20 - 01 - 2021

Doradca metodyczny - Alicja Wojtaszczyk

 

 

 

 

             

 

  

      Alicja Wojtaszczyk

 

Materiały archiwalne 

wrzesień 2019 - luty 2020

wrzesień 2017 - czerwiec 2019

 

 

Zakres:

doradca metodyczny - chemia, biblioteka

Dyżur konsultacyjny:

 • Zespół Szkół Licealno -Technicznych w Kluczborku, ul. Sienkiewicza 20 (czytelnia)
 • online

wtorek, godz. 14:00 - 15:00   
(proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny)

Kontakt:

 tel. kom.:  692874516 
 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obszar działania:

województwo opolskie

 Zwracam się z prośbą do wszystkich nauczycieli chemii i nauczycieli bibliotekarzy z województwa opolskiego o wypełnienie arkusza diagnozy doskonalenia na rok szkolny 2020/2021. Badanie ma na celu zebranie informacji niezbędnych do planowania pracy doradcy zgodnie z Państwa oczekiwaniami. Dziękuję Państwu za wypełnienie ankiety. 

link do ankiety:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GdAV_V9JJU21wi8F40byOebKkMaPlFBFgmpibgI6aWhURUw1M0g1S0VWVzM5MllXVjdDOEpENDJXWS4u 

ROK SZKOLNY 2020/2021 

Witam Państwa w roku szkolnym 2020/2021 i serdecznie zapraszam do współpracy.

Planowane przeze mnie szkolenia będą zgodne z wytycznymi polityki oświatowej państwa (które podaję poniżej) i Waszymi potrzebami, dlatego będę wdzięczna za Państwa propozycje dotyczące tematyki spotkań. Proszę o informację jakie macie Państwo oczekiwania w tym roku szkolnym względem doradcy metodycznego. 

Podczas spotkań we wrześniu i w październiku dokonam diagnozy Państwa potrzeb. 

Oprócz kontaktów tel. i mailowych można kontaktować się ze mną kontaktować poprzez komunikator WhatsApp - po podaniu numeru telefonu dopiszę Was do naszych grup na tej platformie, gdzie możemy się najszybciej komunikować. 

Zapraszam również na stronę https://doskonaleniewsieci.pl/ do Sieci nauczycieli chemii i Sieci nauczycieli bibliotekarzy. Jeżeli ktoś nie jest jeszcze na naszych sieciach i chce żebym wysłała zaproszenie - proszę dać mi znać. 

Gorąco zapraszam do wzięcia udziału w konkursie adresowanym do szkół podstawowych (klasy I - III) „Książka daje moc – terapia poprzez czytanie” - biblioterapia jako metoda wzmacniania dobrostanu psychospołecznego uczniów.
Termin składania deklaracji o przystąpieniu do konkursu do 20.12.2020r.
Koordynatorami konkursu są 
Joanna Baran (trener biblioterapeuta) i Alicja Wojtaszczyk (doradca metodyczny z bibliotekoznawstwa). 
Regulamin konkursu PDF

Życzę dużo zdrowia oraz spokojnej i owocnej pracy.

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
 6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w  roku 2021.

 STYCZEŃ 2021 


 Serdecznie zapraszam na seminaria:

TEMAT: Literatura "wzmacniająca", czyli w trosce o dobrostan nauczyciela. 
Spotkanie online (TEAMS)

Termin: 21.01.2021, godz. 17:00


TEMAT: Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z chemii w roku 2021.
Spotkanie online (TEAMS)

Termin: 25.01.2021, godz. 16:00
 

18.01.2021 

Cyfrowa biblioteka dla uczniów i studentów

Audiobooki lektur i klasyki literatury, publikacje, artykuły z czasopism naukowych są już dostępne online oraz do pobrania i wykorzystania na komputerach i urządzeniach mobilnych. Cyfrowa biblioteka została otwarta w ramach Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Biblioteka Narodowa zakończyła prace związane z realizacją Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W ramach prac, realizując postulaty Ministerstwa Edukacji i Nauki, w cyfrowej Bibliotece Narodowej polona.pl przygotowane zostały kolekcje tematyczne zawierające lektury, zarówno obowiązkowe jak i uzupełniające, znajdujące się w domenie publicznej. 

Kolekcje dostępne są pod poniższymi linkami:
Lektury szkolne. Część 1. Szkoły podstawowe
Lektury szkolne. Część 2. Szkoły ponadpodstawowe

W obu kolekcjach znalazło się łącznie 212 publikacji, do których dostęp dla uczniów i nauczycieli jest darmowy i nie wymaga logowania w serwisie. Wszystkie publikacje dostępne są online oraz do pobrania i wykorzystania na komputerach i urządzeniach.


Szanowni Państwo, zgodnie z sugestią NFZ przekazuję Państwu informację.

Wiadomość oryginalna:

Poniżej przekazuję link do strony Ministerstwa Zdrowia, na której znajdują się materiały informacyjne dla szpitali i pacjentów dotyczące szczepień przeciwko COVID-19. Prosimy o szeroką dystrybucję wśród swoich pracowników oraz jednostek podległych.

Link https://liblink.pl/0LSgq1nlbR

Z poważaniem

Barbara Pawlos

Rzecznik Prasowy

Opolskiego OW NFZ

Tel. 77 54 95 321, 511 038 833

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


GRUDZIEŃ 2020


Przekazywanie informacji o bibliotekach do Systemu Informacji Oświatowej

Odpowiedź z Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 17.12.2020r.:

 • „Zgodnie z definicją przyjętą przez Główny Urząd Statystyczny i stosowaną w statystyce publicznej, za książkę uznaje się wydawnictwo zwarte, zawierające co najmniej 49 stron, nie licząc okładki, wydane w danym kraju i ogólnie dostępne”;
 • „Instrukcja merytoryczna została zaktualizowana i począwszy od 31.12.2020 r. należy wykazywać książki o objętości poniżej 49 stron i o objętości co najmniej 49 stron”;
 • „Najmłodsze dzieci (z dwóch pierwszych przedziałów wiekowych) będą uwzględniane w liczbie czytelników nawet jeśli będą wypożyczały książki mające poniżej 49 stron”.

https://biblioteka.pl/artykul/W-Systemie-Informacji-Oswiatowej/10257

 


 

16 grudnia 2020r. zostało podpisane przez Ministra Edukacji i Nauki rozporządzenie o wymaganiach na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym. 

W 2021 r. egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Przystąpienie do egzaminu maturalnego z chemii  (dodatkowy przedmiot na poziomie rozszerzonym) nie jest obowiązkowe.
Egzamin maturalny z chemii przeprowadzany jest na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
Szkolenie dla nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego z chemii odbędzie się w styczniu 2021 r.


Udostępnienie publikacji w formatach cyfrowych - nowelizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa utworzono Priorytet 4Udostępnienie publikacji w formatach cyfrowych, którego operatorem została Biblioteka Narodowa. Budżet priorytetu wynosi 13,5 mln zł i pochodzi z oszczędności wygenerowanych w Priorytecie 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w tym zakup nowości wydawniczych

BIBLIOTERAPIA

Spotkanie autorskie z dr Wandą Matras-Mastalerz - prezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu

"Książka łączy pokolenia"

Spotkanie on-line
Termin: 18.12.2020, godz. 18.00.

Bezpłatny linki do transmisji:
www.biblosice.wordpress.com 
oraz na profilach na Facebooku: 
Łosicki Dom Kultury
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łosicach 


16.12.2020

 Dzisiaj 16.12.2020r. zostało podpisane rozporządzenie odnośnie wymagań na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym w 2021 rokuzniesienia obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także umożliwienia zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego. 

LEKTURY

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

Lektury obowiązkowe: 1) Charles Dickens, Opowieść wigilijna; 2) Aleksander Fredro, Zemsta; 3) Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII; 4) Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec; 5) Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady część II, Pan Tadeusz (całość); 6) Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę; 7) Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik; 8) Juliusz Słowacki, Balladyna; 9) wiersze wybranych poetów. Lektury uzupełniające wybrane przez nauczyciela.

