22 - 01 - 2020

Doradca metodyczny - Alicja Wojtaszczyk

 

             

 

  

      Alicja Wojtaszczyk

Zakres:

doradca metodyczny - chemiabiblioteka

Dyżur konsultacyjny:

Zespół Szkół Licealno -Technicznych w Kluczborku, ul. Sienkiewicza 20 (czytelnia)

wtorek, godz. 14:15 - 15:00 
czwartek, godz. 14:15 - 15:00     

(proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny)

Kontakt:

 tel. kom.:  692874516 
 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

Witam Państwa w roku szkolnym 2019/2020 i serdecznie zapraszam do

współpracy.


STYCZEŃ 2020  


Serdecznie zapraszam NAUCZYCIELI CHEMII na konferencję metodyczną, 

której celem jest omówienie nowej podstawy programowej z chemii w szkole ponadpodstawowej (w czteroletnim liceum, pięcioletnim technikum i w szkole branżowej I stopnia), przedstawienie kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 oraz przeprowadzenie diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli. Chcę poznać Wasze oczekiwania - tak aby moje propozycje tematów następnych konferencji odpowiadały potrzebom nauczycieli chemii. 


Temat konferencji:

Wdrażanie nowej podstawy programowej z chemii w szkołach ponadpodstawowych - w czteroletnim liceum, pięcioletnim technikum i branżowej szkole I stopnia. 
Obowiązkowe doświadczenia chemiczne.

Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli.
 
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w konferencji. 

Nie ma żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w konferencji.

 

Serdecznie zapraszam NAUCZYCIELI CHEMII na konferencję metodyczną,

której celem jest omówienie kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych na lekcjach chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, przedstawienie obowiązkowych doświadczeń chemicznych zgodnych z nową podstawą programową, zaprezentowanie kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 oraz przeprowadzenie diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli. Chcę poznać Państwa oczekiwania - tak aby moje propozycje tematów następnych konferencji odpowiadały Waszym potrzebom.

Temat konferencji:

Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez planowanie i wykonywanie obowiązkowych doświadczeń chemicznych zgodnych z nową podstawą programową
Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w konferencji. 

Nie ma żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w konferencji.

 
Termin: 9.01.2020r. (czwartek)  godz. 15:30

Miejsce: PSP nr 3 w Oleśnie, ul Krasickiego 25 

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału w konferencji w terminie do 8.01.2020r. 

na adres:
 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO 
   w
NOWYM 2020 ROKU
   ♥ 

GRUDZIEŃ 2019  


 

SERDECZNIE ZAPRASZAM 

NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY

na spotkanie konsultacyjne: 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 – rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspierania rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” – rozliczanie środków, sprawozdania z realizacji programu, monitorowanie w trakcie trwania programu i po jego zakończeniu.

Spotkanie odbędzie się

 13 grudnia 2019 r. o godz.: 11:00 

w MODN w Opolu ul. Powstańców Śląskich 19

Zapisy na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prowadzący:

Robert Gwóźdź

starszy wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu, koordynator programu NPRC

Alicja Wojtaszczyk

doradca metodyczny - biblioteka, chemia

 


  

Serdecznie zapraszam
wszystkich zainteresowanych nauczycieli
na konferencję metodyczną z
biblioterapii
(jest to pierwsze spotkanie - następne jest planowane w styczniu 2020r.). Celem konferencji jest przygotowanie do kursu biblioterapii I stopnia pod patronatem Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego z siedzibą we Wrocławiu (którego realizację planujemy w II semestrze roku szk. 2019/2020). Zajęcia poprowadzi Pani Joanna Baran - nauczyciel bibliotekarz, pedagog resocjalizacyjny, biblioterapeuta, coach i trener edukacyjny.
Na konferencji przedstawię również kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 oraz przeprowadzę diagnozę potrzeb edukacyjnych nauczycieli. Chcę poznać Wasze oczekiwania - tak aby moje propozycje tematów następnych konferencji odpowiadały Waszym potrzebom. 
Nie ma żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w konferencji.
 
Temat konferencji: Biblioterapia jako metoda wzmacniania dobrostanu psychospołecznego dzieci i młodzieży.Wprowadzenie do kursu biblioterapii I stopnia pod patronatem Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego z siedzibą we Wrocławiu.
 
