KALENDARZ POWIATOWYCH IMPREZ SPORTOWYCH

w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – LICEALIADA 2021/2022

Ze względu na ryzyko pandemii COVID-19 poniższy kalendarz może uwzględniać zmiany terminu zawodów, odwołanie zawodów i zmianę organizatora zawodów. Wszystkie korekty będą uzależnione od sytuacji pandemicznej panującej w kraju i naszym regionie, a także od zarządu SZS „ OPOLSKIE”. O zmianach szkoły będą powiadomione w odpowiednim terminie.

Szkoły uczestniczące w zawodach muszą przestrzegać:

  • ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAWODÓW SZS ORGANIZOWANYCH W RAMACH WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ. ( pismo wysłane do szkół)
  • Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców na udział w zawodach i oświadczenie uczestnika zawodów SZS Covid-19.
  • Zgodnie z Regulaminem Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej obowiązkowo należy przedłożyć (posiadać) w sekretariacie zawodów: listę SRS zawodników startujących i zarejestrowanych w SRS , potwierdzoną przez dyrektora szkoły, ważne legitymacje szkolne  i zgody od rodziców, oświadczenie uczestnika zawodów SZS Covid-19.
Lp.
Dyscyplina
Termin zawodów powiatowych
okno SRS
Organizator zawodów powiatowych.
Nauczyciel odpowiedzialny
[1]
[2]
[3]
[4]
1.
Piłka nożna (10 osobowa) CHŁOPCY -2002 i mł.
 
14.10. 2021
okno SRS
11-13.10. 2020
 
ZSL-T
Marek Jarząb
 
2.
 
Piłka nożna( 10 osobowa)
 - 2002 i młodsze DZIEWCZĘTA
 
21.10.2021
okno SRS
18-20.10. 2021
 
 
ZSL-T
Marek Jarząb
Katarzyna Czerska
3.
Indywidualne biegi przełajowe
Roczniki: 2002 i mł.
DZIEWCZĘTA 1500m
CHŁOPCY 2000m
 
 12.04.2022
okno SRS
7-11.04. 2022
 
 
 
ZS nr 1
J. Strzelczyk, A. Kulczycki
Katarzyna Janiszewska
 
 
 
 
4.
Drużynowe biegi przełajowe
Rocznik 2002 i młodsi
Dziewczęta – 1500 m
Chłopcy – 2000 m
12.04.2022
okno SRS
7-11.04. 2022
ZS nr 1
J. Strzelczyk, A. Kulczycki
Katarzyna Janiszewska
 
5.
Sztafetowe biegi przełajowe
Rocznik 2002 i młodsi
 DZ – 8 x 800 m
 CH – 8 x 1200 m
30.09.2021
okno SRS
30.09.-04.10. 2021
 
UWAGA! W przypadku bardzo złej pogody może nastąpić zmiana terminu. Zawody muszą się odbyć najpóźniej do 5.10. 2021r.
 
Nauczyciele
ZS nr 1 Kluczbork
 
6.
Szachy – drużynowo
2002 i mł. (1 DZ + 3 CH)
 
10.11.2021
okno SRS
05-09.11.2021
 
 
 
 
Nauczyciele ZS nr 2 CKU
W Kluczborku
 
7.
Koszykówka – 2002 i mł.
 - DZIEWCZĘTA
 
 - CHŁOPCY
 
7.12.2021
okno SRS
01-06.12.2021
 
8.12.2021
okno SRS
01-02.12.2021
 
 
ZS Wołczyn
 
 
 
ZS Wołczyn
 
8.
Tenis stołowy – drużynowo   
2002 i młodsi - CHŁOPCY
 - DZIEWCZĘTA
 
24.03.2022
23.03. 2022
okno SRS
17-22.03.2022
 
ZSL-T
Marek Jarząb
Katarzyna Czerska
9.
Halowa piłka nożna
2002 i mł. - DZIEWCZĘTA
 