EGZAMIN MATURALNY

Teksty kultury (* oznacza lekturę obowiązkową)

POZIOM PODSTAWOWY: * Bogurodzica; *Jan Kochanowski – wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum) i psalm; Adam Mickiewicz *Dziadów część III, *Pan Tadeusz; Bolesław Prus *Lalka; Stanisław Wyspiański *Wesele;*Bruno Schulz – wybrane opowiadanie; Witold Gombrowicz *Ferdydurke (w całości lub w części); wiersze wybranych poetów; inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela.

Inne: wybrane filmy z twórczości polskich reżyserów; homilia Jana Pawła II wygłoszona 2 czerwca 1979 roku w Warszawie na Placu Zwycięstwa (Piłsudskiego) – nagranie telewizyjne.

POZIOM ROZSZERZONY: Teksty określone dla poziomu podstawowego, a ponadto inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela.

Inne: jak dla poziomu podstawowego, a ponadto: wybrane filmy z klasyki kinematografii światowej; spektakle teatralne (w tym Teatru TV).


11.12.2020 

NPRC

Na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu znajdują się do pobrania wzory sprawozdań merytorycznych i finansowych dotyczących realizacji Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa w roku 2020.

 

 

Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w województwie opolskim w 2020 r. - ważne linki 

1.

 

 Ze względu na chorobę prowadzącego seminarium zaplanowane na 


10.12.2020 na godz.16:00 

TEMAT: Literatura "wzmacniająca", czyli w trosce o dobrostan nauczyciela

 odbędzie się 21.01.2021 o godz. 17:00

 


Serdecznie zapraszam na seminaria:


TEMAT:
Jak zorganizować i poprowadzić spotkanie na platformie ZOOM. Przygotowanie do pracy zdalnej dla początkujących.
Spotkanie online (ZOOM)
Termin: 3.12.2020, godz. 16:00


TEMAT:
Istota i zasady realizacji „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 – rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspierania rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” – omówienie kolejnych etapów realizacji programu.
Spotkanie online (TEAMS)
Termin: 7.12.2020, godz. 12:00

 

TEMAT: Literatura "wzmacniająca", czyli w trosce o dobrostan nauczyciela. 
Spotkanie online (TEAMS)
Termin: 10.12.2020, godz. 16:00


LISTOPAD 2020


Serdecznie zapraszam na seminaria:

 
TEMAT: Biblioterapia jako metoda oddziaływania terapeutycznego w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 
Spotkanie online (TEAMS)
Termin: 26.11.2020, godz. 16:00


TEMAT: Propozycje pracy z uczniami na kółkach zainteresowań z chemii – rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych. Sposoby kształcenia na odległość.
Spotkanie online (TEAMS)

Termin: 23.11.2020, godz. 16:00
 

TEMAT: Istota i zasady realizacji „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 – rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspierania rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” – omówienie kolejnych etapów realizacji programu.
Spotkanie online (TEAMS)
Termin: 9.11.2020, godz. 12:00


TEMAT: Podnoszenie jakości kształcenia i jakości pracy placówki poprzez wykorzystanie narzędzi i zasobów cyfrowych w kształceniu na odległość. Praca na platformie ZOOM – ćwiczenia. 
Spotkanie online (ZOOM)

Termin: 2.11.2020, godz. 15:30


19. 11.2020  

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło dzisiaj zmiany na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zmiany-na-egzaminie-osmoklasisty-i-egzaminie-maturalnym-w-2021-r 

Od 20 listopada br. rozpoczynają się prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych. Uwagi i opinie merytoryczne można zgłaszać do 27 listopada pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  Zostaną one przekazane zespołom, które w kolejnym etapie prac dokonają analizy propozycji i zmodyfikują projekt. Wypracowane wymagania egzaminacyjne zostaną ogłoszone w grudniu br. w formie rozporządzenia. CKE opublikuje aneksy do informatorów, zawierające szczegółowe opisy zmian na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r. Po opublikowaniu ostatecznej wersji wymagań egzaminacyjnych, opracowane zostaną arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, które zostaną udostępnione w marcu 2021 r. Egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. odbędzie się w ostatnim tygodniu maja.

19.11.2020

Polecam scenariusze zajęć z elementami biblioterapii.

https://biblioteczka-apteczka.pl/scenariusze-zajec-biblioterapeutycznych/
https://biblioteka.pl/baza-materialow/1/biblioterapia/8/0/1991,2020


18.11.2020

Lekcje biblioteczne i materiały pomocowe do edukacji zdalnej. 

http://www.bp.pila.pl/category/nowoscidlabibliotekarzy/
http://www.bp.pila.pl/archiwum/autorskie-scenariusze-zajec/


17.11.2020

Wirtualnie w muzeum - wirtualne spotkania ze sztuką i historią. 
Bezpłatne lekcje online - w
sparcie nauczycieli, rodziców i uczniów w czasie pandemii przez Muzeum Narodowe w Warszawie.

Uczniowie spotkają się na żywo z historykiem sztuki, mającym wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć. Prowadzący porozmawia z uczestnikami o sztuce, historii, omówi artystyczne nurty, style i tendencje. Tematy lekcji obejmują zagadnienia z malarstwa, rzeźby, rzemiosła artystycznego, wzornictwa i plakatu, które omawiane są na przykładzie dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie oraz jego oddziałów Muzeum Rzeźby im X. Dunikowskiego w Królikarni i Muzeum Plakatu w Wilanowie.
Proponowane tematy spotkań pomagają w realizacji programu szkolnego. Każda lekcja jest dopasowywana do potrzeb klasy. Może mieć charakter wprowadzający, rozszerzający lub powtarzający wybrane zagadnienie.

https://www.mnw.art.pl/edukacja/aktualnie/bezplatne-lekcje-on-line-wirtualnie-w-muzeum/
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


PAŻDZIERNIK  2020 


Serdecznie zapraszam na seminarium

Temat: 
Wdrażanie nowej podstawy programowej z chemii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Obowiązkowe doświadczenia chemiczne zgodne z NPP oraz propozycje dodatkowych doświadczeń rozwijających samodzielność, innowacyjność i kreatywność uczniów.
Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/20201. 
Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli.

Spotkanie online (TEAMS) 
Termin:  29.10.2020, godz. 16:00

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające udział w konferencji. 
Nie ma żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w konferencji.

Serdecznie zapraszam na seminarium

Temat:
Istota i zasady realizacji „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 – rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspierania rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” – współpraca z księgarniami.
Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/20201.
Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli.

Spotkanie online (ZOOM)
Termin:  22.10.2020, godz. 16:00
 
Uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające udział w konferencji. 
Nie ma żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w konferencji.

Serdecznie zapraszam na seminarium, którego celem jest rozwijanie kompetencji w zakresie roli i zadań wychowawczych szkoły, zapewnienia uczniom wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i podejmowanie działań interwencyjnych.

Temat konferencji:
Rola i zadania wychowawcze szkoły  - zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb. Przemoc w rodzinie ucznia - przeciwdziałania przemocy w rodzinie ucznia i działania interwencyjne na terenie szkoły.  Zadania pracowników szkoły w sytuacji rozpoznania lub podejrzenia krzywdzenia dziecka w rodzinie.
 
Spotkanie online (TEAMS)
Termin:  15.10.2020, godz. 16:00
Zapisy do 14.10.2020 na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zaplanowane jest tylko jedno spotkanie z tego tematu.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające udział w konferencji. 
Nie ma żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w konferencji.
 
 
Prowadzący:
Michał Gluzek

Centrum Edukacyjno Szkoleniowe GENESIS w Krakowie
Alicja Wojtaszczyk
doradca metodyczny PODN Kluczbork
 
Proszę podpisać się przed wejściem na spotkanie - podać imię, nazwisko, nazwę szkoły (może być w skrócie) i miejscowość w której jest zlokalizowana szkoła (bardzo to usprawni przebieg spotkania). 

 


  WRZESIEŃ  2020 


Zmiany w realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w czasie epidemii. 