Termin: 12.12.2019r. (czwartek)  godz. 15:30
Miejsce: PODN Kluczbork, ul. Byczyńska 7 
 
 
Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

  


 

Serdecznie zapraszam na konferencję metodyczną, której celem jest omówienie realizacji NPRC – rozliczanie środków, sprawozdania z realizacji programu, monitorowanie w trakcie trwania programu i po jego zakończeniu.  

Nie ma żadnych kosztów.

Temat konferencji:„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 – rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspierania rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych – rozliczanie środków, sprawozdania z realizacji programu, monitorowanie w trakcie trwania programu i po jego zakończeniu.  

Prowadzący :

Robert Gwóźdź-starszy wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu, koordynator programu NPRC                
Alicja Wojtaszczyk-doradca metodyczny z bibliotekoznawstwa
 
Termin: 13 grudnia 2019r. (piątek) godz.11:00
Miejsce: MODN w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 19
 

Zapisy do 12.12.2019r. na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

 


 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - najnowsze informacje ze strony MEN

https://www.gov.pl/web/edukacja/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa--rada-ministrow-przyjela-zmiany

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Rada Ministrów przyjęła zmiany 

27.11.2019 

Do 6 grudnia br. szkoły mogą składać wnioski o finansowe wsparcie na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3. Rok 2020 jest ostatnim rokiem realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” edycji 2016-2020. Na zakup książek, w tym nowości wydawniczych i lektur do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, z budżetu państwa zarezerwowana została kwota 30 mln zł. 

Do składania wniosków zachęcamy szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe, które w latach 2016-2019 nie korzystały ze wsparcia w ramach programu, w tym szkoły przekształcone w wyniku reformy (np. szkoły podstawowe i licea powstałe z wygaszanych gimnazjów). 

We wtorek, 26 listopada br., Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Program dotyczy wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. 

Do tej pory z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” mogły korzystać szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Jednak w wyniku reformy edukacji z systemu kształcenia zniknęły gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (te zostały przekształcone w ponadpodstawowe), co wymagało skorygowania programu. Po zmianach wsparcie finansowe na zakup książek będzie mogło być udzielone organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły: szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży, branżowe szkoły I stopnia, czteroletnie licea ogólnokształcące dla dzieci i młodzieży, pięcioletnie technika, szkoły policealne prowadzące kształcenie w formie dziennej i szkoły specjalne przysposabiające do pracy, a także szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne.

Wnioski o wsparcie finansowe na 2020 r. dyrektorzy szkół będą zobowiązani złożyć do 6 grudnia 2019 r. Organy prowadzące szkoły przekazują wnioski do właściwego wojewody do 12 grudnia 2019 r.

Formularze dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod linkiem
https://www.gov.pl/web/edukacja/formularze-narodowy-program-czytelnictwa

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327300
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327253

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej 


 

Serdecznie zapraszam NAUCZYCIELI CHEMII na konferencję metodyczną,

której celem jest omówienie nowej podstawy programowej z chemii w szkole ponadpodstawowej, przedstawienie kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 oraz przeprowadzenie diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli. Chcę poznać Państwa oczekiwania - tak aby moje propozycje tematów następnych konferencji rzeczywiście odpowiadały Waszym potrzebom.

Nie ma żadnych kosztów.

Temat konferencji:

Nowa podstawa programowa z chemii dla szkół ponadpodstawowych.                                                  

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.                                                       
Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w konferencji.

 
Termin: 3.11.2019r. (wtorek)  godz. 16:00

Miejsce: PSP nr 5 Brzeg, ul Oławska 2 

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału w konferencji w terminie do 2.12.2019r. 

na adres:
 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  


LISTOPAD 2019


 

Serdecznie zapraszam NAUCZYCIELI CHEMII na konferencję metodyczną,

której celem jest omówienie nowej podstawy programowej z chemii w szkole ponadpodstawowej, przedstawienie kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 oraz przeprowadzenie diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli. Chcę poznać Państwa oczekiwania - tak aby moje propozycje tematów następnych konferencji rzeczywiście odpowiadały Waszym potrzebom.

Nie ma żadnych kosztów.

Temat konferencji:

Nowa podstawa programowa z chemii dla szkół ponadpodstawowych.                                                  

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.                                                       
Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w konferencji.

