ZAPRASZAMY NAUCZYCIELI NA NASTĘPUJĄCE SPOTKANIA WE WRZEŚNIU 2021R. 

WYCHOWANIE
FIZYCZNE

 
06.09.2021r. godz. 17:00

Wychowanie fizyczne w roku szkolnym 2021/2022 zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS.
Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli na rok szkolny 2021/2022
Zapisy do 04.09.2021  r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość.
Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail seminarium

Dariusz
Jaśkiewicz

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

NAUCZYCIELE ROZPOCZYNAJĄCY PRACĘ - NAUCZYCIELE STAŻYŚCI

 

06.09.2021r. godz. 15:30

Podstawy awansu zawodowego nauczyciela stażysty
Zapisy do 02.09.2021 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość.
Ostateczna informacja będzie zgodna z obowiązującą sytuacją epidemiologiczną i podana drogą mailową na wskazane adresy.
Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail   
Koszt 30,00 zł (tylko dla uczestników spoza porozumienia z PODN)                                              

  

warsztaty

 
Anna
Dzierżan

PODN w Kluczborku ul. Mickiewicza 10 (sala nr 07)
lub on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

PRZEDMIOTY ZAWODOWE,

ZAINTERESOWANI NAUCZYCIELE

 

07.09.2021r. godz. 15:30

Innowacje pedagogiczne oraz możliwość ich wykorzystania w zdalnym nauczaniu
Zapisy do 06.09.2021 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość.
Ostateczna informacja będzie zgodna z obowiązującą sytuacją epidemiologiczną i podana drogą mailową na wskazane adresy.
Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail   
Koszt 30,00 zł (tylko dla uczestników spoza porozumienia z PODN)                                             

 

seminarium

 
Halina
Maras-Pawliszyn

PODN w Kluczborku ul. Mickiewicza 10 (sala nr 07)
lub on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

NAUCZYCIELE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

 

08.09.2021r. godz. 16:00

Planowanie pracy z uczniem z orzeczeniem o kształceniu specjalnym z uwzględnieniem realizacji kierunków polityki oświatowej państwa na rok 2021/2022
Zapisy do 06.09.2021 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość.
Ostateczna informacja będzie zgodna z obowiązującą sytuacją epidemiologiczną i podana drogą mailową na wskazane adresy.
Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail   

 

seminarium

 

Grażyna
Tetelmajer

PODN w Kluczborku ul. Mickiewicza 10
lub on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

DYREKTORZY PRZEDSZKOLI

 16.09.2021r. godz. 11:00

Zadania dyrektorów przedszkoli w kontekście realizacji kierunków
polityki oświatowej na rok szkolny 2021/2022
Zapisy do 14.09.2021 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę przedszkola i miejscowość. Koszt 50,00 zł (tylko dla uczestników spoza porozumienia z PODN)                                              

 
seminarium

Małgorzata
Szeląg

PODN w Kluczborku
ul. Mickiewicza 10 (sala nr 07)

DORADCY ZAWODOWI,
WYCHOWAWCY KLAS,
ZAINTERESOWANI NAUCZYCIELE

 
16.09.2021r. godz. 15:30

Doradztwo zawodowe na zajęciach doradczych i lekcjach przedmiotowych –
planowanie zadań na rok szkolny 2021/2022. Diagnoza potrzeb szkoleniowych
Zapisy do 15.09.2021 r. na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail

 
warsztaty

Aleksandra
Bobrowska

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

BIBLIOTEKA,
ZAINTERESOWANI
NAUCZYCIELE

 
20.09.2021r. godz. 12:00

Istota i zasady realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025 Priorytet 3 dla placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli
Zapisy do 19.09.2021 r. do godz. 15:00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość.
Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail    

 
 

seminarium

Alicja Wojtaszczyk
Robert Gwóźdź

(starszy wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu koordynator programu NPRC)

 on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów,

wejście 15 min. przed rozpoczęciem

JĘZYK POLSKI
szkoła podstawowa

 
20.09.2021r. godz. 16:00

Podstawa programowa języka polskiego, a realizacja kierunków polityki oświatowej
państwa na rok szkolny 2021 – 2022. Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli
Zapisy do 17.09.2021 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość.
Ostateczna informacja będzie zgodna z obowiązującą sytuacją epidemiologiczną i podana drogą mailową na wskazane adresy.
Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail   

 
 
seminarium

 
Barbara
Marchewa

PODN w Kluczborku ul. Mickiewicza 10
lub on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

