Szanowni Państwo, oferta Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku w niniejszym Informatorze Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli na rok szkolny 2021/2022 jest dostosowana do zmian, które wnikają do edukacji. Skończył się bardzo trudny rok dla systemu oświaty, w trakcie którego każdy starał się jak najskuteczniej dostosować się do specyficznej sytuacji i wypełniać powierzone zadania, wspierając nauczycieli, szkoły, przedszkola oraz placówki oświatowe z ogromnym zaangażowaniem.

W nowym roku szkolnym praca całego grona doradców metodycznych powołanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty oraz konsultantów PODN będzie kontynuowana. Do działań na rzecz nauczycieli zapraszamy także ekspertów współpracujących z Ośrodkiem w celu wspomagania w trudnej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Chcemy tym samym nadal stwarzać warunki do doskonalenia pedagogicznego warsztatu pracy, proponować nowości i aktualności oświatowe i spełniać oczekiwania środowiska oświatowego w tym względzie.

   

Formularz zgłoszeniowy on-line