 
Termin: 25.11.2019r. (poniedziałek)  godz. 15.30

Miejsce: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 19 

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału w konferencji w terminie do 22.11.2019r. na adres: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

 

Serdecznie zapraszam zainteresowanych nauczycieli  

 na konferencję metodyczną:  

Uzależnienia od substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży – zapobieganie uzależnieniom i działania profilaktyczne.

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.

Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli.  

Konferencja odbędzie się  12 listopada 2019r. o godzinie 15:30  

w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, ul. Byczyńska 7. 

Zapisy do 07.11.2018 r. na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

Prowadzący: Michał Gluzek  GENESIS Kraków 

                      Alicja Wojtaszczyk  doradca metodyczny  


 

SERDECZNIE ZAPRASZAM 

NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY

na konferencję metodyczną: 

której celem jest omówienie realizacji NPRC, przedstawienie kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 oraz przeprowadzenie diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli. Chcę poznać Państwa oczekiwania - tak aby moje propozycje tematów następnych konferencji rzeczywiście odpowiadały Waszym potrzebom. Nie ma żadnych kosztów.

Temat konferencji:

Istota i zasady realizacji projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 – rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspierania rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych."                                  

Kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2019/2020 – nowa koncepcja edukacji                                   wynikająca z wdrażania podstawy programowej.                                           

Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli. 

Spotkanie odbędzie się

 5 listopada 2019r. o godz.15:30 

SP w Domaszowicach

ul. Kolejowa 3

Zapisy na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


PAŹDZIERNIK 2019


 

Serdecznie zapraszam NAUCZYCIELI CHEMII na konferencję metodyczną,

której celem jest omówienie nowej podstawy programowej z chemii w szkole ponadpodstawowej, przedstawienie kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 oraz przeprowadzenie diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli. Chcę poznać Państwa oczekiwania - tak aby moje propozycje tematów następnych konferencji rzeczywiście odpowiadały Waszym potrzebom. Nie ma żadnych kosztów.

 
Temat konferencji:

Nowa podstawa programowa z chemii dla szkół ponadpodstawowych.                                                  

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.                                                       
Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w konferencji.

 
Termin: 28.10.2019r. (poniedziałek)  godz. 15.30

Miejsce: Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie, ul. Pułaskiego 3 

Ze względów organizacyjnych i na chęć zabezpieczenia dla każdego uczestnika konferencji materiałów szkoleniowych  proszę o potwierdzenie udziału w konferencji w terminie do 27.10.2019r.  na adres: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


  

SERDECZNIE ZAPRASZAM

NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY

na konferencję metodyczną: 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 – rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspierania rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” – składanie wniosków i zasady realizacji. 

Kierunki polityki oświatowej w roku szk. 2019/2020 – nowa koncepcja edukacji wynikająca z wdrażania podstawy programowej.

Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli.

Spotkanie odbędzie się

 10 października 2019 r. o godz.: 9:00

w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku ul. Byczyńska 7

Zapisy na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń 

Prowadzący:

Robert Gwóźdź

starszy wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu, koordynator programu NPRC

Alicja Wojtaszczyk

doradca metodyczny - biblioteka, chemia

  


ROK SZKOLNY 2018/2019

Witam Państwa w roku szkolnym 2018/2019 i serdecznie zapraszam do

współpracy.


 

 CZERWIEC 2019r. 


 

Serdecznie zapraszam 

NAUCZYCIELI CHEMII

na konferencję metodyczną

"Wybór podręczników do nauczania chemii zgodnych z nową podstawą programową dla szkół ponadpodstawowych w tym szkół branżowych. Zaplecze metodyczne do nauczania chemii - propozycje wydawnictw."

która odbędzie się 

6 czerwca 2019r. o godzinie 15:30 

w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,

ul. Byczyńska 7, sala nr 2 

  

Konferencja poświęcona będzie wyborowi podręczników z chemii zgodnych z nową podstawą programową dla szkół ponadpodstawowych w tym szkół branżowych. Na konferencji będą przedstawiciele wydawnictw. W programie prezentacja propozycji podręczników do chemii oraz ofert materiałów metodycznych dla nauczycieli.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w konferencji.

Ze względu na chęć zabezpieczenia dla każdego uczestnika konferencji

materiałów szkoleniowych proponowanych przez poszczególne wydawnictwa

zapisy do 05. 06.2019r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 


  MAJ 2019r. 