 
 - CHŁOPCY
 
19.01.2022
okno SRS
14-18.01. 2022
20.01.2022
okno SRS
14-19.01. 2022
 
 
 ZSCKR
 Bogdańczowice
 
ZSO
A. Konwiński
10.
Piłka siatkowa
2002 i młodsi - CHŁOPCY
 
 
 - DZIEWCZĘTA
 
15.12.2021
okno SRS
10-14.12. 2021
 
14.12.2021
okno SRS
9-13.12. 2021
 
ZSCKR
 Bogdańczowice
Mateusz Szyporta
 
ZSO
P. Głodziński
11.
Piłka ręczna – 2002 i młodsi
 - DZIEWCZĘTA
 
 
 
 - CHŁOPCY
 
10.02. 2022
okno SRS
7-9.02. 2022
 
8.02. 2022
okno SRS
3-7.02. 2022
 
 
Nauczyciele
ZSL-T
 
 
 
Nauczyciele
ZSL-T
 
12.
Tenis stołowy – indywidualny
 
2002 i mł. - DZIEWCZĘTA
 - CHŁOPCY
 
18.11.2021
18.11.2021
okno SRS
15-17.11.2021
 
 
ZSL-T
Marek Jarząb
Katarzyna Czerska
[1]
[2]
[3]
[4]
13.
*Siatkówka plażowa:
Mistrzostwa Województwa SPG
Dziewcząt
Chłopców
 
w zależności od zgłoszeń
 
 
Krapkowice
16 czerwiec 2022
okno SRS
10-14.06. 2022
14.
Koszykówka 3 na 3
rocznik 2005 i mł.
 - DZIEWCZĘTA
 
 
 
 - CHŁOPCY
 
18. 05 2022
okno SRS
13-17.05. 2022
 
19.05.2022
okno SRS
16-18.05. 2022
 
ZSCKR
 Bogdańczowice i
Koordynator sportu
15.
*Wędkarstwo Spławikowe
 
 
w zależności od zgłoszeń
 
Opole 21.05.2022
 
okno SRS
13-19.05. 2022

16.
*Badminton drużynowo dziewczęta/ chłopcy
2002 i mł.
Dla chętnych
Z powiatu mogą awansować 3 szkoły. Szkołę może reprezentować tylko 1 drużyna
Okno SRS
08.12.2021
12.12.2021
FINAŁ
14.12.2021
Głubczyce
17.
*Lekkoatletyka – indywidualnie
Rocznik 2002 i młodsi
Dziewczęta + dzikie karty

Chłopcy + dzikie karty
 
Szkolna drużynowa liga lekkoatletyczna Rocznik 2002 i młodsi
Chłopcy/dziewczęta

Powiat może wystawić 3 zawodników/czek na każdym dystansie + 2 sztafety
 
Okno SRS
03.06.2022
07.06.2022
FINAŁ
09.06.2022
Opole
03.065.2022
07.06.2022
FINAŁ
09.06.2021
Opole
18.
*Unihokej
 Z powiatu mogą awansować 3 szkoły. Szkołę może reprezentować tylko 1 drużyna
Niemodlin
K-Koźle
FINAŁ
27.01.2022
okno SRS
21-25.01. 2022
 
 
19.
*Festiwal sztafet
Rocznik 2002 i mł.
Dziewczęta 4x100m, 4x400m
Chłopcy 4x100m, 4x400m
w zależności od zgłoszeń
Finał
30.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, oferta Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku w niniejszym Informatorze Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli na rok szkolny 2021/2022 jest dostosowana do zmian, które wnikają do edukacji. Skończył się bardzo trudny rok dla systemu oświaty, w trakcie którego każdy starał się jak najskuteczniej dostosować się do specyficznej sytuacji i wypełniać powierzone zadania, wspierając nauczycieli, szkoły, przedszkola oraz placówki oświatowe z ogromnym zaangażowaniem.

W nowym roku szkolnym praca całego grona doradców metodycznych powołanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty oraz konsultantów PODN będzie kontynuowana. Do działań na rzecz nauczycieli zapraszamy także ekspertów współpracujących z Ośrodkiem w celu wspomagania w trudnej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Chcemy tym samym nadal stwarzać warunki do doskonalenia pedagogicznego warsztatu pracy, proponować nowości i aktualności oświatowe i spełniać oczekiwania środowiska oświatowego w tym względzie.