Placówki, które przystąpiły do realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” i otrzymały wsparcie finansowe na 2020 rok, są zobowiązane do prowadzenia działań promujących czytelnictwo. Jednak ze względu na zaistniałą sytuację (stanem epidemii), nie wszystkie zaplanowane działania związane z promocją czytelnictwa będą możliwe do zrealizowania.

Dyrektor szkoły wraz z osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi w szkole za realizację NPRC, w uzgodnieniu z organem prowadzącym placówkę, powinni zmodyfikować planowany zakres działań związanych z promocją czytelnictwa - realizacja projektowanych inicjatyw może odbywać się online, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacja dla organów prowadzących - OP przygotowując sprawozdanie z realizacji programu w części dotyczącej realizacji działań musi umieścić informacje o modyfikacji planu przedsięwzięć związanych z promocją czytelnictwa. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało poradnik „Dobre praktyki dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”. 

W poradniku znalazły się także wskazówki dotyczące pracy nauczycieli bibliotekarzy.
 

Poradnik „Dobre praktyki dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”. 

Pismo Men do Kuratorów Oświaty w sprawie realizacji NPRC w 2020 r.

 


 Serdecznie zapraszam na seminarium,  

którego celem jest omówienie możliwości podnoszenia jakości kształcenia w placówkach oświatowych poprzez wykorzystanie narzędzi i zasobów cyfrowych w kształceniu na odległość, przedstawienie kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 oraz przeprowadzenie diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli. 


Temat: Podnoszenie jakości kształcenia i jakości pracy placówki poprzez wykorzystanie narzędzi i zasobów cyfrowych w kształceniu na odległość.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające udział w konferencji. 
Nie ma żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w konferencji.

Prowadzący:

Dorota Błaszkiewicz doradca metodyczny
Alicja Wojtaszczyk doradca metodyczny

Termin: 28.09.2020r. (poniedziałek)  godz. 16.00

Miejsce: 
 online - platforma ZOOM 

Proszę o potwierdzenie udziału w konferencji do 27.09.2020r.
na adres
  e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  


 

Ze względu na chorobę prowadzącego seminarium zaplanowane na

17 IX 2020 odbędzie się 22 X 2020 

TEMAT: Istota i zasady realizacji „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 – rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspierania rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” – współpraca z księgarniami.


 

 

 

 

 

TEMAT: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 – rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspierania rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” – omówienie kolejnych etapów realizacji programu.


 

 Ze względu na chorobę prowadzącego seminarium zaplanowane na 

24 IX 2020 odbędzie się 15 X 2020 

TEMAT: Rola i zadania wychowawcze szkoły - zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb. Przemoc w rodzinie ucznia - przeciwdziałania przemocy w rodzinie ucznia i działania interwencyjne na terenie szkoły. Zadania pracowników szkoły w sytuacji rozpoznania lub podejrzenia krzywdzenia dziecka w rodzinie.


 

ROK SZKOLNY 2019/2020

Witam Państwa w roku szkolnym 2019/2020 i serdecznie zapraszam do

współpracy. 


Ze względu na istniejącą sytuację wszystkie konferencje stacjonarne zostały zawieszone do odwołania.
Zapraszam na spotkania online.

Będziecie mogli się ze mną kontaktować telefonicznie, pocztą elektroniczną, poprzez platformę edukacyjną DOSKONALENIEWSIECI.PL oraz komunikator WhatsApp i FB

Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam na platformę DOSKONALENIE W SIECI działającej na portalu System doskonalenia nauczycieli do naszych sieci wsparcia "Sieci nauczycieli bibliotekarzy " i "Sieci nauczycieli chemii" . Jeżeli ktoś nie jest jeszcze na naszych sieciach i chce żebym wysłała zaproszenie - proszę dać mi znać. 
 
Proszę o informację jakie materiały z mojej strony byłyby Wam pomocne w obecnych realiach. 

 
 


 CZERWIEC  2020 


30.06.2020r.

Można kupować książki w ramach realizacji NPRC.

 

29 czerwca 2020 r. została podpisana umowa na realizację

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2020 r.


Link do strony: https://www.kuratorium.opole.pl/realizacja-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa-w-wojewodztwie-opolskim-w-2020-r/

 


 

 


1.06.2020r.

XIX OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM

Rozpoczyna się Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Tegoroczna XIX edycja pod hasłem „Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach” potrwa do 7 czerwca.

Z uwagi na sytuację epidemiczną Tydzień Czytania będzie miał miejsce po raz pierwszy w przestrzeni wirtualnej, a materiały związane z nim zostaną udostępnione na stronie internetowej 
www.calapolskaczytadzieciom.pl.

 

http://lustrobiblioteki.pl/2020/05/xix-ogolnopolski-tydzien-czytania-dzieciom/


 MAJ 2020 


 Serdecznie zapraszam zainteresowanych nauczycieli na wideoseminaria:

1. 4 maja 2020r., godz. 16.00

TEMAT: Sporządzanie płynów antyseptycznych. 

Zapisy do 4 maja 2020r. do godz. 15:00

2. 6 maja 2020r., godz. 16:00

TEMAT: Istota i zasady realizacji projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 – rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspierania rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”.

Zapisy do 6 maja 2020r. do godz. 15:00

3. 18.05.2020, godz.16:00

Temat: Wybór podręczników do nauczania chemii zgodnych z nową podstawą programową. Zaplecze metodyczne do nauczania chemii – propozycje wydawnictwa MAC. Prezentacja rozwijania kompetencji cyfrowych na przykładzie pracy z multibookiem, flipbookiem i mozabookiem.

Zapisy do 18 maja 2020r. do godz. 15:00

4. 20.05.2020, godz.17:00

Temat: Zalety pracy zdalnej i pracy tradycyjnej w prowadzeniu warsztatów z biblioterapii.

Zapisy do 20 maja 2020r. do godz. 16:00

5. 21.05.2020, godz. 16:00

TEMAT:  Oferta podręczników Wydawnictwa Nowa Era  do nauczania chemii zgodnych z nową podstawą programową – tradycyjne i nowoczesne wsparcie metodyczno-dydaktyczne w nauczaniu.
Wirtualne Laboratorium Chemiczne Empiriusz – narzędzie służące do rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów i wykorzystania technologii informacyjno–komunikacyjnych na potrzeby realizacji NPP
.

Zapisy do 21 maja 2020r. do godz. 15:00

6. 25.05.2020r., godz. 16.00

TEMAT: Sporządzanie płynów antyseptycznych. 

Zapisy do 25 maja 2020r. do godz. 15:00

7. 26.05.2020r., godz. 16.30

TEMAT: Wirtualne laboratorium techniki małej skali. Webinar dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej.

Zapisy do 26 maja 2020r. do godz. 15:30

8. 27.05.2020r., godz. 16:00

TEMAT: Istota i zasady realizacji projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 – rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspierania rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”.

Zapisy do 27 maja 2020r. do godz. 15:00

9. 27.05.2020r., godz. 17:30

TEMAT: Oferta podręczników Wydawnictwa WSiP  do nauczania chemii zgodnych z nową podstawą programową. Ciekawy świat chemii – prezentacja bazy materiałów oraz pomysł na wykorzystanie TIK w codziennej pracy nauczyciela.

Zapisy do 27 maja 2020r. do godz. 15:00

 

Zapisy na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zainteresowane osoby proszę o wysłanie na mojego maila deklaracji chęci uczestnictwa. Przed spotkaniem (15:50) wyślę linka na którego należy najechać i kliknąć.
Serdecznie zapraszam.


28.05.2020r.

REKOMENDACJE BIBLIOTEKI NARODOWEJ DOTYCZĄCE OTWARCIA CZYTELŃ W BIBLIOTEKACH

http://lustrobiblioteki.pl/2020/05/rekomendacje-biblioteki-narodowej-dotyczace-otwarcia-czyteln-w-bibliotekach/


24.05.2020r.

WYTYCZNE DLA FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEK SZKOLNYCH W TRAKCIE EPIDEMII


http://lustrobiblioteki.pl/2020/05/wytyczne-dla-funkcjonowania-bibliotek-szkolnych-w-trakcie-epidemii/


22.05.2020r.

