25 - 10 - 2020

Konferencje/konsultacje październik 2020

Zapraszamy nauczycieli na następujące spotkania w PAŹDZIERNIKU 2020r.

 

PRZEDMIOT

 

FORMA

 

TEMATYKA

 

MIEJSCE

 

DATA

 

PROWADZĄCY

Nauczyciele pracujący z uczniami z orzeczeniem o kształceniu specjalnym

seminarium

 

 

Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej

- rola i zadania nauczycieli i specjalistów

Zapisy do 24.09.2020 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PODN

w Kluczborku

ul. Mickiewicza 10

 

 

01.10.2020

godz. 15:30

 

Grażyna

Tetelmajer

 

 

Dyrektorzy

szkół

seminarium

 

Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej

- rola i zadania dyrektora

Zapisy do 9.10.2020 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koszt: 50,00 zł (tylko dla uczestników spoza porozumienia z PODN)

PODN

w Kluczborku

ul. Mickiewicza 10

 

 

12.10.2020

godz. 11:00

Grażyna

Tetelmajer

 

Wychowanie

fizyczne

seminarium

Lekcja wychowania fizycznego w okresie zagrożenia epidemicznego – Covid 19.

Realizacja kierunków polityki oświatowej w roku szkolnym 2020/2021.

Diagnoza potrzeb edukacyjnych na rok szkolny 2020/2021

Zapisy do 11.10.2020 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PSP nr 2

w Oleśnie

ul. Wielkie Przedmieście 51

12.10.2020 r.

godz. 15:00

Dariusz

Jaśkiewicz

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

 

seminarium metodyczne

 

Jak kształtować kreatywność uczniów, czyli nowe pomysły na innowacyjne zajęcia

Zapisy na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów)

zapisy do 05.10.2020 r.

on-line

(MS Teams)

12.10.2020 r. godz. 15:30

Zofia

Wietrzyk

 

    zapisy do 15.10.2020 r.

on-line

(MS Teams)

21.10.2020 r. godz. 15:30

zapisy do 20.10.2020 r.

on-line

(MS Teams)

28.10.2020 r.

godz. 15:30

 

 

Biblioteka,

zainteresowani nauczyciele

 

 

seminarium

Rola i zadania wychowawcze szkoły - zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb. Przemoc w rodzinie ucznia - przeciwdziałania przemocy w rodzinie ucznia i działania interwencyjne na terenie szkoły. Zadania pracowników szkoły w sytuacji rozpoznania lub podejrzenia krzywdzenia dziecka w rodzinie. Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020-2021. Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli.

Zapisy do 14.10.2020 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów)

on-line

(MS Teams)

15.10.2020 r.

godz. 16:00

Michał Gluzek

(CES GENESIS

w Krakowie)

 

Alicja

Wojtaszczyk

 

Język

polski

 

 

seminarium

 

 

Podstawa programowa języka polskiego w szkole podstawowej a realizacja kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021. Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli

Zapisy  na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

zapisy do

16.10.2020 r.

PODN

w Kluczborku

ul. Mickiewicza 10

 19.10.2020 r.

godz. 15:30

 

 

Barbara

Marchewa

 

 

zapisy do

23.10.2020 r.

on-line

(MS Teams)

 

26.10.2020 r.

godz. 15:30

 

Biologia, przyroda, geografia

 

 

warsztaty

metodyczne

 

Szkoła bez stopni. Informacja zwrotna i relacje w edukacji

Zapisy  na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów)

zapisy do

16.10.2020 r.

 on-line

(MS Teams)

 20.10.2020 r. godz. 17:00

 

 

Iwona Szczepanowska

zapisy do

23.10.2020 r.

on-line

(MS Teams)

27.10.2020 r. godz. 17:00

 

Przedmioty zawodowe

 

seminarium

Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego (technikum, branżowa szkoła) - działania nauczyciela

Zapisy do 17.10.2020 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

 

 

PODN

w Kluczborku

ul. Mickiewicza 10

 

20.10.2020 r. godz. 15:15

 

Halina

Maras-Pawliszyn

 

Wychowanie

przedszkolne

 

seminarium

Aktywność i kreatywność działaniach wychowawczych przedszkola

Zapisy do 27.10.2020 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów)

 

UWAGA ZMIANA

On-line

(ZOOM)

 

29.10.2020 r. godz. 16:00

 

Dorota Błaszkiewicz

Historia,

WOS

seminarium

 

Neurohistoria, jak ciekawie poprowadzić zajęcia?

Zapisy do 16.10.2020 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PODN

w Kluczborku

ul. Mickiewicza 10

21.10.2020 r.       godz. 15:15

         Joanna

Radziewicz

Matematyka

warsztaty

 

Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z matematyki

 

Zapisy do 20.10.2020 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

on-line

MS Teams

21.10.2020 r.       godz. 15:30

Agnieszka

Grabas

on-line

MS Teams

26.10.2020 r.       godz. 15:30

Biblioteka,

zainteresowani nauczyciele

seminarium

Istota i zasady realizacji ,, Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3

- rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych’’

- współpraca z księgarniami. Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020-2021.  Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli.

Zapisy do 21.10.2020 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów)

on-line

(ZOOM)

22.10.2020 r.

godz. 16:00

Alicja

Wojtaszczyk

Język niemiecki, języki obce

seminarium

 

Nowatorskie metody nauczania na lekcji języka obcego z wykorzystaniem narzędzi do pracy zdalnej.   Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli.

Zapisy do 24.10.2020 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

             

on-line

(MS Teams)

26.10.2020 r.

godz. 15:30

Bożena

Maliszewska-Kozan

Język polski

seminarium

 

Jak rozwijać kreatywność i samodzielność uczniów na lekcjach języka polskiego

Zapisy do 25.10.2020 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów)

on-line

(MS Teams)

26.10.2020 r.

godz. 17:00

Lidia

Mucha

Chemia

seminarium

Wdrażanie nowej podstawy programowej z chemii w szkołach podstawowych

 i ponadpodstawowych. Obowiązkowe doświadczenia chemiczne zgodne z NPP oraz propozycje dodatkowych doświadczeń rozwijających samodzielność, innowacyjność i kreatywność uczniów. Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.  Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli

Zapisy do 28.10.2020 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów)

on-line

(MS Teams)

29.10.2020 r.

godz. 16:00

Alicja

 Wojtaszczyk