17 - 10 - 2019

Publikacje

 

METODYK XII 2017/2018 Materiały dydaktyczne

Szanowni Czytelnicy,

bieżący numer biuletynu edukacyjnego METODYK publikowany przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, poświęcamy tzw. dobrym praktykom, którymi mogą szczycić sią przedszkola i szkoły naszego rejonu

 

 

 

 

 

  


 

 

METODYK X 2016/2017 Materiały dydaktyczne

Szanowni Czytelnicy,
bieżący numer biuletynu edukacyjnego METODYK publikowany przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, poświęcamy zagadnieniom innowacyjności w pracy nauczycieli i wychowawców.

 

 

 

 

 

 

 


 

METODYK XI 2017/2018 Materiały dydaktyczne

Szanowni Czytelnicy,

bieżący numer biuletynu edukacyjnego METODYK publikowany przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, poświęcamy tzw. dobrym praktykom, którymi mogą szczycić sią przedszkola i szkoły naszego rejonu.

ASYSTENT SZKOŁY - taką dodatkową funkcję przyjęło piętnastu doradców metodycznych, którzy uczestniczą w projekcie Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół.

 

 

  


 

 

METODYK X 2016/2017 Materiały dydaktyczne

Szanowni Czytelnicy,
bieżący numer biuletynu edukacyjnego METODYK publikowany przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, poświęcamy zagadnieniom innowacyjności w pracy nauczycieli i wychowawców.

 

 

 

 

 

 

 


 

METODYK IX 2015/2016 Materiały dydaktyczne

Szanowni Czytelnicy,
to nasz dziewiąty numer biuletynu edukacyjnego METODYK, który wydajemy dla nauczycieli i wychowawców. Numer bieżący jest poświęcony umiejętnościom kluczowym, ich znaczeniu, umiejscowieniu w dokumentach oświatowych, a co istotne - zasadom ich rozwijania w codziennej edukacji.

 

 

 

 

 

 


 

 

Programy te zostały opracowane w realizowanym w latach 2013-2015 projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych”.

 


 

 

METODYK VIII 2014/2015 Materiały dydaktyczne

Niniejsze opracowanie stanowi zestaw artykułów, które zostały opracowane przez konsultantów i doradców metodycznych Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku w roku szkolnym 2014/2015. Jest to już ósmy zbiór opracowań metodycznych, które powstały w celu wsparcia pracy nauczycieli. Z tej publikacji nauczyciele mogą czerpać informacje o nowościach w nauczaniu, poznać propozycje optymalizowania swoich działań, a także przykłady realizacji zadań dydaktycznych, które z powodzeniem mogą zastosować na swoich zajęciach.