Elektroniczne bezpłatnie wersje podręczników i materiałów dydaktycznych

Na czas zawieszenia zajęć wydawcy edukacyjni zrzeszeni w Polskiej Izbie Książki udostępnili bezpłatnie elektroniczne wersje podręczników. Uczniowie i nauczyciele mogą podbierać ze stron internetowych wydawców nie tylko podręczniki, ale również inne materiały dydaktyczne.

Materiały dydaktyczne

WydawcaLink
Cambridge University Press https://www.cambridge.org/elt/blog/
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe http://www.uczezdalnie.gwo.pl/
Grupa MAC S.A. https://www.mac.pl/publikacje
Klett Polska www.dzwonek.pl/Klett
Macmillan https://anglistaonline.macmillan.pl/
Nowa Era https://www.nowaera.pl/naukazdalna
Oxford University Press www.oup.com/elt/learnathome
Pearson https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/domowa-szkola/
PWN Wydawnictwo Szkolne www.akademia.pwn.pl
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON

 

 

https://operon.pl/edukacjazdalna

 

 

https://www.kuratorium.opole.pl/elektroniczne-wersje-podrecznikow-i-materialow-dydaktycznych-pobierz-bezplatnie-ze-stron-wydawcow/


19.05.2020r. 

Wirtualne Targi Książki
BookTarg 21.05 - 24.05. 

Od 21 maja rozpocznie się BookTarg – targi książki online. Targi będą trwały przez cztery dni do 24 maja 2020 r. W trakcie ich trwania odbędą się spotkania z pisarzami, atrakcyjne zniżki dla czytelników, a także specjalna konferencja branżowa.

https://lubimyczytac.pl/zapraszamy-na-wirtualne-targi-ksiazki-booktarg-juz-od-21-maja

 Bardzo proszę o wypełnienie ankiety na temat Państwa współpracy z doradcą metodycznym.

W związku z prowadzoną w PODN  ewaluacją wewnętrzną i staraniem się o odnowienie akredytacji, która jest niezbędna do dalszego funkcjonowania naszego Ośrodka, proszę o wypełnienie ankiety, która ma na celu pozyskanie informacji na temat naszej działalności. 

 Na odpowiedzi czekamy do 15 maja 2020 r. , za przesłane odpowiedzi serdecznie dziękuję.

Link do ankiety:

Dziękuję wszystkim za wypełnienie ankiety

 


11.05.2020r.

Rekomendacja 
Rady Głównej
Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich 
z dnia 8.05.2020r.
Wskazówki dla nauczycieli bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach szkolnych w zakresie przyjmowania książek, podręczników oraz innych materiałów bibliotecznych w czasie epidemii /po ustaniu epidemii.

Linki:

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22463

http://www.sbp.pl/repository/dokumenty/2020/rekomendacja_tnbsp.pdf

http://www.sbp.pl/repository/dokumenty/2020/wskazania_biblioteki_szkolne_zwrot_ksiazek.pdf

 

7.05.2020r.

#przezdziurkęodklucza - Wawel pozostaje otwarty

Nowy cykl opowieści muzealnych online. W krótkich filmikach pokazano co dzieje się na Wawelu -
w muzeum i w wawelskich ogrodach. O wawelskich zbiorach opowiadają kustosze oraz znani aktorzy oprowadzając po zamkniętych komnatach zamku.

I w ten sposób Wawel pozostaje dla nas otwarty.
Dla mnie absolutnie zaczarowany Kraków.

https://wawel.krakow.pl/przezdziurkeodklucza

 


4.05.2020r.

NOWA
OFERTA DLA
MATURZYSTÓW

4-go maja 2020r. o godz. 10.20 rozpoczyna się cykl „Repetytorium Maturzysty”. Jest to nowa oferta TVP skierowana do uczniów przygotowujących się do egzaminu dojrzałości (materiały również dostępne na VOD.TVP.PL).

Tematyka: zagadnienia z chemiijęzyka polskiego, matematyki, języka angielskiego, fizyki, historii, geografii, biologii i wiedzy o społeczeństwie, na poziomie podstawowym i rozszerzonym, zajęcia z psychologiem oraz trenerem personalnym.

Miejsce i termin: od poniedziałku do piątku o godzinie 10:20 w TVP HD (z powtórką w TVP Rozrywka)

Czas trwania audycji: 70-minut
Czas trwania lekcji: 20-minut

Partner projektu - Ministerstwo Edukacji Narodowej

https://www.kuratorium.opole.pl/nowe-pasmo-w-tvp-repetytorium-maturzysty/

 


 KWIECIEŃ 2020 


28.04.2020r.

Nie zagub dziecka w sieci

– webinar z udziałem

Anny Borkowskiej
(psycholog z Akademii NASK - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa)
 
i Tomasza Rożka
(fizyk i dziennikarz)

na temat bezpieczeństwa dziecka w sieci.

Webinar jest realizowany w projekcie „Kampanie edukacyjno-informacyjna na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych”. Projekt Ministerstwa Cyfryzacji we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK. 

https://www.youtube.com/watch?v=I6i4qTz7Us8&list=PL2cs7FV0x4ScvqNkdF-ozSKpD71ulQPER&index=17

 


27.04.2020r.

NAJCIEKAWSZE STRONY NA

LEKCJE PRZEDMIOTOWE,

PRZYGOTOWANIE DO 
MATURY,

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY,

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

I OCZYWIŚCIE WOLNE LEKTURY

 

Gorąco polecam!

Plik jest bardzo obszerny i nie byłam w stanie tutaj umieścić wszystkich linków, dlatego umieściłam

ten plik na platformie DOSKONALENIEWSIECI.PL  na portalu System doskonalenia

nauczycieli
   w "Sieci nauczycieli bibliotekarzy " "Sieci nauczycieli chemii" . 

 


24.04.2020r.

MATURA 2020 - nowe terminy matur!

Matura w 2020r rozpocznie się 8.06.2020r. i będzie trwała do 29.06.2020r.

W środę 17 czerwca o godzinie 9:00 odbędzie się egzamin maturalny z CHEMII - poziom podstawowy i rozszerzony
(29.06.2020r. o godz. 15:20 - chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych -  poziom rozszerzony)

 

 


23.04.2020r.

23 kwietnia - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich został ustanowiony w 1995 roku z inicjatywy UNESCO. Na ten dzień przypadają rocznice urodzin lub śmierci wybitnych pisarzy: Williama Szekspira, Miguela de Cervantesa, Vladimira Nabokova, Maurice’a Druona czy Halldóra Laxnessa. 

Spotkania online z pisarzami – Chris Carter, Miłosz Biedrzycki, Jakub Żulczyk i Karolina Bednarz.


Spotkanie z Chrisem Carterem - 23.04.2020r. godz. 18.00
https://www.facebook.com/events/2520569371589986/

Więcej wydarzeń: 
https://www.facebook.com/unia.literacka


https://lubimyczytac.pl/swiatowy-dzien-ksiazki-przeglad-inicjatyw-i-akcji-promocyjnych

 


23.04.2020r.

Najnowsze wyniki badań stanu czytelnictwa w Polsce

 

BN podała najnowsze wyniki badań czytelnictwa w Polsce. W 2019 roku zaobserwowano niewielki wzrost deklaracji czytelniczych - 39% Polaków zadeklarowało przeczytanie przynajmniej jednej książki. Polacy najchętniej czytają książki Remigiusza Mroza, Olgi Tokarczuk i Stephena Kinga.

 

Link do wstępnych wyników stanu czytelnictwa w Polsce w 2019r.
https://www.bn.org.pl/download/document/1587585168.pdf

 

Link do strony BN - informacja o stanie czytelnictwa w Polsce w 2019r.
https://www.bn.org.pl/w-bibliotece/3966-39%25---lekki-wzrost-czytelnictwa-w-polsce.html

 


21.04.2020r.

„Korki.tv” - lekcje przygotowujące uczniów szkół średnich do matury.