   

Formularz zgłoszeniowy on-line

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie

Temat DP: Obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości w ZSEiO w Oleśnie


Publiczna Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej

Temat DP: Organizacja Świątecznego Kiermaszu Bożonarodzeniowego.


Zespół Szkół w Wołczynie

Temat DP: Uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przez społeczność Zespołu Szkół w Wołczynie.


 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku

Temat DP: Zorganizowanie szkolnej wystawy pamiątek z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.


Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukowiu

Temat DP: Festyn Rodzinny 


Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukowiu

Temat DP: Gminny Konkurs Poezji Miłosnej „Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?” 


Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Kluczborku

Temat DP: Dorastanie dla piękna FILM YT.


Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Namysłowie

Formularz zgłoszenia przykładu dobrej praktyki
Temat DP: Poradnia otwarta na rozwój każdego dziecka – nowatorskie metody w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi 


Publiczna Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich

Formularz zgłoszenia przykładu dobrej praktyki
Temat DP: Nauczyciele współpracują w organizacji procesów edukacyjnych w celu zapewnienia możliwości szerokiego rozwoju wszystkim uczniom i wysokiego poziomu kształcenia


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Oleśnie

Formularz zgłoszenia przykładu dobrej praktyki 
Temat DP: Świat jest do zdobycia

Formularz zgłoszenia przykładu dobrej praktyki 
Temat DP: Zimowisko w szkole pod hasłem "Z kulturą za pan brat"

Formularz zgłoszenia przykładu dobrej praktyki 
Temat DP: Przerwa międzyświąteczna sportowa i owocowa

Formularz zgłoszenia przykładu dobrej praktyki 
Temat DP: MatMistrz – całoroczny konkurs matematyczny

Formularz zgłoszenia przykładu dobrej praktyki 
Temat DP: Wielka Liga Czytelników

Formularz zgłoszenia przykładu dobrej praktyki 
Temat DP: Świąteczny łańcuch jedności

Formularz zgłoszenia przykładu dobrej praktyki 
Temat DP: A
ktywne przerwy

Formularz zgłoszenia przykładu dobrej praktyki 
Temat DP: Popularyzacja lekkoatletyki - "Królowej Sportu"


Publicznego Przedszkola nr 5 im. M. Konopnickiej w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Kraskowie i Ligocie Dolnej

Formularz zgłoszenia przykładu dobrej praktyki 
Temat DP: Systemowy program działań przedszkola ukierunkowany na wzmocnienie procesów edukacyjnych
i poprawę jakości pracy przedszkola. 

SZKOLENIA dla RAD PEDAGOGICZNYCH W RAMACH WDN
na rok szkolny 2022/2023

Termin szkolenia należy uzgodnić z dyrektorem PODN.
Dla szkół i placówek w porozumieniu  nieodpłatne jest jedno szkolenie w roku, pozostałe szkolenia 30 zł od osoby lub 600 zł.
Dla pozostałych szkół i placówek 50 zł od osoby lub 1000 zł.

Załączniki:
Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej.doc
Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej.pdf

TEMATYKA (3 godz. dydaktyczne)
PROWADZĄCY
 
1.     Nauczyciele w awansie zawodowym
Anna
Dzierżan
 
2.     Tworzenie programów nauczania w kształceniu zawodowym
3.     Programy innowacyjne – zasady tworzenia i wprowadzania w szkole
4.     Założenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jako koncepcja uczenia się przez całe życie
 
Halina
Maras-Pawliszyn
 
5.     Profesjonalne reprezentowanie organizacji. Budowanie wizerunku
Małgorzata
Szeląg
 
6.     Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu
7.     Logodydaktyka w szkole
8.     Uważność w edukacji
9.     Szkolny program zdrowia psychicznego
10.  Promocja zdrowia w społeczności szkolnej
 
