24 - 11 - 2020

Konferencje/konsultacje wrzesień 2020

 Zapraszamy nauczycieli na następujące spotkania we WRZEŚNIU 2020r.

 

PRZEDMIOT

 

FORMA

 

TEMATYKA

 

MIEJSCE

 

DATA

 

PROWADZĄCY

 

Dyrektorzy

 

seminarium

Organizacja roku szkolnego 2020/2021 – kierunki polityki oświatowej państwa na rok 2020/2021, nadzór pedagogiczny dyrektora…

Zapisy do 2.09.2020 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koszt: 50,00 zł (tylko dla uczestników spoza porozumienia z PODN)

 

PODN

w Kluczborku

ul. Mickiewicza 10

 

7.09.2020

godz.: 11:00

 

Grażyna

Tetelmajer

 

Język

hiszpański

 

seminarium

 

Wykorzystanie aplikacji internetowych oraz platform edukacyjnych  w nauce języka hiszpańskiego

Zapisy do 7.09.2020 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

on-line

(MS Teams)

 

8.09.2020

godz. 16:00

 

Anna

Szeląg

 

Nauczyciele rozpoczynający pracę

 

warsztaty

 

Podstawy awansu zawodowego nauczyciela stażysty

Zapisy do 08.09.2020 r. na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Proszę o podanie informacji: imię i nazwisko, nauczany przedmiot/rodzaj prowadzonych zajęć, adres e-mail

Koszt: 30,00 zł (tylko dla uczestników spoza porozumienia z PODN)

 

PODN

w Kluczborku

ul. Mickiewicza 10

 

10.09.2020

godz.: 15:30

 

Anna

Dzierżan

Język

polski

szkoła

podstawowa

 

seminarium

 

Podstawa programowa języka polskiego w szkole podstawowej a realizacja kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021

Zapisy do 11.09.2020na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

PODN

w Kluczborku

ul. Mickiewicza 10

14.09.2020

godz. 15:30

Barbara

Marchewa

 

 

Wychowanie fizyczne

 

 

seminarium

 

Lekcja wychowania fizycznego w okresie zagrożenia epidemicznego – Covid 19. Diagnoza potrzeb edukacyjnych na rok szkolny 2020/2021

 

Zapisy na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                             

 

zapisy do   13.09.2020 r.

SP nr 2

w Namysłowie

ul. Reymonta 5

 

14.09.2020

godz. 15:30

 

 

Dariusz

Jaśkiewicz

 

zapisy do   20.09.2020 r.

PODN

w Kluczborku

ul. Mickiewicza 10

 

21.09.2020

godz. 15:00

 

Zainteresowani nauczyciele

 

warsztaty

 

Opiekun stażu w awansie zawodowym nauczyciela

Zapisy do 15.09.2020 r. na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koszt: 30,00 zł (tylko dla uczestników spoza porozumienia z PODN)

 

PODN

w Kluczborku

ul. Mickiewicza 10

 

17.09.2020

godz.: 15:30

 

Anna

Dzierżan

 

Biblioteka, zainteresowani nauczyciele

 

seminarium

 

Istota i zasady realizacji projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 – rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez  promowanie i wspieranie rozwoju  czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych – współpraca z księgarniami

Zapisy na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 16.09.2020

(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów)

 

 

on-line

(ZOOM)

 

 

17.09.2020

godz. 16:00

 

 

Alicja

Wojtaszczyk

 

Biblioteka, zainteresowani nauczyciele

 

seminarium

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 – rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspierania rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych  - omówienie kolejnych etapów realizacji programu
Zapisy na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 20.09.2020 (aplikacja udostępniona na podstawie zapisów)

 

on-line

(MS Teams)

 

21.09.2020

godz. 12:00

Robert Gwóźdź (starszy wizytator WRE Kuratorium Oświaty w Opolu, koordynator Projektu NPRC),

Alicja Wojtaszczyk

 

 

 

Język

polski

 

 

 

seminarium

 

 

Nauczanie hybrydowe na języku polskim. Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli

Zapisy do 21.09.2020 r.  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów)

 

 

on-line

(MS Teams)

 

 

22.09.2020

godz. 17:00

 

 

Lidia

Mucha

 

Język niemiecki/obcy

 

seminarium/warsztaty

 

Kreatywność, narzędzia dydaktyczne oraz nowatorskie metody nauczania na lekcji języka niemieckiego/obcego. Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli

Zapisy do 20.09.2020 r. na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PODN

w Kluczborku

ul. Mickiewicza 10

 

22.09.2020

godz. 15:30

 

Bożena Maliszewska-Kozan

 

Biblioteka, zainteresowani nauczyciele

 

seminarium

 

Rola i zadania wychowawcze szkoły – zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb. Przemoc w rodzinie ucznia – przeciwdziałania przemocy w rodzinie ucznia i działania interwencyjne na terenie szkoły. Zadania pracowników szkoły w sytuacji rozpoznania lub podejrzenia krzywdzenia dziecka w rodzinie

Zapisy na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 23.09.2020

(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów)

 

on-line

(MS Teams)

 

24.09.2020

godz. 16:00

 

Michał Gluzek (CES GENESIS w Krakowie)

Alicja Wojtaszczyk

Biologia,

przyroda,

geografia

warsztaty metodyczne

 

Rozwijamy kompetencje kluczowe z wykorzystaniem TIK i aktywnych metod nauczania

Zapisy na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów)

zapisy do 21.09.2020 r.

on-line

(MS Teams)

24.09.2020

godz. 17:00

 

Iwona Szczepanowska

zapisy do 27.09.2020 r.

on-line

(MS Teams)

29.09.2020

godz. 17:00

 

Język

polski

 

seminarium

 

Realnie czy zdalnie – multimedialnie na lekcjach języka polskiego. Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli

Zapisy do 25.09.2020 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów)                  

 

on-line

(MS Teams)

28.09.2020

godz. 15:30

Barbara

Marchewa

Wychowanie przedszkolne, biblioteka, zainteresowani nauczyciele

 

seminarium

 

Podnoszenie jakości Kształcenia i jakości pracy placówki poprzez wykorzystanie narzędzi i zasobów cyfrowych  w kształceniu na odległość

Zapisy do 27.09.2020 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów)

 

on-line

(ZOOM)

 

28.09.2020

godz. 16:00

 

Dorota Błaszkiewicz,

Alicja

Wojtaszczyk

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

seminarium metodyczne

 

Ewaluacja pracy własnej ważnym elementem pracy nauczyciela

 

Zapisy do 20.09.2020 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PSP nr 5

w Kluczborku

ul. Konopnickiej 17

 

28.09.2020

godz. 15:30

 

 

Zofia

Wietrzyk

on-line

(MS Teams)

(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów)

29.09.2020

godz. 15:30

 

Historia,

WOS

 

warsztaty

 

Nauczanie zdalne – aktywizowanie i motywowanie ucznia do nauki w obliczu stresu i zagrożeń płynących z Internetu.

Spotkanie z wydawnictwem MERIDIAN, oprawa dydaktyczna do historii i WOS

Zapisy do 27.09.2020 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PODN

w Kluczborku

ul. Mickiewicza 10

 

30.09.2020

godz. 15:30

 

Joanna

Radziewicz