22 kwietnia kanał Metro (Grupa Discovery TVN) rozpocznie emisję codziennego edukacyjnego programu „Korki.tv”, w ramach którego nadawane będą lekcje przygotowujące uczniów szkół średnich do matury.
Zajęcia emitowane będą od poniedziałku do piątku, w godzinach 11.30-13:00. Podzielone zostaną na trzy bloki przedmiotowe. Pierwszy, trwający od godz. 11.30 do 12.00, będzie poświęcony powtórzeniu i utrwaleniu zagadnień z matematyki, zaraz po nim, od 12.00 do 12.30, dostępne będą głównie lekcje języka polskiego. W skład ostatniego bloku przedmiotowego, od godz. 12.30 do 13.00, wejdą biologia, chemia, historia lub język angielski. Powtórka audycji będzie miała miejsce następnego dnia od godz. 9.00.
Ogólnodostępne lekcje dla maturzystów nadawane będą przez cztery tygodnie. Lekcje będzie można oglądać również w serwisie player.pl.
Materiały dla uczniów opracowywane są zgodnie z obowiązującą podstawą programową oraz wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szczegółowy plan zajęć aktualizowany będzie  na stronie i profilu społecznościowym telewizji Metro.

Czytaj więcej na: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/projekt-korki-tv-od-22-kwietnia-w-metro-komentarz

 

 


17.04.2020r.

17 kwietnia 2020r.  została opublikowana na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu  

Lista organów prowadzących i szkół, które otrzymały dofinansowania 
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2020 roku.

http://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2020/04/nprc-wnioski-2020.pdf17.04.2020r.

Wydział Chemii UJ udostępnił na profilu Facebookowym "Ostatni dzwonek przed maturą..." nagrania z webinariów, które bezpłatnie organizuje dla uczniów przygotowujących się do matury. Uczniowie mogą wybrać temat z jakiego trwa powtórka i w dogodnym dla siebie czasie go odtworzyć i wysłuchać.

Wydział Chemii UJ włączył się również w akcję TVP Szkoła.
Na razie na VOD dostępne są dwie lekcje:
- Powtórzenie wiadomości z analizy jakościowej związków organicznych
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-3-ponadpodstawowa,chemia-07042020-lekcja-4,47394785

- Chrom i jego związki na VI stopniu utlenienia.
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-2-ponadpodstawowa,chemia-08042020-lekcja-4,47395565
Planowane są w najbliższym czasie lekcje: Właściwości utleniające KMnO4; Mol i masa molowa; Właściwości mydeł; Emulgatory. Emulsje.; Objętość 1 mola gazu w warunkach normalnych.; Glin i jego związki.; Badanie odczynu wodnego roztworu soli - powtórzenie wiadomości.; Powtórzenie wiadomości z właściwości chemicznych metali i ich związków.
Lekcje można oglądać w telewizji zgodnie z planem lekcji TVP, a po ich wyemitowaniu znajdują się na VOD lub na profilu Facebookowym - "Ostatni dzwonek przed maturą...".

Wydział Chemii UJ udostępnił zbiór zadań (z pełnymi rozwiązaniami), w którym znajdują się m.in.zadania konkursowe oraz autorskie arkusze maturalne 
http://psnpp.org.pl/ .


Lekcje prowadzi dr Karol Dudek-Różycki.
 

 

 


 

3.04.2020r.

Ciąg dalszy NAJPIĘKNIEJSZYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH ŚWIATA - WIRTUALNE PODRÓŻE cz.2

31. Kapitol Stanów Zjednoczonych Wirtualny Kapitol: https://www.virtuallyanywhere.com/portfolio/uscapitol/
32. Pompeje Podróż przez ruiny: https://www.italyguides.it/en/campania/pompeii
33. Luwr Zwiedzanie muzeum: https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
34. Teotihuacan Zobacz kompleks: https://www.airpano.com/360photo/Teotihuacan-Mexico/
35. Schonbrunn Panorama: https://www.touristtube.com/Things-to-do-in-Vienna/Schonbrunn-Palace-360
36. Mauzoleum Lincolna w Waszyngtonie Widok 3d: https://historyview.org/library/lincoln-memorial/
37. Krzywa Wieża w Pizie360-stopniowe zdjęcia: https://www.airpano.com/360photo/Pisa-Tuscany-Central-Italy/
38. Zamek w Malborku Podróż wirtualna: https://muzeumzamkowewmalborku.wkraj.pl/html5/index.php?id=69124
39. Musée d'Orsay w ParyżuWirtualne muzeum: https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris?hl=en
40. Statua Wolności Zbiór panoram: https://www.airpano.com/360photo/Statue-of-Liberty-New-York-USA/
41. Zamek w Windsorze Wirtualna podróż: https://www.royal.uk/virtual-tours-windsor-castle
42. Zakazane Miasto Zobacz miasto: https://www.youvisit.com/tour/chinatour/100444
43. Ferrari World w Abu Zabi Zobacz: https://www.virtualworldinternet.com/portfolio/ferrari-world-abu-dhabi
44. Most Brookliński Widok 360-stopniowy: http://www.samrohn.com/360-panorama/top-of-the-brooklyn-bridge-new-york-city/
45. Zamek Neuschwanstein 360-stopniowe video: https://www.airpano.com/360video/vr-neuschwanstein/
46. Świątynia Seetha Amman Panoramy: https://www.p4panorama.com/panos/SeethaAmmanTemple/
47. Petra w Jordanii Wideo panoramiczne: https://www.airpano.com/360video/Video-Petra-Jordan/
48. Big Ben Wirtualne zwiedzanie: https://edition.cnn.com/2017/03/05/vr/big-ben-london-clock-vr/index.html
49. Koloseum w Rzymie 60-stopniowe zdjęcia: https://www.airpano.com/360photo/Italy-Rome-Colosseum/
50. Pałac Pena w Sintrze Zobacz: https://www.airpano.com/360photo/Pena-Palace-Portugal/
51. Piramidy w Gizie Panoramy: https://www.airpano.com/360photo/Egypt-Cairo-Pyramids/
52. Sheikh Zayed Grand Mosque w Abu Zabi Wirtualna podróż: https://www.p4panorama.com/Gallery.aspx/grand-mosque-abu-dhabi-360-virtual-tour/
53. Zamek Ashford w Irlandii Zobacz: https://www.virtualvisittours.com/ashford-castle/
54. Błękitny Meczet w Stambule 360° zdjęcia: https://www.airpano.com/360photo/Mosques-Istanbul-Turkey/
55. Tikal Zobacz panoramę: https://www.airpano.com/360photo/Tikal-Guatemala/
56. Atlantis The Palm w Dubaju Interaktywna podróż: https://www.virtualworldinternet.com/portfolio/atlantis-the-palm-dubai
57. Katedra Duomo w Mediolanie Zdjęcia: https://www.duomomilano.it/en/photo360/the-duomo-view-of-the-cathedral-from-the-right-nave/38/
58. Łuk Triumfalny w Paryżu Wycieczka wirtualna: https://www.touristtube.com/Things-to-do-in-Paris/Arc-de-Triomphe-360
59. Katedra Santa Maria del Fiore we Florencji Katedra z zewnątrz i wewnątrz: https://www.photojpl.com/santa-maria-del-fiore-cathedral-or-duomo-of-florence-at-night-virtual-tour/-/EtULlL5Tu2/
60. Zamek Ogrodzieniec Panorama 360-stopniowa: http://www.samrohn.com/360-panorama/ogrodzieniec-castle-poland/

Życzę dobrej zabawy :) 


 MARZEC 2020 


31-03-2020r.