Joanna
Baran
 
11.  Sztuka tworzenia dobrej współpracy z rodzicami drogą do sukcesu dziecka i satysfakcji zawodowej nauczyciela
12.  Agresja dziecięca w przedszkolu. Co warto wiedzieć i jak jej przeciwdziałać?
13.  Edukacja włączająca
14.  Kształtowanie postaw dzieci w wieku przedszkolnym, w tym postaw patriotycznych
15.  Metoda projektu w pracy z dzieckiem przedszkolnym
16.  Innowacja pedagogiczna w wychowaniu przedszkolnym
17.  Metody zuchowe w procesie działań wychowawczych w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym
18.  Kreatywność czy aktywizacja? – przegląd metod  stosowanych w przedszkolu
19.  Obserwacja lekcji koleżeńskiej wzajemnym wspieraniem się nauczycieli w rozwoju
20.  Techniki plastyczne wykorzystywane w wychowaniu przedszkolnym
21.  Matematyka na wesoło - propozycje zabaw w wychowaniu przedszkolnym
22.  Listwy numeryczne w  edukacji matematycznej w przedszkolu wg M. Montessori
23.  Monitorowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
24.  Bezpieczeństwo w przedszkolu
25.  Metoda Dobrego Startu w pracy z dziećmi
26.  Masy plastyczne inspiracją do bycia twórczym i nie tylko
27.  Asertywność w kontaktach z rodzicami przedszkolaków
28.  Zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa fizycznego. Ćwiczenia gimnastyczne profilaktyką wad postawy u dzieci
29.  Metody aktywizujące w pracy w przedszkolu
30.  Współpraca z rodzicami dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
31.  Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
32.  Jak pomóc dziecku panować nad emocjami?
33.  Dyscyplina w grupie oraz rozwój emocjonalny dziecka
34.  Dziecko z doświadczeniem migracyjnym w przedszkolu – zaspokajanie podstawowych potrzeb rozwojowych i emocjonalnych, w tym komunikacyjnych – zadaniem doskonalącym kompetencje nauczyciela
35.  Cele edukacji ekologicznej w wieku przedszkolnym – uczymy ekologii poprzez zabawę
36.  Wzmacnianie roli środowiska rodzinnego w działaniach wychowawczych
 
 
 
 
 
Dorota
Błaszkiewicz
 
37.  Na czym polega fenomen fińskiego systemu edukacji? Co możemy zaadoptować w polskiej szkole?
38.  Jak prawidłowo udzielać informacji zwrotnej uczniowi i pracownikowi?
 
Krystyna
Błażewska
 
39.  Jak pomóc uczniowi rozwinąć skrzydła? – kreatywność, inicjatywność i przedsiębiorczość w szkolnym i pozaszkolnym świecie ucznia
40.  W jaki sposób nauczanie przedmiotowe może wpłynąć na wzrost samodzielności i przyszły rozwój  zawodowy uczniów?
41.  Wspomaganie uczniów w wyborze drogi edukacyjno-zawodowej – udzielane wsparcia uczniom z uwzględnieniem  zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
42.  Diagnoza i rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów
43.  Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 – jak wdrażać w szkole podstawowej iponadpodstawowej?
 
 
Aleksandra Bobrowska
 
44.  Technologia informacyjno-komunikacyjna w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym
45.  Multimedialne programy edukacyjne – czyli jak zachęcić dziecko do nauki?
 
Beata
Bryk
 
46.  Znam, stosuję i polecam pedagogikę planu daltońskiego w edukacji   wczesnoszkolnej i przedszkolnej
47.  Praktyczne metody i formy pracy z uczniami, które zachęcają do nauki
48.  Nauczyciel współorganizujący, jak współpracować z nauczycielem wiodącym?
49.  Projekty edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
50.  Klub gier planszowych- jako ciekawa forma zajęć pozalekcyjnych
 
 
Regina
Hadryś
51.  Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów  na lekcjach matematyki
52.  Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość
 
Agnieszka
Grabas
 
53.  Realizacja edukacji zdrowotnej w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
Dariusz
Jaśkiewicz
54.  Nauczyciel w roli coacha
55.  Tworzenie materiałów edukacyjnych i ich wykorzystanie na lekcjach
Patrycja
Kozera
 