 

Serdecznie zapraszam 

NAUCZYCIELI CHEMII

na konferencję metodyczną

Nowa podstawa programowa z chemii dla szkół ponadpodstawowych.

Propozycja podręczników do czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum

która odbędzie się 

23 maja 2019r. o godzinie 15:30 

w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,

ul. Byczyńska 7, sala nr 2 

  

Ze względu na chęć zabezpieczenia dla każdego uczestnika konferencji

materiałów szkoleniowych proponowanych przez poszczególne wydawnictwa

zapisy do 20.05.2019r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

 


 KWIECIEŃ 2019r.


 

 

W MIESIĄCU KWIETNIU NIE PLANUJĘ SZKOLEŃ

I KONFERENCJI

 

 


 MARZEC 2019r.


 

Serdecznie zapraszam zainteresowanych nauczycieli  

 na warsztaty metodyczne  

Treści programowe z doradztwa zawodowego w pracy nauczyciela i wychowawcy klasowego, 

które odbędą się  

19 marca 2019r. o godzinie 15:30 

w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,

ul. Byczyńska 7, sala nr 2 

Zapisy do 18.03.2019r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący:

Aleksandra Bobrowska

doradca metodyczny z doradztwa zawodowego

Alicja Wojtaszczyk

doradca metodyczny


LUTY 2019r. 


  

Instytut Pamięci Narodowej w Opolu posiada wystawę Ojcowie Niepodległości Jest to

wystawa plenerowa, składająca się z 10 wolnostojących ekspozytorów trzyplanszowych

na planie trójkąta foremnego. Istnieje możliwość wypożyczenia jej szkołom oraz

placówkom kulturalnym i oświatowym. Wystawa jest bezpłatna. Można ją obejrzeć na stronie

 https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/43988,Ojcowie-Niepodleglosci.html 

Podaję kontakt: Renata Wojciechowska, IPN Opole,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Pozdrawiam i zachęcam ze skorzystania z oferty.  


 

Serdecznie zapraszam zainteresowanych nauczycieli 

 na warsztaty metodyczne 

Praktyczne wykorzystanie narzędzi internetowych w pracy nauczyciela. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci,

które odbędą się 

19 lutego 2019r. o godzinie 16:00 

w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,

ul. Byczyńska 7, sala nr 2

Zapisy do 15.02.2019r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Proszę przynieść własne laptopy.

Prowadzący:

Krzysztof Stępień

doradca metodyczny z informatyki i techniki

Alicja Wojtaszczyk

doradca metodyczny 

 

 


GRUDZIEŃ 2018r.  


 

Życzę Państwu Białych Świąt pachnących choinką, ciepłej rodzinnej atmosfery pełnej radości i spokoju, odpoczynku i nadziei na lepszy Nowy Rok (również w oświacie) 
 
Alicja Wojtaszczyk
 
 
PS: Przesłałam materiały z ostatniej konferencji "Planowanie i wykonywanie obowiązkowych doświadczeń chemicznych w zreformowanej ośmioklasowej szkole podstawowej (kl. VII i VIII)".
Pozdrawiam :)

 

Serdecznie zapraszam

NAUCZYCIELI CHEMII

na konferencję metodyczną

Planowanie i wykonywanie obowiązkowych doświadczeń chemicznych w zreformowanej ośmioklasowej szkole podstawowej (kl. VIII),

która odbędzie się 13 grudnia 2018r. o godzinie 15:00 

w ZSL-T w Kluczborku ul. Sienkiewicza 20 w czytelni szkolnej.

 Celem konferencji jest omówienie obowiązkowych doświadczeń chemicznych w VIII kl. szkoły podstawowej zgodnych z nową podstawą programową, szczególnie w zakresie wymagań, treści oraz warunków ich realizacji, sposobu ich przeprowadzania i pozyskiwania materiałów dydaktycznych na zajęcia lekcyjne. 

Parking obok szkoły (wjazd od ulicy Konopnickiej) 

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału w konferencji do 12.12.2018r.  na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  


LISTOPAD 2018r. 


 

Politechnika Wrocławska, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu zapraszają nauczycieli i dyrektorów szkół, nauczycieli akademickich i studentów, przedstawicieli: kadry naukowo-badawczej środowisk akademickich, administracji samorządowej, centrów i ośrodków doskonalenia nauczycieli na XV Konferencję Regionalną pt. Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach, która odbędzie się 23 listopada 2018 r.

W programie części plenarnej Konferencji znajdą się wystąpienia prof. dr. hab. inż. Andrzeja Dziedzica, Prorektora ds. Nauczania Politechniki Wrocławskiej, prof. dr. hab. Zbigniewa Marciniaka z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr. hab. Macieja Sysło z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Jacka Cichonia z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki PWr, mgr. Piotra Świędrycha, dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, mgr. Agaty Roman, dyrektora Zespołu Szkół Akademickich PWr, mgr. Wojciecha Małeckiego, mgr. Pauliny Szczucińskiej z Fundacji OpenStax Poland.

Tematyczne warsztaty z matematyki, chemii, fizyki oraz informatyki poprowadzą przedstawiciele OKE we Wrocławiu, wrocławskiego środowiska akademickiego i studenckich kół naukowych.

Szczegółowy program konferencji jest już dostępny. Już teraz możecie Państwo zarezerwować czas i zarejestrować się na nasze coroczne wydarzenie.

MIEJSCE:
Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej, ul. Janiszewskiego 8, Wrocław (bud. D-20)

TERMIN:
23 listopada 2018 r. (piątek)

REJESTRACJA:
Elektroniczna trwa do 19 listopada 2018 r. – zarejestruj się
Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie refundują kosztów przejazdów.

ORGANIZATORZY
Dział Informacji i Promocji Politechniki Wrocławskiej 
tel. 71 320 42 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

KOORDYNATORZY MERYTORYCZNI KONFERENCJI: prof. Włodzimierz Salejda, mgr Wojciech Małecki, mgr Piotr Świędrych, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.

  


  

Serdecznie zapraszam zainteresowanych nauczycieli 

 na konferencję metodyczną 

Internet i jego zastosowanie w edukacji, 

która odbędzie się 

20 listopada 2018r. o godzinie 15:30 

w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, ul. Byczyńska 7.

Zapisy do 18.11.2018 r. na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

Prowadzący:

Jolanta Dec 

PROGRES Rzeszów

Alicja Wojtaszczyk

doradca metodyczny 

 


PAŹDZIERNIK 2018


 

Serdecznie zapraszam nauczycieli chemii

na konferencję metodyczną

Wdrażanie nowej podstawy programowej z chemii w ośmioklasowej szkole podstawowej (klasa VIII)

Kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2018/2019

Diagnoza potrzeb nauczycieli na rok szkolny 2018/2019 

która odbędzie się 25 października 2018r. o godzinie 15:00 w ZSL-T w Kluczborku przy ul Sienkiewicza 20 w czytelni szkolnej.

 Celem konferencji jest omówienie nowej podstawy programowej z chemii w ośmioklasowej szkole podstawowej w klasie VIII, szczególnie w zakresie wymagań, treści i warunków jej realizacji, zapoznanie uczestników konferencji z kierunkami polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym oraz diagnoza potrzeb nauczycieli na rok szkolny 2018/2019. 

Parking obok szkoły (wjazd od ulicy Konopnickiej) 

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału w konferencji do 22.10.2018r.  na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

Wystawa plenerowa "Ojcowie niepodległości"

 

Jest możliwość bezpłatnego wypożyczenia od IPN w Opolu wystawy

plenerowej "Ojcowie niepodległości", składającej się z 10

wolnostojących ekspozytorów trzyplanszowych na planie trójkąta

foremnego. Rozmawiałam w tej sprawie z panią Renatą Wojciechowską

(pracownikiem IPN w Opolu) i możecie skontaktować się z nią lub

innym pracownikiem IPN w tej sprawie. Jeżeli jesteście

zainteresowane to podaję linka

https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/43988,Ojcowie-Niepodleglosci.html

Szczegóły na spotkaniu konsultacyjnym 16 października 2018r. 