Próbna matura 2020

Dyrektor CKE Marcin Smolik podał informacje dotyczące maturalnego egzaminu próbnego:

 • termin: od 2 do 8 kwietnia 2020r.
 • arkusze w wersji standardowej i w wersji dla osób z niepełnosprawnościami
 • wszystkie materiały do pobrania na stronie CKE (www.cke.gov.pl) oraz na stronach OKE
 • 15 kwietnia zostaną podane zasady oceniania na stronie CKE (dyrektorzy liceów i techników otrzymują zasady oceniania wcześniej i przekazują je nauczycielom)

Data

Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok.
godz. 9:00

Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 14:00

2 kwietnia (czwartek)

język polski (poziom podstawowy-PP)

- język polski (poziom rozszerzony-PR)
- fizyka (PR)

3 kwietnia (piątek)

matematyka (PP)

- matematyka (PR)
- filozofia (PR)
- język łaciński (PR)
- historia sztuki (PR)
- historia muzyki (PR)

6 kwietnia (poniedziałek)

języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PP)

języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PR)

7 kwietnia (wtorek)

- biologia (PR)
- wos (PR)

- geografia (PR)
- informatyka (PR)

8 kwietnia (środa)

- chemia (PR)
- język litewski (PP)
- język białoruski (PP)
- język ukraiński (PP)


- historia (PR)
- język litewski (PR)
- język białoruski (PR)
- język ukraiński (PR)
- język kaszubski (PR)

 


30.03.2020r.

Internet Archive w USA otworzył swoje zasoby!

Internet Archive, czyli jedno z największych archiwów świata,  do 30 czerwca 2020r. BEZPŁATNIE udostępnia swoje ogromne zasoby w National Emergency Library. Znajduje się tam ponad 1,4 mln e-booków, również w języku polskim. Serwis udostępnia powieści, eseje, opracowania i czasopisma dla wszystkich na całym świecie. Książkę można wypożyczyć po zalogowaniu się na 14 dni, bez okresu oczekiwania. Można ją przeczytać bezpośrednio na stronie, pobrać w PDF lub EPUB. Pobieramy książkę na czytnik, który autoryzujemy w programie Adobe Digital Editions i tam ją przesyłamy.  Można wypożyczyć jednocześnie do 10 książek.

Dostęp do książek przez serwis Internet Archive na stronie National Emergency Library lub Open Library.

Linki do strony:
https://archive.org/details/nationalemergencylibrary
https://openlibrary.org/


27.03.2020

NAJPIĘKNIEJSZE ATRAKCJE TURYSTYCZNE ŚWIATA - WIRTUALNE PODRÓŻE cz. 1

Najcudowniejszy sposób uczenia się to podróże. Wtedy geografia staje się prostsza, historia mniej skomplikowana, motywacja do nauki języków dużo większa, a nasze podejście do kultury i sztuki bardziej otwarte. Nawet chemia też lepiej wchodzi do głowy! Nasze horyzonty poszerzają się, pogłębia się tolerancja i potęguje ciekawość świata. Stajemy się innymi ludźmi – pełnowartościowymi obywatelami świata.

Poniżej 60 najpiękniejszych atrakcji świata, które można odwiedzić nie wychodząc z domu. Zapraszam do wirtualnych podróży.

Link do strony: https://www.budowle.pl/tekst/60-budowli-ktore-mozesz-odwiedzic-wirtualnie-bez-wychodzenia-z-domu/546

1. Machu Picchu Wirtualna podróż: https://www.airpano.com/360photo/Machu-Picchu-Peru/
2. Mont Saint Michel Zobacz model 3D: https://sketchfab.com/3d-models/mont-saint-michel
3. Tadż Mahal  Wirtualna podróż: https://www.airpano.com/360photo/Taj-Mahal-India/
4. Sagrada Familia w Barcelonie  Wirtualny spacer: https://sagradafamilia.org/visita-virtual
5. Wersal  Podróż 3D: http://www.versailles3d.com/en/
6. Angkor Wat  Wirtualna podróż: https://www.airpano.com/360photo/Angkor-Wat-Cambodia/
7. Sacré-Coeur w Paryżu  Wirtualne panoramy: http://www.sacre-coeur-montmartre.com/english/visit-and-audio-guide/article/panoramic-virtual-tour-of
8. Akropol w Atenach  360-stopniowa galeria: https://www.airpano.com/360photo/Acropolis-Athens-Greece/
9. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie  Interaktywna podróż: http://www.pkin.pl/eng/page/virtual-tour
10. Chichen Itza  360-stopniowe zdjęcia: https://www.airpano.com/360photo/Chichen-Itza-Mexico/
11. Stonehenge  Zobacz zdjęcia: https://www.english-heritage.org.uk/visit/places/stonehenge/history-and-stories/stonehenge360/
12. Świątynia Lotosu  Zobacz panoramę: https://www.p4panorama.com/panos/lotustemple/
13. Statua Chrystusa Zbawiciela  360° panoramy: https://www.airpano.com/360photo/Christ-the-Redeemer/
14. Wielki Mur Chiński  Wirtualna podróż po fragmencie muru: https://www.thechinaguide.com/destination/great-wall-of-china
15. Burj Al Arab  Wirtualna podróż: http://www.tourview.com.au/burj-al-arab-hotel.html
16. Grand Central Terminal  Odwiedź: https://www.youvisit.com/tour/grandcentral
17. Zamek Królewski w Warszawie  Panorama 360-stopniowa: https://www.ai360.pl/panoramy/85
18. Kreml  Kreml w 360 stopniach: https://www.airpano.com/360video/Video-Moscow-Kremlin/
19. Opactwo Westministerskie w LondynieWirtualna podróż: https://strikingplaces.com/tours/westminster-abbey-virtual-tour/
20. Burj Khalifa  Zobacz najwyższy budynek świata w 360 stopniach: https://www.touristtube.com/Things-to-do-in-Dubai/Burj-Khalifa-360
21. Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku Podróż po wnętrzu z Google Street View: https://artsandculture.google.com/streetview/solomon-r-guggenheim-museum-interior-streetview/jAHfbv3JGM2KaQ
22. Góra Rushmore  Niesamowite 360-stopniowe zdjęcia: https://www.youvisit.com/tour/mountrushmore
23. Biały Dom  Wirtualny film z gościnnym występem PrezydentaObamy: https://www.facebook.com/watch/?v=10155140995934238
24. Katedra Notre Dame w Paryżu  Zobacz wnętrza sprzed pożaru: https://samsungvr.com/view/LsSvbbii1Mx
25. Muzeum Watykańskie  Wirtualna podróż: http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.html
26. Most Golden Gate  360° galeria: https://www.airpano.com/360photo/San-Francisco-Golden-Gate-USA/
27. Pałac Buckingham Wirtualna wycieczka: https://www.royal.uk/virtual-tours-buckingham-palace
28. Zapora Hoovera 360-stopniowa panorama: http://www.samrohn.com/360-panorama/hoover-dam-usa/
29. Wieża Eiffla Podróż w Arts & Culture: https://artsandculture.google.com/streetview/tour-eiffel/sAHt5Gv4YGH84Q
30. Alhambra w Granadzie Wirtualna podróż: https://www.alhambradegranada.org/en/info/placesandspots.asp

 Ciąg dalszy nastąpi:)


26.03.2020

Kształcenie na odległość - praca zdalna nauczyciela bibliotekarza

Podstawowe zadanie podczas pracy zdalnej to informować z jakich narzędzi i materiałów mogą korzystać uczniowie i n-le w kształceniu na odległość oraz podejmować czynności wspierające.
Informować jak należy się zachować i zabezpieczyć w walce z koronawirusem. 

1.Wspierać uczniów w pracy zdalnej

Zachęcać do systematycznej pracy i aktywnego uczestnictwa w kształceniu na odległość poprzez podawanie uczniom dostępu do wartościowych stron np. dostęp do wolnych lektur (np. do Biblioteki Narodowej, do National Emergency Library w USA serwis udostępnia ponad 1,4 mln e-booków dla wszystkich), do zekranizowanych lektur  (filmowe i serialowe ekranizacje lektur szkolnych), do spotkań z autorami książek (np. UL z książkami – pisarze czytają swoje powieści, wiersze i reportaże), do filmów dokumentalnych o ich autorach, do teatru telewizji, do magazynów i programów kulturalnych, do prasy, do filmów i seriali dokumentalnych (np. historycznych, geograficznych i popularnonaukowych), do muzeum
i galerii sztuki, do wirtualnego zwiedzania miejsc (np. wirtualne zwiedzanie Krakowa, Paryża, Harry Potter Studio w Londynie lub inne atrakcje turystyczne świata – wirtualny dostęp do 60 najciekawszych miejsc świata na różnych portalach), do budowli i instytucji (np. do Centrum Nauki Kopernik, do najciekawszych budowli świata – dostęp na różnych portalach), do koncertów artystów polskich i zagranicznych, do widowisk sportowych itp.  

