24 - 11 - 2020

Zaproszenie na konferencję zdrowia psychicznego

Konferencja skierowana jest do wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, a w szczególności do nauczycieli, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, studentów wyżej wymienionych kierunków.

W trakcie tegorocznej konferencji będzie mowa o profilaktyce i rozumieniu samouszkodzeń u dzieci i młodzieży, o konstruktywnej motywacji, o mediacjach rówieśniczych oraz o pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
W gronie prelegentów między innymi: mgr Małgorzata Łuba - członek zarządu Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, dr Grzegorz Frączek - doktor nauk prawnych, dyrektor Ośrodka Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, mgr Magdalena Dolska-Topór - Międzynarodowy Trener Dialogu Motywującego (Motivational Interviewing Network of Trainers). Przewidziane są także przerwy kawowe z poczęstunkiem oraz konkurs wiedzy z upominkami.

Program konferencji, Formularz zgłoszeniowy, Plakat