56.  Wykorzystywanie narzędzi oceniania kształtującego w zdalnym nauczaniu
57.  Innowacja pedagogiczna – od pomysłu do realizacji w życiu szkolnym
      
Beata
Kwiatoń-Czernik
 
58.  Dziecko, uczeń z wadą słuchu – symptomy i terapia
59.  Kształtowanie i rozwój mowy dziecka – profilaktyka
60.  Dziecko z niepełnosprawnością w roli ucznia – diagnoza, terapia, edukacja
 
Aleksandra
Lignarska
 
61.  Kreatywność. Czym jest i jak wyzwalać kreatywność i myślenie twórcze?
62.  Stacjonarna i zdalna praca z programem NEARPOD
63.  Zdalne nauczanie za pośrednictwem platformy MS Teams
64.  Jakie narzędzia i metody pracy warto przejąć ze zdalnego nauczania do pracy stacjonarnej?
 
Bożena Maliszewska-Kozan
 
65.  Jak skutecznie wychowywać?
66.  TIK w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego
67.  Plan daltoński w wychowaniu przedszkolnym
68.  Jak rozmawiać z rodzicem na temat trudności dziecka?
69.  Trudne zachowania czy trudne dziecko, jak pomóc dziecku
70.  O organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu
 
 
Aneta Matląg-Konieczna
 
71.  Edukacja to relacja – kompetencje cyfrowe i medialne w kontekście rozwoju kompetencji personalnych i społecznych
72.  Mówić, by słuchano – słuchać, by mówiono; skuteczna komunikacja w kontekście zdrowych relacji
73.  „Masz całe życie, aby nauczyć się żyć” – koncepcja uczenia się przez całe życie.\
74.  Wsparcie nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym - rozwijanie kompetencji społecznych i językowych
 
 
Barbara
Marchewa
 
75.  Motywacja uczniów do nauki
76.  Współpraca nauczyciela z rodzicami
77.  Jak radzić sobie ze stresem?
78.  Wypalenie zawodowe nauczycieli
 
Teresa
Miś
79.  Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez kształcenie postaw społecznych
i patriotycznych uczniów podczas lekcji wychowawczych
80.  Indywidualizacja kształcenia podczas zdalnego nauczania
81.  Jak rozmawiać z rodzicami? Propozycje ciekawych wywiadówek
82.  Różne narzędzia w wychowaniu do wartości oraz w kształtowaniu postaw społecznych i patriotycznych uczniów
83.  Ocenianie kształtujące sposobem rozwijania samodzielności i kreatywności uczniów
84.  Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów w oparciu o nową podstawę programową i europejskie ramy kwalifikacji
85.  Innowacyjne metody i narzędzie w kształtowaniu kompetencji kluczowych i samokształceniu ucznia
86.  Budowanie dobrych relacji szkoły z rodzicami uczniów
87.  Jak pobudzić twórcze myślenie? – ćwiczenia rozwijające kreatywność i innowacyjność nauczycieli i uczniów
 
Lidia
Mucha
 
88.  dePRESJA kontra nastolatki – jak radzić sobie z uczniem w depresji?
89.  Okres dojrzewania – czego nie wiedzą dorośli?
90.  Uczeń wysokowrażliwy – kto to taki?
 
Monika
Nowak
 
91.  Trening kreatywności – jak pobudzać mózg do twórczego myślenia?
92.  Efektywne sposoby integrowania zespołu klasowego- budowanie zespołu
93.  Jak mobilizować uczniów do aktywnego udziału w zajęciach? – dobre praktyki
 
Alina
Oczowińska
 
94.  Szkoła atrakcyjna jakościowo, jak to osiągnąć?
95.  Zostań Superbelfrem. Sposoby budowania autorytetu w dobie kryzysu  wartości
96.  Storytelling w praktyce szkolnej
97.  Zgrane Grono – silny zespół. Lepsza jakość kształcenia i wychowania
98.  Metody pracy przygotowujące  nauczyciela i ucznia do efektywnego kształcenia i samokształcenia na odległość
99.  Skuteczne metody wyrównywania wiedzy u uczniów po nauczaniu zdalnym
 