Informować o materiałach publikowanych przez MEN, CKE, uczelnie wyższe - jak korzystać z materiałów, informować o możliwości i sposobach przeprowadzenia próbnych egzaminów on-line.

Propagować wśród uczniów wzajemne dzielenie się swoją wiedzą z innymi (np. wiedzą z przedmiotu szkolnego).

Informować uczniów (również rodziców młodszych dzieci) o sposobach spędzania wolnego czasu, proponując im wartościowe wyzwania, dzięki którym czas spędzony w domu minie szybko i aktywnie – propozycje zabaw, gier, aktywności fizycznych i sposobów włączania dziecka w codzienne czynności (informować o stronach internetowych).

2.Wspierać n-li w pracy zdalnej (np. z jakich materiałów korzystać i gdzie takie materiały znaleźć aby zwiększyć efektywność nauki zdalnej, informować o materiałach publikowanych przez MEN, CKE, uczelnie wyższe (np. UJ w Krakowie, który organizuje próbną maturę) - jak korzystać z materiałów, informować o możliwości i sposobach przeprowadzenia próbnych egzaminów on-line, informować na temat materiałów do wykorzystania w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).


 

26.03.2020

Próbna matura on-line z chemii z Wydziałem Chemii UJ i Dziennikiem Polskim 2020

Matura próbna z chemii na Wydz. Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie będzie miała następujący przebieg:

4 kwietnia - 9.00

Z adresu e-maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zostanie rozesłany arkusz matury w formacie pdf do każdej osoby, która zarejestrowała się na próbną maturę z chemii. Rejestracja jest wciąż możliwa na stronie:

https://dlaszkol.chemia.uj.edu.pl/probna-matura-chemia

Jednocześnie na stronie Dziennika Polskiego zostanie opublikowany arkusz w formacie slajdów.

4 kwietnia - 12.00

Na stronie internetowej Dziennika Polskiego ukaże się szczegółowy klucz odpowiedzi do arkusza w postaci slajdów.

4 kwietnia - 13.00

Na profilu Facebookowym „Ostatni Dzwonek przed Maturą – warsztaty dla maturzystów”:

https://www.facebook.com/OstatniDzwonekPrzedMaturaWarsztatyDlaMaturzystow/?ref=bookmarks

rozpocznie się webinarium, w czasie którego arkusz matury i odpowiedzi zostaną szczegółowo omówione przez autorów. Po zakończeniu webinarium przez 1 godzinę autorzy będą dostępni pod numerem telefonu 12 686 2587 i odpowiedzą na każde pytanie związane z arkuszem próbnej matury.

Źródło : https://dlaszkol.chemia.uj.edu.pl/probna-matura-chemia


 

25.03.2020r.

WSiP otwiera BEZPŁATNY dostęp do materiałów do nauki w serwisie zdasz.to

WSiP przygotował BEZPŁATNY, czasowy (do 30 kwietnia 2020 r.) dostęp do serwisu ZDASZ.TO.

Znajdują się w nim materiały do nauki przedmiotów:

- chemia,

- biologia, 

- język polski,

- matematyka

- geografia.

Istnieje możliwość skorzystania z kursów online przygotowujących do matury z języka polskiego.

Można na stronie pobrać kody aktywacyjne do wyżej wymienionych przedmiotów.

Ja Wam udostępniam KOD AKTYWACYJNY z chemii zakres rozszerzony: 7D-ZK5F-K87B-TA77

Materiały (na różnych szczeblach edukacji) do nauki w serwisie zdasz.to

PS: Materiały do nauki chemii bardzo przydatne - sprawdzałam:)


24.03.2020r. 

"W czasie deszczu dzieci się nudzą,
To ogólnie znana rzecz.
Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się,
Ale strasznie nudzą się w deszcz".
Jeremi Przybora
(Kabaret Starszych Panów) 

Zaproszenie Ministerstwa Cyfryzacji na GRARANTANNĘ - to pomysł na spędzenie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.

Aby dzieci nie wychodziły na dwór wbrew zaleceniom i zdrowemu rozsądkowi, bo przecież parafrazując tekst piosenki w czasie kwarantanny dzieci się nudzą, Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało projekt Grarantanna. Projekt ten ma na celu pomóc zatrzymać młodych ludzi w domach proponując im wyzwania, dzięki którym czas minie szybko i aktywnie. Przygotowano w nim cykl różnego typu aktywności internetowych: sesje gier fabularnych online, zagadki logiczne, webinary, streamingi, turnieje i konkursy (z nagrodami) związane z grami oraz kreatywnym wykorzystaniem internetu.
Wszystkie informacje znajdują się na stronie www.grarantanna.pl, gdzie codziennie będą publikowane następne propozycje działań.

 Na początek:

 • Quizy historyczne (15 różnych quizów),
 • Zagadkowa przygoda (zestaw 40 łamigłówek),
 • #edukatywni! (dzielenie się swoją wiedzą z jednego z przedmiotów szkolnych).

Dla uczniów szkół ponadpodstawowych - możecie dołączyć do grupy #edukatywni na Facebooku i wygrać jedną z trzech nagród: laptopa gamingowego, smartfona lub aparat.

W następnej kolejności przewidziane są:

 • sesje RPG online,
 • webinar „Prezentacja na 6!”,
 • seria webinarów „Rób Gry Wideo”,
 • Game Jam online,
 • Zbuduj kolejny cud wirtualnego świata.

Więcej informacji na stronie: www.grarantanna.pl

Zachęcam do uczestnictwa:)


20.03.2020r.

Na ekranie - lektury i nie tylko

1. Filmy Jana Komasy "Sala Samobójców. Hejter" i "Boże Ciało" dostępne w serwisie player.pl

2. TVP VOD - największa w kraju cyfrowa biblioteka wideo.
Można tutaj obejrzeć m.in. zekranizowane lektury, teatry telewizji, koncerty artystów polskich i zagranicznych oraz widowiska sportowe.

Oferta TVP VOD:
1.To się nie nudzi - bajki, filmy familijne, programy rozrywkowe, archiwalne seriale i spektakle dla dzieci i młodzieży.
2.Kulturalny rock szkolny - magazyny i programy kulturalne, filmy i seriale dokumentalne, filmy i seriale fabularne oraz koncerty największych polskich i światowych artystów sceny muzycznej.
3.Lekcja Historii - programy telewizyjne, filmy i serie dokumentalne, filmy i seriale fabularne, seriale archiwalne i historyczne, Teatry Telewizji.
4.Lektury na ekranie - filmowe i serialowe ekranizacje lektur szkolnych oraz filmy dokumentalne o ich autorach.

Codziennie od 9.00 do 13.00 wirtualne pasmo edukacyjne eszkola.tvp.pl. Na początek zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, następne zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik.

Link do strony: https://vod.tvp.pl/kolekcja/lektury-na-ekranie,47077909

 

19.03.2020r. 
UL z książkami - akcja polskich pisarzy
 
Stowarzyszenie pisarzy i dziennikarzy zrzeszonych w stowarzyszeniu Unia Literacka ogłosiło: "Drodzy czytelnicy, zwracamy się do Was, ponieważ w warunkach kwarantanny bardzo nam was brakuje, a niewykluczone, że odwzajemniacie tę tęsknotę. Imprezy kulturalne, w tym spotkania autorskie, zostały odwołane i wszyscy staramy się siedzieć w domu, więc pomyśleliśmy, że spotkamy się z Wami zdalnie. Dlatego też już od poniedziałku 16 marca pisarki i pisarze zrzeszeni w Unii Literackiej będą codziennie o 18:00 spotykali się z tymi, którzy chcą nas oglądać, w ramach akcji »UL z książkami«. Przez trzy kwadranse ktoś z nas będzie czytał rzeczy stare i nowe, rzadkie cymesy i nagradzane bestsellery, a nawet książki jeszcze niepublikowane, a może odpowiadał na pytania czytelników – wszystko zależy od autorek i autorów".
 
