06 - 12 - 2019

Szkolenia w ramach grantów

 

Harmonogram szkoleń w ramach grantów edukacyjnych

Opolskiego Kuratora Oświaty organizowanych przez

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku

 

 

 

GRANTY Opolskiego Kuratora Oświaty 2017 - MODN w Opolu