06 - 04 - 2020

UWAGA!!! 

Wszystkie zajęcia  stacjonarne dla nauczycieli organizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku zostają odwołane do 10.04.2020 r. – w związku z wprowadzeniem rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Co musisz wiedzieć o koronawirusie -  Informator

 

Od stycznia 2020 r. zapraszamy do no wej siedziby PODN:

46-200 Kluczbork, ul. Mickiewicza 10 (lewe skrzydło)