24 - 11 - 2020

Konferencje/konsultacje listopad 2020

Zapraszamy nauczycieli na następujące spotkania w LISTOPADZIE 2020r.

 

PRZEDMIOT

 

FORMA

 

TEMATYKA

 

MIEJSCE

 

DATA

 

PROWADZĄCY

 

Wychowanie przedszkolne, biblioteka, zainteresowani nauczyciele

 

seminarium/warsztaty

 

Podnoszenie jakości kształcenia i jakości pracy placówki poprzez wykorzystanie narzędzi i zasobów cyfrowych w kształceniu na odległość. Praca na platformie ZOOM

– ćwiczenia

Zapisy do 30.10.2020r.  na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów)

 

on-line

(ZOOM)

 

2.11.2020

godz.15:30

 

Dorota Błaszkiewicz,

Alicja Wojtaszczyk

 

Kształcenie specjalne

seminarium

 

 

Organizacja kształcenia specjalnego w szkole – kto i co ma robić?

 

Zapisy do 30.10.2020 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów)

on-line

(MS Teams)

 

 

4.11.2020

godz. 16:00

 

Grażyna

Tetelmajer

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

seminarium metodyczne

 

Jak kształtować kreatywność uczniów, czyli nowe pomysły na kreatywne zajęcia

Zapisy do 3.11.2020 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów)

on-line

(MS Teams)

 

5.11.2020

godz. 15:30

 

Zofia

Wietrzyk

Dyrektorzy

szkół

seminarium

 

 

Ocenianie szkolne (w tym zdalne) w zapisach statutowych

Zapisy do 4.11.2020 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów)

Koszt: 50,00 zł (tylko dla uczestników spoza porozumienia z PODN)

on-line

(MS Teams)

 

9.11.2020

godz. 11:00

Grażyna

Tetelmajer

 

 

Biblioteka, zainteresowani nauczyciele

 

 

 

 

seminarium

 

Istota i zasady realizacji „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 – rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspierania rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” – omówienie kolejnych etapów realizacji programu
Zapisy do 8.11.2020r. do godz.20:00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów)

 

on-line

(MS Teams)

 

9.11.2020

godz.12:00

Robert Gwóźdź  starszy wizytator WRE Kuratorium 
Oświaty w Opolu koordynator programu NPRC,                

Alicja Wojtaszczyk

 

 

Język

hiszpański

 

 

seminarium

 

 

Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego

Zapisy na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów)

zapisy do 8.11.2020 r.

 

 

 

on-line

(MS Teams)

9.11.2020

godz.17:00

 

 

Anna

Szeląg

zapisy do 15.11.2020 r.

16.11.2020

godz.17:00

zapisy do 22.11.2020 r.

23.11.2020

godz.17:00

zapisy do 29.11.2020 r.

30.11.2020

godz.17:00

 

Biologia, przyroda, geografia

 

warsztaty

metodyczne

 

Learning Apps i Quizlet, jako platformy do wykorzystania gotowych i tworzenia własnych narzędzi multimedialnych w nauczaniu zdalnym oraz tradycyjnym Zapisy   do 9.11.2020 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów)

on-line

(MS Teams)

12.11.2020

godz. 18:00

 

 

Iwona Szczepanowska

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

seminarium metodyczne

 

Przykłady dobrych praktyk w edukacji zdalnej

Zapisy na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów)

zapisy do 10.11.2020 r.

on-line

(MS Teams)

12.11.2020

godz. 15:30

Zofia

Wietrzyk

 

zapisy do 22.11.2020 r.

24.11.2020

godz. 15:30

Dyrektorzy

szkół i przedszkoli

seminarium

 

 

Organizacja kształcenia specjalnego w szkole – kto i co ma robić?

Zapisy do 10.11.2020 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów)

Koszt: 50,00 zł (tylko dla uczestników spoza porozumienia z PODN)

on-line

(MS Teams)

 

16.11.2020

godz. 11:00

Grażyna

Tetelmajer

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

seminarium metodyczne

 

Ewaluacja pracy własnej nauczyciela

Zapisy do 15.11.2020 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów)

on-line

(MS Teams)

 

16.11.2020

godz. 15:50

 

Zofia

Wietrzyk

 

 

Język

polski

szkoła podstawowa

 

seminarium

 

 

Podstawa programowa języka polskiego w szkole podstawowej a realizacja kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.

Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli

Zapisy  do 13.11.2020 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów)

 

on-line

(MS Teams)

 

16.11.2020

godz. 16:00

Barbara

Marchewa

 

 

Biologia, przyroda, geografia

 

warsztaty

metodyczne

 

Rozwijamy kompetencje kluczowe z wykorzystaniem TIK i aktywnych metod nauczania

Zapisy   do 13.11.2020 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów)

on-line

(MS Teams)

17.11.2020

godz. 18:00

Iwona Szczepanowska

Historia,

WOS

seminarium

 

Uczniowie migrujący w Polskiej szkole, jak z nimi pracować?

Zapisy do 16.11.2020 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów)

on-line

(MS Teams)

18.11.2020 r.       godz. 15:00

         Joanna

Radziewicz

 

 

Matematyka

 

 

 

seminarium

 

Ocenianie ucznia na lekcjach matematyki w okresie zagrożenia epidemicznego – Covid 19

Zapisy  na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów)

zapisy do 15.11.2020 r.

on-line

(MS Teams)

19.11.2020 r.       godz. 16:00

Agnieszka

Grabas

zapisy do 21.11.2020 r.

25.11.2020 r.       godz. 16:00

 

Język polski

szkoła ponadpodstawowa

 

seminarium

 

Realizacja nowej podstawy programowej z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej – muzyka, film, dzieła plastyczne na lekcjach języka polskiego

Zapisy do 22.11.2020 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów)

on-line

(MS Teams)

23.11.2020 r.

godz. 17:00

Lidia

Mucha

 

Chemia

 

seminarium/warsztaty

Propozycje pracy z uczniami na kółkach zainteresowań z chemii – rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych. Sposoby kształcenia na odległość

Zapisy do 22.11.2020r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów)      

 

on-line

(MS Teams)

 

23.11.2020

godz.16:00

 

Alicja

Wojtaszczyk

 

 

Wychowanie fizyczne

 

seminarium

 

Uczniowie o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych na lekcji wychowania fizycznego

Zapisy do 20.11.2020r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów)    

 

on-line

(MS Teams)

 

23.11.2020

godz.15:00

 

Dariusz

Jaśkiewicz

 

Przedmioty zawodowe

 

seminarium

 

Egzaminy zawodowe - nowa formuła egzaminów wg podstawy programowej 2019

Zapisy do 20.11.2020 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów)

on-line

(MS Teams)

 

24.11.2020 r. godz. 15:15

 

Halina

Maras-Pawliszyn

 

Język niemiecki/obcy

 

seminarium

 

Narzędzia TIK w pracy zdalnej oraz nowatorskie metody nauczania na lekcji języka niemieckiego/obcego

Zapisy do 23.11.2020 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów)

on-line

(MS Teams)

25.11.2020

godz. 15:30

Bożena Maliszewska-Kozan

Biologia, przyroda, geografia

 

warsztaty

metodyczne

 

Szkoła bez stopni. Informacja zwrotna i relacje w edukacji

Zapisy   do 23.11.2020 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów)

on-line

(MS Teams)

26.11.2020

godz. 18:00

Iwona Szczepanowska

Język

polski

seminarium

 

 

Zasoby internetowe w pracy polonisty

Zapisy do 22.11.2020 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów)

on-line

(MS Teams)

26.11.2020 r.

godz. 17:00

Ewa Dolata-Makuch

(Biblioteka Pedagogiczna w Kluczborku),

Lidia Mucha

 

Biblioteka, zainteresowani nauczyciele

 

 

 

seminarium

 

Biblioterapia jako metoda oddziaływania terapeutycznego w procesie dydaktyczno-wychowawczym

 

Zapisy do 25.11.2020r. do godz.20:00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów)

 

on-line

(MS Teams)

 

26.11.2020

godz.16:00

Joanna Baran

(nauczyciel bibliotekarz, pedagog resocjalizacyjny, biblioterapeuta, coach i trener edukacyjny)

Alicja Wojtaszczyk

 

Język

polski

 

 

seminarium

 

Kreatywne metody nauczania  języka polskiego z wykorzystaniem narządzi do pracy zdalnej. Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli

Zapisy  do 27.11.2020 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów)

 

on-line

(MS Teams)

 

30.11.2020

godz. 16:00

Barbara

Marchewa