20 - 01 - 2021

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

OPOLSKA SZKOŁA ĆWICZEŃ – utworzenie szkoły ćwiczeń w województwie opolskim.

Nr i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Nr i nazwa działania: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty