12 - 07 - 2020

Od stycznia 2020 r. zapraszamy do no wej siedziby PODN:

46-200 Kluczbork, ul. Mickiewicza 10 (lewe skrzydło)