Maria
Połomska-Wojtasik
 
100. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – dokumentacja, metody i formy pracy z dzieckiem i rodziną
101. Alternatywne sposoby komunikacji – dialog z otoczeniem
102. Tworzenie dokumentacji dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
103.  Metodyka pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim
104. Dostosowanie wymagań do potrzeb ucznia – organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi  potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej
 
 
Joanna
Pycia
 
105. Metody coachingowe w pracy nauczycieli
106.  Innowacja pedagogiczna – jak uatrakcyjnić pracę szkoły?
107.  Programy Book Creator. Nearpod i Canva ułatwiające pracę na lekcjach
 
Joanna
Radziewicz
 
108. Tworzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego – krok po kroku
109. Eksperyment, doświadczenie, obserwacja w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych/biologia, przyroda, chemia, geografia, fizyka/, matematyki i edukacji wczesnoszkolnej
110.  Platforma epodreczniki.pl /poziom podstawowy/ - poznanie i praktyczne wykorzystanie podstawowych funkcjonalności platformy
111. Platforma epodreczniki.pl /poziom zaawansowany/ - poznanie i praktyczne wykorzystanie podstawowych funkcjonalności platformy
112. Białe tablice /Jamboard, Whiteboard.fi, Microsoft Whiteboard, Miro/ w edukacji zdalnej/hybrydowej/stacjonarnej
113. Trening kompetencji miękkich – ćwiczenia praktyczne
 
Barbara
Rzeźniczak-Tkaczyńska
 
114. Internet w pracy nauczyciela
115.  Otwarte zasoby edukacyjne
116.  Sztuka prezentacji (nie tylko w PowerPoint)
 
Krzysztof
Stępień
117. Zmiana roli nauczyciela. Nauczyciel jako organizator procesu uczenia się
118. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkole. Rozwijanie postaw odpowiedzialności za środowisko naturalne
119. Realizacja edukacji zdrowotnej w szkole
120. Rozwijanie kreatywności i postaw innowacyjnych uczniów
121. Lekcje sprzyjające kształtowaniu kompetencji kluczowych
 
 
Iwona Szczepanowska
122. Dokumentacja ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym – WOPFU, IPET
123. Zadania nauczycieli wynikające z realizacji podstawy programowe
124. Kształtowanie umiejętności kluczowych ucznia – obowiązkiem szkoły na każdym etapie edukacyjnym
125. Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z podstawą programową
126. Monitorowanie realizacji podstawy programowej
127. Praca z zespołem klasowym o zróżnicowanym poziomie i potrzebach edukacyjnych
128. Mediacje rówieśnicze
129. W kierunku efektywnej edukacji – wykorzystanie najnowszej wiedzy z nauk pedagogicznych w procesie edukacyjnym
130. Uczenie się uczniów – najważniejszy cel dobrego nauczyciela
131. Bezpieczeństwo w szkole/placówce
132. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów zgodnie z prawem oświatowym
133. Ocenianie uczniów najtrudniejszym zadaniem nauczyciela - oceniam czy stawiam oceny?
134. Ocena rozwojowa - ocena szkolna jako wsparcie rozwoju ucznia
135. Indywidualizacja  procesu dydaktycznego
136. Program nauczania – być autorem czy modyfikatorem
137. Opiniowanie i dopuszczanie programów nauczania do użytku szkolnego (modyfikacja programów nauczania)
138. Przepisy prawne ważne w pracy nauczycieli
139. Edukacja uczniów niepełnosprawnych w szkole ogólnodostępnej
140. Odpowiedzialność etyczna i prawna nauczyciela
141. Tworzenie pozytywnego klimatu edukacyjno-wychowawczego szkoły warunkiem efektywnej realizacji procesów uczenia się
 
 
 
 
 