HISTORIA, WOS, ZAINTERESOWANI NAUCZYCIELE

 

20.09.2021r. godz. 16:30

Jak poprawnie zorganizować nowy rok szkolny, zgodnie z kierunkami polityki oświatowej na 2021/2022
Zapisy do 17.09.2021 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość.
Ostateczna informacja będzie zgodna z obowiązującą sytuacją epidemiologiczną i podana drogą mailową na wskazane adresy.
Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail    

  

seminarium

 

Joanna
Radziewicz

PODN w Kluczborku ul. Mickiewicza 10
lub on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

DYREKTORZY SZKÓŁ

 
23.09.2021r. godz. 11:00

Zadania dyrektorów szkół w kontekście realizacji kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2021/2022
Zapisy do 21.09.2021 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość. Koszt 50,00 zł (tylko dla uczestników spoza porozumienia z PODN)                                              

 
seminarium

Małgorzata
Szeląg

PODN w Kluczborku
ul. Mickiewicza 10 (sala nr  07)

EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA

 
27.09.2021r. godz. 15:30

Jak wspomagać rodziców w wychowaniu dzieci?
Zapisy do 15.09.2021 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail 

 
seminarium

Zofia
Wietrzyk

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęcie

BIBLIOTEKA,
ZAINTERESOWANI
NAUCZYCIELE

 
27.09.2021r. godz. 15:30

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025 Priorytet 3 dla placówek wychowania przedszkolnego i bibliotek szkolnych – najnowsze propozycje wydawnicze księgarni Tuliszków z uwzględnieniem kanonu polskiej i europejskiej literatury i kultury klasycznej. Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli
Zapisy do 26.09.2021 r. do godz. 15:00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość.
Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail 

 
seminarium

Alicja
Wojtaszczyk

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów,wejście 15 min. przed rozpoczęciem

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

 
28.09.2021r. godz. 15:30

Konstruowanie programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ)
i kursów umiejętności zawodowych (KUZ)
Zapisy do 27.09.2021 r. na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość.
Ostateczna informacja będzie zgodna z obowiązującą sytuacją epidemiologiczną i podana drogą mailową na wskazane adresy.
Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail
Koszt 30,00 zł (tylko dla uczestników spoza porozumienia z PODN)                                              

 

seminarium

Halina
Maras-Pawliszyn

PODN w Kluczborku, ul. Mickiewicza 10 (sala nr 07)
lub on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów,
wejście 15 min. przed rozpoczęciem

 
MATEMATYKA

28.09.2021r. godz. 16:00
zapisy do 27.09.2021 r.

29.09.2021 r. godz. 16:00
zapisy do 28.09.2021 r.

Model odwróconej lekcji jako szansa na aktywność ucznia i jego uczenie się. Omówienie kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2021/2022. Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli
Zapisy na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość.
Przed rozpoczęciem szkolenia zostanie przesłany link na podany adres e-mail

 
seminarium

Agnieszka
Grabas

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów,  wejście 15 min. przed rozpoczęciem

BIOLOGIA,
GEOGRAFIA

 
28.09.2021r. godz. 17:00

Refleksje po zdalnym nauczaniu. Wyzwania na nowy rok szkolny 2021/2022
Zapisy do  24.09.2021 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość.
Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail                                 

 
seminarium

Iwona Szczepanowska

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów,wejście 15 min. przed rozpoczęciem

JĘZYK NIEMIECKI

 28.09.2021 r. godz. 17:00

Powrót do szkół! – jak wykorzystać poznane metody pracy oraz aplikacje TIK na lekcji stacjonarnej z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. Praktyczne przykłady aktywizacji ucznia w celu podnoszenia jakości edukacji. Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli
Zapisy do 25.09.2021 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość.
Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail 

seminarium

Bożena
Maliszewska-Kozan

 on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

JĘZYK POLSKI

29.09.2021 r. godz. 17:00

Jak budować dobre relacje w klasie oraz motywować uczniów do nauki podczas nauczania zdalnego i hybrydowego. Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli
Zapisy do 28.09.2021  r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość.
Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail 

 
seminarium

Lidia
Mucha

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, wejście 15 min. przed rozpoczęciem

Przedmiot

Data Godzina

Zapraszamy nauczycieli na spotkania w nowym roku szkolny 2021/2022.

Wszystkie konferencje znajdziesz w zakładce - O NAS

Forma

Prowadzący

Miejsce