Serdecznie zapraszam

  


 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM

NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY

na drugie spotkanie konsultacyjne:

Istota i zasady realizacji projektu

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Priorytet 3 – Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”,

które odbędzie się

 16 października 2018 r. o godz.: 10:00

w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku ul. Byczyńska 7

Zapisy do 15.10.2018r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń 

Prowadzący:

Robert Gwóźdź

starszy wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu, koordynator programu NPRC

Alicja Wojtaszczyk

doradca metodyczny bibliotekoznawstwa i chemii

  

 


WRZESI 2018 


 

 

Serdecznie zapraszam

na konferencję metodyczną

Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży – realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2018/2019

Wdrażanie nowej podstawy programowej

Diagnoza potrzeb nauczycieli na rok szkolny 2018/2019

która odbędzie się 13 września 2018r. o godzinie 15:00 w ZSL-T w Kluczborku przy ul Sienkiewicza 20 w czytelni szkolnej.

 Celem konferencji jest omówienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę spotkania z rodzicami w ramach realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa", dotyczącego wspomagania szkół w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Parking obok szkoły (wjazd od ulicy Konopnickiej) 

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału w konferencji do 06.09.2018r.  na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 


                                                                                                                                                                                          


 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM

NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY

na spotkanie konsultacyjne:

Istota i zasady realizacji projektu

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Priorytet 3 – Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”,

które odbędzie się

 6 czerwca 2018 r. o godz.: 10:00

w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku ul. Byczyńska 7

Zapisy do 29.05.2018r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń 

Prowadzący:

Robert Gwóźdź

starszy wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu, koordynator programu NPRC

Alicja Wojtaszczyk

doradca metodyczny bibliotekoznawstwa i chemii

 

 

Warszawa, 07.05.2018 r.

Szanowni Nauczyciele,
serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Nauka dla Ciebie”, który pozwala dowiedzieć się, jak stosować metodę naukową i samodzielnie tworzyć pomoce edukacyjne.

W ramach konkursu drużyny złożone z nauczycieli i uczniów opracują i zrealizują własny projekt badawczy. Działania odbywać się będą w czterech etapach:

  1. 1.      Rejestracja drużyny, udział w czterech seminariach online;
  2. 2.      Zgłoszenie konspektu projektu badawczego;
  3. 3.      Letnia Szkoła Prototypowania – siedmiodniowy bezpłatny cykl szkoleń i warsztatów dla nauczycieli (23 – 29.08.2018 r.). Uczestnicy poznają zasady pracy metodą naukową, zdobędą umiejętności projektowania i tworzenia stacji doświadczalnych oraz pomocy dydaktycznych;
  4. 4.      Realizacja projektów i przesłanie filmów, które je prezentują.

Nagrodą dla nauczycieli jest udział w Letniej Szkole Prototypowania oraz nagrody finansowe. Dla szkoły również przewidziano nagrody finansowe, a także dwudniową wycieczkę do Warszawy dla 50 uczniów. Wycieczka obejmuje zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik, spacer z przewodnikiem po Starym Mieście i udział w gali finałowej konkursu.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić do 11.06.2018 r. formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.naukadlaciebie.gov.pl w zakładce „konkurs Nauka dla Ciebie”.


Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące konkursu, chętnie na nie odpowiemy.

Łączę wyrazy szacunku i zapraszam do kontaktu

                                                                                                                                dr Mateusz Kot

                                                                                                                               +48 507 964 276

                                                                                                                    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                                                    CENTRUM NAUKI KOPERNIK

 

 

Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa w województwie opolskim w 2018 r.

W związku z podpisaniem 14 maja 2018 r. umów na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2018 r. tegoroczni beneficjenci mogą od dnia 15 maja 2018r. przystąpić do realizacji tego programu.

 

 

 

 

 Dostałam propozycję współpracy z Centrum Nauki Kopernik - na początek udział w konkursie „Nauka dla Ciebie, który pozwala dowiedzieć się, jak stosować metodę naukową i samodzielnie tworzyć pomoce edukacyjne. W ramach konkursu drużyny złożone z nauczycieli i uczniów opracują i zrealizują własny projekt badawczy. 

Nagrodą dla nauczycieli jest udział w Letniej Szkole Prototypowania oraz nagrody finansowe. Dla szkoły również przewidziano nagrody finansowe, a także dwudniową wycieczkę do Warszawy dla 50 uczniów. Wycieczka obejmuje zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik, spacer z przewodnikiem po Starym Mieście i udział w gali finałowej konkursu.

Szczegóły na konferencji 24 maja 2018r. 