Grażyna
Tetelmajer
 
142. Jak budować karierę dziecka/ucznia od najmłodszych lat? – (nie)wykorzystanie możliwości uczniów SPE
Grażyna Tetelmajer,
 Beata Bryk
143. Rozwijanie twórczości i kreatywności uczniów
144. Przygotowanie prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem różnych aplikacji
145. Komunikacja interpersonalna – klucz do budowania pozytywnych relacji
 
Jolanta
Turczyńska-Śpiewak
146. Efektywne uczenie w praktyce – jak nauczyć uczniów uczenia się?
147. Skuteczna współpraca z rodzicami
148. Metody aktywizujące w praktyce szkolnej
149. Jak nauczyć dzieci tabliczki mnożenia?
150. Od głoski do zdania, czyli jak nauczyć dzieci czytać?
151.  Niekonwencjonalna matematyka w konwencjonalnej edukacji wczesnoszkolnej
152.  Jak wyzwalać kreatywność i myślenie innowacyjne wśród uczniów edukacji wczesnoszkolnej?
 
Zofia
Wietrzyk
153. Roszczeniowy rodzic – jak sobie radzić?
154.  Współpraca z rodziną/rodzicem
155.  Uczeń w żałobie
156.  Asperger – wyzwanie dla nauczyciela
157.  Profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych
158.  Dialog motywacyjny jako narzędzie do budowania relacji nauczyciel – uczeń
159.  Przeciwdziałanie zachowaniom problemowym uczniów w szkole
160.  Uczeń z zaburzeniami psychicznymi
161.  Tworzenie przyjaznej szkoły – przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci w świecie realnym 
  i internecie
 
Anna
Włodarczyk
 
162. Ekokosmetyki z domowego laboratorium, czyli „zrób to sam” w harmonii z naturą
163. Szkoła promująca zero waste, czyli jak mniej śmiecić – ekonomicznie o ekologii
164. Istota i zasady realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata
2021 – 2025 Priorytet 3 dla placówek wychowania przedszkolnego, biblioteki szkolne i pedagogiczne
165. Szkoła „zero waste” – rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach
166. Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 – rozwijanie umiejętności zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie
 
 
Alicja
Wojtaszczyk
 
167. Metody aktywizujące skutecznym sposobem na kształtowanie wiedzy i umiejętności w przedszkolu i szkole – praktyczne rozwiązania
168. Możliwości i potrzeby edukacyjne dzieci podstawą planowania indywidualizacji na zajęciach
169. Metoda projektu i eksperymentu w edukacji – jak uatrakcyjnić zajęcia w przedszkolu i klasach I-III
170. Planowanie pracy nauczyciela z uwzględnieniem podstawy programowej i programów nauczania
171. Ciekawa matematyka w przedszkolu i szkole ułatwiająca kształcenie wiedzy i umiejętności matematycznych – przykładowe rozwiązania
172. Jak oceniać wiedzę i umiejętności ucznia nie stawiając mu stopnia
173. Dziecko zdolne w przedszkolu i szkole – jak wspierać zdolności dzieci w praktyce
174. Jak uczyć by uczniowie chcieli się uczyć – nowa jakość nauczycielskiej praktyki
175. Rola wychowawcy i nauczyciela w tworzeniu wizerunku przedszkola i szkoły
 
 
 
 
Bogumiła
Zawadzka
 
176. Prawo autorskie w praktyce szkolnej
177. Ochrona danych osobowych w szkole
178. Trening kreatywności – rozwijanie kreatywnego myślenia i umiejętności rozwiązywania problemów
 
Przemysław Ziółkowski
 
179. Województwo opolskie jako teren wycieczek szkolnych
Henryk
Zug

 

Termin szkolenia należy uzgodnić z dyrektorem PODN.

Dla szkół i placówek w porozumieniu  nieodpłatne jest jedno szkolenie w roku, pozostałe szkolenia 30 zł od osoby lub 600 zł.

Dla pozostałych szkół i placówek 50 zł od osoby lub 1000 zł.

Załączniki:

Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej.doc

Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej.pdf