrażanie nowej podstawy programowej z chemii w szkołach ponadpodstawowych - w czteroletnim liceum, pięcioletnim technikum i branżowej szkole I stopnia.

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.

Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli

Zapisy do 2.12.2019 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

 

PSP nr 5

Brzeg

 ul. Oławska 2

 

3.12.2019

godz.16:00

 

Alicja

Wojtaszczyk

 

 

Język polski

(szkoła ponadpodstawowa)

 

 

 

warsztaty

Planowanie pracy dydaktycznej w oparciu o nową podstawę programową z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej:

- integracja wewnątrzprzedmiotowa

- rola kontekstów w czytaniu utworów literackich i odbiorze tekstów kultury

Zapisy na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

zapisy

do 1.12.2019

PSP nr 5

w Brzegu

ul. Oławska 2

3.12.2019 r.

godz. 16:00

 

 

Lida

Mucha

 

 

zapisy

do 8.12.2019

 

ZS w  Oleśnie

ul. Sądowa 2

 

10.12.2019

godz. 15:30

 

Język

niemiecki

 

konferencja

 

Kreatywność i narzędzia dydaktyczne  na lekcji języka niemieckiego/obcego

– od czego zacząć?

Zapisy do 30.11.2019 na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PSP nr 5 w Brzegu

ul. Oławska 2

/Budynek B/

 

3.12.2019r.

godz.16:00

 

Bożena

Maliszewska-Kozan

 

Język

polski

(szkoła podstawowa)

 

 

konferencja/

warsztaty

 

Egzamin ósmoklasisty – wnioski  i rekomendacje polonistów.

Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli

Zapisy na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

zapisy

do 2.12 .2019

PSP nr 5 w Brzegu

ul. Oławska 2

/Budynek B/

 

3.12.2019r.

godz.16:00

 

 

Barbara

Marchewa

 

 

zapisy

do  9.12.2019

PSP

w Borkach Wielkich

ul. Młyńska 8

 

11.12.2019r.

godz. 15:30

 

Historia,

WOS

 

warsztaty metodyczne

 

Edukacja Globalna w szkolnych programach nauczania. Kompetencje społeczne i obywatelskie. Metoda projektu edukacyjnego

Zapisy do 29.11.2019 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PSP nr 5 w Brzegu

ul. Oławska 2

/Budynek B/

 

3.12.2019r.

godz.16:00

 

 

Joanna

Radziewicz

PODN w Kluczborku

ul. Byczyńska 7

4.12.2019r.

godz. 15:30

Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna

 

warsztaty metodyczne

Nutki na wiosenne okazje – warsztaty muzyczne

Zapisy do 29.11.2019 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warsztaty płatne.

Obowiązkowy strój sportowy

 

PI

w Namysłowie

ul. Parkowa 3

 

 

7.12.2019r.

godz. 10:00

Dorota

Błaszkiewicz,

Beata

Wapińska

 

Dyrektorzy

szkół

 

seminarium

Ocenianie wewnątrzszkolne – przepisy prawa, cele, funkcje oceniania, zapisy w statucie, spójność oceniania przedmiotowego z wewnątrzszkolnym, …

Zapisy do 2.12.2019 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koszt: 50,00 zł /tylko dla uczestników spoza porozumienia z PODN/

 

PODN

w Kluczborku

ul. Byczyńska 7

 

 

9.12.2019r.

godz. 9:00

 

 

Grażyna

Tetelmajer

 

Biologia

przyroda

geografia

warsztaty metodyczne

Doświadczenia, zajęcia terenowe z przedmiotów przyrodniczych, jako narzędzie realizacji podstawy programowej z przyrody, biologii i geografii

Zapisy do 08.12.2019 na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PODN

w Kluczborku

ul. Byczyńska 7

10.12.2019 r.

godz. 15:00

Iwona Szczepanowska

 

 

Opiekunowie stażu

 

warsztaty

Realizacja zadań opiekuna stażu

Zapisy do 9.12.2019 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub tel. 77 418 72 49

Koszt: 30,00 zł / tylko dla uczestników spoza porozumienia z PODN/

 

PODN

w Kluczborku

ul. Byczyńska 7

 

11.12.2019r.

godz. 15:30

 

Anna

Dzierżan

 

Zainteresowani nauczyciele

 

konferencja

 

Kreatywność i narzędzia dydaktyczne  na lekcjach języków obcych – od czego zacząć?

Zapisy do 08.12.2019 na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PSP

w Borkach Wielkich

ul. Młyńska 8

 

11.12.2019r.

godz.15:30

 

Bożena

Maliszewska-Kozan

Zainteresowani nauczyciele

 

 

konferencja metodyczna

Biblioterapia jako metoda wzmacniania dobrostanu psychospołecznego dzieci i młodzieży.  Wprowadzenie do kursu biblioterapii I stopnia pod patronatem Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego z siedzibą we Wrocławiu

Zapisy do 11.12.2019 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.            

 

PODN

w Kluczborku

ul. Byczyńska 7

 

 

12.12.2019

godz.15:30

 

Joanna

Baran,

Alicja

Wojtaszczyk

Biologia

 

lekcja otwarta

Biotechnologia tradycyjna i jej znaczenie w życiu człowieka

Zapisy do 10.12.2019 na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZS Nr 2 CKU w Kluczborku

Byczyńska 7

/sala nr 22/

13.12.2019 r.

godz.  8:00

 

Iwona Szczepanowska

 

Biblioteka

 

 

konsultacje

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 – rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspierania rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych – rozliczanie środków, sprawozdania z realizacji programu, monitorowanie w trakcie trwania programu i po jego zakończeniu

Zapisy do 12.12.2019 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                

 

MODN  w Opolu

 ul. Powstańców Śląskich 19

 

 

13.12.2019

godz.11:00

 

Robert Gwóźdź (wizytator Kuratorium Oświaty w Opolu,koordynator programu NPRC),

Alicja Wojtaszczyk