Serdecznie zapraszam

 

 

 

 

                                    Serdecznie zapraszam na konferencję metodyczną

(O)czarować chemią-fantastyczne doświadczenia chemiczne i jak je wykonywać . Jak motywować uczniów do nauki chemii i uatrakcyjniać zajęcia lekcyjne (i nie tylko...),

                   która odbędzie się 24 maja 2018r. o godzinie 15:00 w ZSL-T w                                                       Kluczborku przy ul. Sienkiewicza 20 w czytelni szkolnej.

      Celem konferencji jest podniesienie jakości edukacji przyrodniczej oraz wspomaganie nauczycieli w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję ciekawych doświadczeń chemicznych wśród dzieci i młodzieży. Zostaną również omówione sprawy organizacyjne dotyczące organizacji roku szkolnego 2018/2019. 
 

 
 
 
 
Ze względów losowych odwołuję spotkanie konsultacyjne:
Istota i zasady realizacji projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 – Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” (prowadzący: Robert Gwóźdź starszy wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu, koordynator programu NPRC), które miało się odbyć 24 kwietnia 2018 r. o godz.: 10:00 w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku ul. Byczyńska 7.
 
Spotkanie odbędzie się w innym terminie. 

Serdecznie przepraszam za zaistniałą sytuację

 Alicja Wojtaszczyk

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM

NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY

na spotkanie konsultacyjne:

Istota i zasady realizacji projektu

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Priorytet 3 – Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”,

które odbędzie się

24 kwietnia 2018 r. godz.: 10:00

w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku ul. Byczyńska 7

Zapisy do 17.04.2018r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń 

Prowadzący:

Robert Gwóźdź

starszy wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu, koordynator programu NPRC

Alicja Wojtaszczyk

doradca metodyczny bibliotekoznawstwa i chemii

 

 

Szkolenie MOL NET+ 
Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli bibliotekarzy do obsługi programu wspomagającego pracę biblioteki szkolnej MOL NET+
Koszt: 350 zł
Liczba godzin: 6 
Termin: 21 III 2018r.
             godz. 9:00
Miejsce: PODN w Kluczborku, ul. Byczyńska 7, sala nr 3
Prowadzący: Aleksander Głowacki (MOL Sp. z o.o.)
Siedmiu uczestników szkolenia - wysłałam wszystkim informacje o szkoleniu na e-mail
 
Spotykamy się 21 marca o godz. 9:00 w sali nr 3 (PODN Kluczbork, ul. Byczyńska 7)
 
 
 

Zapraszam do sieci współpracy 

Chciałabym utworzyć sieć współpracy dla nauczycieli chemii na stronie www.doskonaleniewsieci.pl. 

Jeśli chcielibyście dołączyć, to proszę wysłać wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wyślę Wam link do rejestracji). Będziemy używać tej platformy do komunikowania się, zamieszczania bieżących informacji i publikowania materiałów szkoleniowych. 

Serdecznie zapraszam!

 

Zapraszam

na konferencję metodyczną

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jako forma wspierania szkół w  zakresie rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży

która odbędzie się 8 marca 2018r. o godzinie 15:00 w ZSL-T w Kluczborku przy ul Sienkiewicza 20 w czytelni szkolnej.

      Celem konferencji jest omówienie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa", dotyczącego wspomagania szkół w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Zostaną również omówione sprawy organizacyjne dotyczące szkolenia MOL NET+, które odbędzie się 21 marca 2018r. 
 
 
 

ZAPROSZENIE ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY NA

SZKOLENIE MOL NET+ 

Zgodnie z Waszym życzeniem zorganizowałam szkolenie MOL NET+ na które serdecznie zapraszam. Zaplanowane szkolenie będzie przeprowadzone w naszym ośrodku w miesiącu marcu. Będzie trwało 1 dzień.  

W szkoleniu może wziąć udział 6-8 osób. Cena szkolenia - przy założeniu, że będzie 8 uczestników - wynosi 350 zł. Jeżeli będzie mniej osób (minimalna ilość to 6 osób) to cena będzie wyższa. Proszę o informację, czy zgłoszenia z 14 grudnia 2017r. są aktualne. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. 

Miejsce szkolenia - PODN Kluczbork, ul. Byczyńska 7

Termin: 21 marzec 2018r.

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie zgłoszeń z 14 grudnia 2017r. na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 14 lutego 2018r.

Serdecznie zapraszam