Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025:

  1. Edukacja prozdrowotna w szkole sprawności fizycznej i nawyku aktywności ruchowej
  2. Szkoła miejscem edukacji obywatelskiej
  3. Wspieranie dobrostanu dzieci i młodzieży, ich zdrowia psychicznego
  4. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli
  5. Kształtowanie myślenia analitycznego poprzez interdyscyplinarne podejście do nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych
  6. Wspieranie rozwoju umiejętności zawodowych oraz umiejętności uczenia się przez całe życie
  7. Praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym

Pełna treść rozporządzenia Minister Edukacji Barbary Nowackiej PDF

Rejonowego Konkursu „Poezja Mówiona  i Śpiewana ”

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży o szczególnych potrzebach rozwojowych.

INFORMATOR, REGULAMIN, DOKUMENTY KONKURSU PDF

Ja też potrafię – dziecięcy świat wyobraźni książeczce autorskiej