Akcja trwa od poniedziałku. O 18:00 można słuchać na żywo, jak autorzy czytają fragmenty swoich powieści, reportaży i wierszy (oczywiście po tym terminie też można odtworzyć).

- Poniedziałek - Zygmunt Miłoszewski (fragmenty najnowszego thrillera medycznego)
- Wtorek - Magdalena Grzebałkowska – reportaże
- Środa - Jacek Dehnel (fragmenty powieści "Ale z naszymi umarłymi")
- Czwartek - Urszula Zajączkowska ("Patyki, badyle" i wiersze)
- Piątek - Michał Rusinek ("Werszyki domowe" oraz "Wierszyki rodzinne").

W przyszłym tygodniu nastąpi ciąg dalszy :)

Linki do stron:
https://kultura.onet.pl/ksiazki/ul-z-ksiazkami-spotkania-z-pisarzami-online/qgb0f6x
https://www.facebook.com/unia.literacka/

 


18.03.2020r.

Aby zachęcić do pozostania w domu i nie nudzić się!

Nowa akcja Empiku, który daje przez 60 dni bezpłatny dostęp do Empik Premium.

Empik Premium oferuje tańszy lub darmowy dostęp do swoich zasobów.
Oferta dotyczy:
- literatury,
- podcastów i słuchowisk,
- specjalnych zniżek i promocji na przedmioty oferowane w Empik.com.,

- realizacji zamówień kurierem lub do paczkomatu za 0 zł.

Oferta ujęta jest w kategoriach CZYTAM i PASJE DZIECKA.

CZYTAM - Co czytać, słuchać, oglądać? Rozrywka i kultura w domowym zaciszu

PASJE DZIECKA -Jak zorganizować dziecku zabawę w domu? Jak wartościowo spędzać czas z rodziną?

Linki do oferty :

https://www.empik.com/
https://www.empik.com/czas-w-domu


15.03.2020r.

PŁYNY ANTYSEPTYCZNE

Przygotowałam informacje jak można zrobić płyn antybakteryjny. Pierwszy przepis jest opracowany na podstawie Załącznika do Informacji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia do Farmakopei Polskiej narodowej monografii. Chciałam żebyście mieli odniesienie do tego
co wykonuje się w aptece. Najważniejsze jest, aby płyn zawierał minimum 70% etanolu (96 %). Zauważcie, że płyn apteczny zawiera od 75,0% do 85% etanolu. Wiem, że możecie nie mieć wszystkich składników i dlatego podałam najprostszy przepis na bazie etanolu (spirytusu) i wody (na pewno nie macie wody destylowanej ale może być zwykła przegotowana woda). Podałam też zamiennik etanolu.

1. PRZEPIS APTECZNY

Etanolowy roztwór antyseptyczny do stosowania na skórę.

Preparat jest etanolowo-wodnym roztworem z dodatkiem glicerolu i nadtlenku wodoru.

Zawartość: etanol od 75,0% do 85%

Wygląd: bezbarwna, przezroczysta ciecz o charakterystycznym zapachu etanolu.

PRZYGOTOWANIE 1000 ml roztworu

Składniki:
Glicerol (85%) - 16,7 ml
Nadtlenek wodoru (3%) - 41,7 ml
Etanol (96%) - 833,3 ml
Woda oczyszczona – uzupełnić do 1000,0 ml

Glicerol rozpuścić w etanolu (96%), dodać roztworu (3%) nadtlenku wodoru, uzupełnić wodą i zmieszać. 

Jeżeli chcemy przygotować 100 ml płynu wszystkie ilości składników dzielimy przez 10 i uzupełniamy wodą do 100 ml.

2. PRZEPISY DOMOWE

Musimy zrobić ponad 70% roztwór, bo tylko taki jest skuteczny.
Tylko taki alkohol powoduje trwałe uszkodzenie białek wewnątrz bakterii i wirusa. Dlatego bezpieczniej zrobić płyn o trochę wyższym stężeniu (margines błędu).
Miarki np. strzykawka jednorazowa, miarka do syropu, łyżeczka (5 ml), łyżka stołowa
(15 ml).

 a) Najprostszy przepis

PRZYGOTOWANIE 100 ml roztworu

Składniki:
Spirytus rektyfikowany (95%) - 85 ml
Woda – 15 ml

Odmierzyć 85 ml spirytusu rektyfikowanego (95%), dodać 15 ml wody, wymieszać.

Przelać do buteleczki zwykłej lub z atomizerem.

Tak wykonany płyn wysusza dłonie, dlatego warto smarować je balsamem lub krem do rąk.

b) Płyny z dodatkami pielęgnacyjnymi:

 • Płyn z aloesem

PRZYGOTOWANIE 100 ml roztworu

Składniki:
Spirytus rektyfikowany (95%)  -  85 ml

Żel aloesowy(min. 90%) - 15 ml

Odmierzyć 85 ml spirytusu rektyfikowanego (95%), dodać 15 ml żelu aloesowego, dokładnie wymieszać i przecedzić.

Przelać do buteleczki zwykłej lub z atomizerem np. po mydle w płynie, po płynie do higieny intymnej itp.

 • Płyn z gliceryną (glicerolem)

PRZYGOTOWANIE 100 ml roztworu

Składniki:
Spirytus rektyfikowany (95%)  -  85 ml

Żel aloesowy(min. 90%) - 13 ml
Gliceryna – 2 ml
Olejek eteryczny/macerat np. cytrynowy

Glicerynę (2 ml) rozpuścić w 85 ml spirytusu rektyfikowanego (95%), dodać 12 ml żelu aloesowego i kilka kropel ulubionego olejku eterycznego/maceratu, dokładnie wymieszać i przecedzić.

Przelać do buteleczki zwykłej lub z atomizerem np. po mydle w płynie, po płynie do higieny intymnej itp.

 • Płyn z gliceryną (glicerolem) i z wodą utlenioną

PRZYGOTOWANIE 100 ml roztworu

Składniki:
Spirytus rektyfikowany (95%)  -  85 ml

Gliceryna – 2 ml
Woda utleniona (3%) – 4 ml
Woda – 9 ml

Glicerynę (2 ml) rozpuścić w 85 ml spirytusu rektyfikowanego (95%), dodać 4 ml wody utlenionej (3%) i wymieszać.

Przelać do buteleczki zwykłej lub z atomizerem.

Zamiast spirytusu (etanol/alkohol etylowy) możemy użyć alkohol izopropylowy (izopropanol), który można kupić w sklepach chemicznych lub w internecie.
70% wodny roztwór alkoholu izopropylowego stosowany jest jako płyn antyseptyczny.

 


13.03.2020r.

Jak uczyć na odległość  

Zapraszam do obejrzenia propozycji kształcenia na odległość.  

APLIKACJE, PLATFORMY, NARZĘDZIA:

https://liblink.pl/Mzp4lDYYBj
 
 
Link bezpośredni do filmiku instruktażowego - Jak uczyć na odległość: https://liblink.pl/58UpCkS17g
 

KREATYWNY CZAS WOLNY:
 
Ponawiam również zaproszenie do naszej sieci wsparcia "Sieć nauczycieli bibliotekarzy" - działającej na portalu: System doskonalenia nauczycieli. Jeżeli chcecie żebym ponownie wysłała Wam zaproszenie do "Sieć nauczycieli bibliotekarzy" - dajcie mi znać.
Zamieściłam tam przepis jak zrobić płyn odkażający (etanolowy roztwór antyseptyczny do stosowania na skórę) - przepis z apteki z możliwością pewnych modyfikacji ze względu na ewentualne braki materiałowe i ... jak upiec bułeczki (aby mieć świeże pieczywo nie wychodząc z domu).
Proszę o informację jakie materiały z mojej strony byłyby Wam pomocne w obecnych realiach.